Kā Google izmanto uzlaboto reklāmguvumu datus

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Ar tīmeklim optimizētiem Google Ads uzlabotajiem reklāmguvumiem varat uzskaitīt Google Ads veicinātos reklāmguvumus tiešsaistē, izmantojot savus pirmās puses datus (piemēram, pirkumu un potenciālo pirkumu datus). Uzņēmums Google ir apņēmies aizsargāt to datu konfidencialitāti un drošību, ko jūs kopīgojat ar Google. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā Google rīkojas ar datu failiem, ko jūs augšupielādējat, lai izmantotu uzlabotajiem reklāmguvumiem tīmeklim.

Uzziniet vairāk par to, kā Google rīkojas ar datiem, ko jūs augšupielādējat, lai izmantotu potenciālajiem pirkumiem optimizētus uzlabotos reklāmguvumus.

Kad iespējojat tīmeklim optimizētus Google Ads uzlabotos reklāmguvumus vai potenciālajiem pirkumiem optimizētus uzlabotos reklāmguvumus, jūsu Google tagi var automātiski noteikt lietotāju sniegtos datus jūsu vietnē. Šie pirmās puses dati tiks augšupielādēti Google serveros, lai tos izmantotu, kā aprakstīts šajā rakstā. Varat jebkurā laikā mainīt to, kā jūsu Google tagi nosaka lietotāju sniegtos datus, izpildot norādījumus par tīmeklim optimizētu uzlaboto reklāmguvumu iestatīšanu, izmantojot Google tagu, vai tīmeklim optimizētu uzlaboto reklāmguvumu iestatīšanu, izmantojot Google tagu pārvaldnieku.

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem

Jūsu augšupielādētie dati tiks izmantoti, lai noteiktu klientu atbilstību Google kontiem un reģistrētu tiešsaistes reklāmguvumus, ko veicinājusi mijiedarbība ar Google reklāmām. Mēs rūpēsimies par jūsu datu konfidencialitāti un drošību, izmantojot labākos nozares standartus, ko lietojam arī mūsu lietotāju datu aizsargāšanai.

Rīcībā ar jūsu augšupielādētajiem datiem tiek ievēroti tālāk norādītie principi.

 • Ierobežots datu lietojums. Google izmantos jūsu kopīgotos datus tikai uzlaboto reklāmguvumu funkcijai, lai sniegtu jums pakalpojumus, tostarp tehnisko atbalstu. Šos datus var izmantot, lai nodrošinātu novērtēšanu visiem Google multivides veidiem (meklēšanas reklāmām, videoreklāmām un reklāmas tīkla reklāmām) un platformām (Google Ads, DV360, SA360, Google Analytics). Piemēram, mēs noteiksim jūsu augšupielādēto reklāmguvumu datu atbilstību Google reklāmu notikumu datiem, lai reģistrētu reklāmguvumus. Vēl viens piemērs — saskaņā ar jūsu norādījumiem Google var arī apvienot jūsu uzlaboto reklāmguvumu datus ar datiem no citiem jūsu izmantotiem novērtēšanas produktiem, piemēram, ar standarta reklāmguvumu uzskaites datiem, lai uzlabotu reklāmguvumu novērtēšanas precizitāti. Pēc jūsu izvēles varam arī nodrošināt jums piekļuvi citām papildu funkcijām, kurās tiek izmantoti jūsu uzlaboto reklāmguvumu dati, piemēram, pieauguma izpētei. Noteiktiem produktiem varat arī norādīt, lai Google, izmantojot augšupielādētos datus, veidotu klientu atbilstības sarakstus. Uzņēmums Google reklāmdevēju labā izmanto konfidencialitāti nodrošinošus notikumu datus noteiktām funkcijām, piemēram, automātiskajai cenu noteikšanai, lai uzlabotu to vispārējo kvalitāti un precizitāti, kā arī nevēlama satura un nederīgu darbību noteikšanai. Google var izmantot konfidencialitāti nodrošinošus notikumu datus, lai panāktu atbilstību savām uzlaboto reklāmguvumu politikām.
 • Ierobežota piekļuve datiem. Google izmanto šifrēšanu un darbinieku piekļuves pārvaldību, lai aizsargātu jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi.
 • Ierobežota datu kopīgošana. Google nekopīgos jūsu datus ar citiem reklāmdevējiem. Šos datus mēs varam kopīgot, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tiesiskajiem līdzekļiem vai obligāti izpildāmiem valsts iestāžu pieprasījumiem.
 • Datu drošība. Uzņēmums Google ir apņēmies gādāt par jūsu datu glabāšanai izmantoto sistēmu drošību un uzticamību. Mūsu specializētās drošības inženieru komandas gādā par aizsardzību pret ārējiem mūsu sistēmu apdraudējumiem, un visi jūsu dati tiek glabāti šifrētā formātā, lai aizsargātu tos pret nesankcionētu piekļuvi.

Par datu kopīgošanas procesu

Tālāk ir sniegta plašāka informācija par to, kā nosakām atbilstību un apstrādājam ar uzņēmumu Google kopīgotos datus. Ja izmantojat Google tagu, mēs to darām šādi.

 • Tagu izmantošana reklāmguvumu notikumu kopīgošanai tiek atļauta tikai tad, ja nosūtīšanai tiek izmantots HTTPS protokols, kas ir nozares standarts drošai datu pārsūtīšanai.
 • E-pasta adreses, tālruņa numura un pasta adreses atbilstības noteikšana: lai noteiktu atbilstību, pamatojoties uz jūsu klientu datiem, Google uztur Google kontu e-pasta adreses un atbilstošās jauktās virknes. Kad esat augšupielādējis savus datus ar jauktajām e-pasta adresēm, Google Ads salīdzina katru jaukto virkni jūsu datos ar Google kontu jaukto virkni. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumu ierakstus kā savstarpēji atbilstošus.
 • Google izmanto savstarpēji atbilstošos reklāmguvumu ierakstus apvienojumā ar reklāmu klikšķu / notikumu informāciju no jūsu konta, lai reģistrētu Google Ads veicinātos tiešsaistes reklāmguvumus.

Ja datu nosūtīšanai uzņēmumam Google izmantojat uzlaboto reklāmguvumu API, jūs esat atbildīgs par datu sagatavošanu, kā norādīts tālāk.

 • Klientu datu jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA256, kas ir nozares standarts vienvirziena jaukšanai.
 • Ir jāveic tikai personu identificējošu klientu datu jaukšana, piemēram, e-pasta adreses, tālruņa numuru, vārda un uzvārda, kā arī pasta adreses jaukšana. Neveiciet jaukšanu tādiem datiem kā valsts, apgabals, pilsēta un pasta indekss.
 • E-pasta adreses atbilstības noteikšana: lai noteiktu atbilstību, pamatojoties uz jūsu klientu e-pasta adresēm, Google uztur Google kontu e-pasta adreses un šīm e-pasta adresēm atbilstošās jauktās virknes. Kad esat augšupielādējis savus datus ar jauktajām e-pasta adresēm, Google Ads salīdzina katru jaukto virkni jūsu datos ar Google kontu jaukto virkni vai e-pasta adresi. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumu ierakstus kā savstarpēji atbilstošus.
 • Adreses atbilstības noteikšana: lai noteiktu atbilstību, izmantojot jūsu klientu pasta adreses, Google apvieno Google kontu jaukto informāciju par vārdiem un adresēm un ģenerē atbilstības atslēgu. Kad esat nosūtījis datus ar jauktajiem klientu vārdiem un adresēm (neveiciet pasta indeksa, pilsētas, apgabala un valsts datu jaukšanu), Google izveido līdzīgu atslēgu, kuras pamatā ir jūsu dati, un pēc tam salīdzina katru jūsu datos ietverto atslēgu ar Google kontu atslēgām. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumus kā tādus, kuru atbilstība ir noteikta.
 • Tālruņa numura atbilstības noteikšana: līdzīgi kā e-pasta adreses atbilstības noteikšanā, arī šajā gadījumā Google uztur Google kontu tālruņu numurus un šiem tālruņu numuriem atbilstošās jauktās virknes. Kad esat augšupielādējis savus datus ar jauktajiem tālruņu numuriem, Google Ads salīdzina katru jaukto virkni jūsu datos ar Google kontu jaukto virkni vai tālruņu numuriem. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumu ierakstus kā savstarpēji atbilstošus.
 • Google izmanto savstarpēji atbilstošos reklāmguvumu ierakstus apvienojumā ar reklāmu klikšķu / notikumu informāciju no jūsu konta, lai reģistrētu Google Ads veicinātos tiešsaistes reklāmguvumus.

Par potenciālajiem pirkumiem optimizētiem uzlabotajiem reklāmguvumiem

Kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem

Jūsu augšupielādētie dati tiks izmantoti, lai noteiktu bezsaistē veikto klientu reklāmguvumu atbilstību klikšķiem, ar kuriem klienti pārgāja uz jūsu tīmekļa vietni un iesniedza potenciālā pirkuma veidlapu. Izmantojot šo atbilstību, varat iekļaut pārskatos bezsaistes reklāmguvumus, ko veicina mijiedarbība ar Google reklāmām. Mēs rūpēsimies par jūsu datu konfidencialitāti un drošību, izmantojot labākos nozares standartus, ko lietojam arī mūsu lietotāju datu aizsargāšanai.

Rīcībā ar jūsu augšupielādētajiem datiem tiek ievēroti tālāk norādītie principi.

 • Ierobežots datu lietojums. Google izmantos jūsu kopīgotos datus tikai potenciālajiem pirkumiem optimizētiem uzlabotajiem reklāmguvumiem, lai sniegtu jums pakalpojumus, tostarp tehnisko atbalstu. Šos datus var izmantot, lai nodrošinātu novērtēšanu visiem Google multivides veidiem (meklēšanas reklāmām, videoreklāmām un reklāmas tīkla reklāmām). Piemēram, mēs noteiksim jūsu augšupielādēto reklāmguvumu datu atbilstību Google reklāmu notikumu datiem, lai reģistrētu reklāmguvumus. Vēl viens piemērs — saskaņā ar jūsu norādījumiem Google var arī apvienot jūsu potenciālajiem pirkumiem optimizēto uzlaboto reklāmguvumu datus ar datiem no citiem jūsu izmantotiem novērtēšanas produktiem, piemēram, ar standarta reklāmguvumu uzskaites datiem, lai uzlabotu reklāmguvumu novērtēšanas precizitāti. Pēc jūsu izvēles varam arī nodrošināt jums piekļuvi citām papildu funkcijām, kurās tiek izmantoti jūsu uzlaboto reklāmguvumu dati, piemēram, pieauguma izpētei. Noteiktiem produktiem varat arī norādīt, lai Google, izmantojot augšupielādētos datus, veidotu klientu atbilstības sarakstus. Uzņēmums Google reklāmdevēju labā izmanto konfidencialitāti nodrošinošus notikumu datus noteiktām funkcijām, piemēram, automātiskajai cenu noteikšanai, lai uzlabotu to vispārējo kvalitāti un precizitāti, kā arī nevēlama satura un nederīgu darbību noteikšanai. Google var izmantot konfidencialitāti nodrošinošus notikumu datus, lai panāktu atbilstību savām uzlaboto reklāmguvumu politikām.
 • Ierobežota piekļuve datiem. Google izmanto šifrēšanu un darbinieku piekļuves pārvaldību, lai aizsargātu jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi.
 • Ierobežota datu kopīgošana. Google nekopīgos jūsu datus ar citiem reklāmdevējiem. Šos datus mēs varam kopīgot, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tiesiskajiem līdzekļiem vai obligāti izpildāmiem valsts iestāžu pieprasījumiem.
 • Datu drošība. Uzņēmums Google ir apņēmies gādāt par jūsu datu glabāšanai izmantoto sistēmu drošību un uzticamību. Mūsu specializētās drošības inženieru komandas gādā par aizsardzību pret ārējiem mūsu sistēmu apdraudējumiem, un visi jūsu dati tiek glabāti šifrētā formātā, lai aizsargātu tos pret nesankcionētu piekļuvi.

Par datu kopīgošanas procesu

Tālāk ir sniegta plašāka informācija par to, kā nosakām atbilstību un apstrādājam ar uzņēmumu Google kopīgotos datus. Ja izmantojat Google tagu, mēs to darām šādi.

 • Tagu izmantošana veidlapu notikumu kopīgošanai tiek atļauta tikai tad, ja nosūtīšanai tiek izmantots HTTPS protokols — nozares standarts drošai datu pārsūtīšanai.
 • E-pasta adrešu un tālruņa numuru glabāšana: Google glabā jauktās virknes, kas atbilst no konfigurētajiem tīmekļa vietnes veidlapas notikumiem iegūtajām e-pasta adresēm vai tālruņa numuriem.
 • Google izmantos šīs jauktās virknes, lai noteiktu atbilstību ar augšupielādētajiem bezsaistes reklāmguvumiem. Šī informācija tiks apvienota ar reklāmu klikšķu/notikumu informāciju no jūsu konta, lai reģistrētu Google Ads veicinātos bezsaistes reklāmguvumus.

Ja iesniedzat uzņēmumam Google bezsaistes datus, izmantojot potenciālajiem pirkumiem optimizēto uzlaboto reklāmguvumu API vai failu augšupielādi, jūs esat atbildīgs par datu sagatavošanu, kā norādīts tālāk.

 • Klientu datu jaukšanai ir jāizmanto algoritms SHA256, kas ir nozares standarts vienvirziena jaukšanai.
 • Ir jājauc tikai personu identificējoši klientu dati, piemēram, e-pasta adreses un tālruņa numuri.
 • E-pasta adrešu atbilstības noteikšana: kad esat augšupielādējis savus datus ar jauktajām e-pasta adresēm, programmā Google Ads katra jauktā jūsu datu virkne tiek salīdzināta ar jaukto virkni, kas nosūtīta no iepriekšējiem tīmekļa vietnes veidlapu notikumiem. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumu ierakstus kā savstarpēji atbilstošus.
 • Tālruņa numuru atbilstības noteikšana: kad esat augšupielādējis savus datus ar jauktajiem tālruņu numuriem, programmā Google Ads katra jauktā jūsu datu virkne tiek salīdzināta ar jaukto virkni, kas nosūtīta no iepriekšējiem tīmekļa vietnes veidlapu notikumiem. Ja tiek konstatēta atbilstība, mēs atzīmējam attiecīgos reklāmguvumu ierakstus kā savstarpēji atbilstošus.
 • Tos reklāmguvumu ierakstus, kuru atbilstība būs noteikta, Google izmantos apvienojumā ar reklāmu klikšķu vai notikumu informāciju no jūsu konta, lai reģistrētu Google Ads veicinātos bezsaistes reklāmguvumus.

Datu drošības sertifikācija

ISO 27001

Uzņēmums Google ir ieguvis ISO 27001 sertifikāciju sistēmām, lietojumprogrammām, personām, tehnoloģijai, procesiem un datu centriem, kas apkalpo vairākus Google produktus, tostarp uzlabotos reklāmguvumus.Lejupielādēt Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate — ISO27001 (PDF)

Pēdējo reizi atjaunināts: 2023. gada martā

Saistītais raksts

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne