Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (luty 2020 r.)

 

28 lutego 2020 r. Google zaktualizuje zasady związane z treściami politycznymi pod kątem reklam dotyczących wyborów stanowych w Stanach Zjednoczonych. Zabronione będą reklamy, które bezpośrednio lub pośrednio nakłaniają do głosowania na konkretnego kandydata, do udzielania wsparcia finansowego lub do poparcia w innej formie podczas kampanii wyborczej lub przekazują treści związane z dowolną kwestią polityczną o znaczeniu lokalnym na terenie miasta Seattle, w tym treści dotyczące przepisów prawa lub stanowiska w sprawie przepisów prawa przedstawionego przez osobę wybraną na urząd publiczny.  

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?