Kako Google upotrebljava podatke o poboljšanim konverzijama

Google pruža prevedene verzije centra za pomoć, no njihova svrha nije promjena sadržaja naših pravila. Verzija na engleskom jeziku predstavlja službeni jezik kojim se služimo za provedbu svojih pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Google Ads poboljšane konverzije za web omogućuju vam mjerenje online konverzija koje pokreće Google Ads pomoću izravno prikupljenih podataka (npr. kupnja, potencijalni klijent). Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti podataka koje dijelite s nama. U ovom se članku objašnjava kako Google postupa s podatkovnim datotekama koje prenosite za upotrebu u poboljšanim konverzijama za web.

Saznajte više o tome kako Google postupa s podacima koje prenosite u poboljšane konverzije za potencijalne klijente.

Kad omogućite Google Ads poboljšane konverzije za web ili poboljšane konverzije za potencijalne klijente, vaše Google oznake mogu automatski otkriti podatke koje su naveli korisnici s vaše web-lokacije te će se ti izravno prikupljeni podaci prenijeti na Google radi upotrebe na način opisan u ovom članku. Način na koji Google oznake otkrivaju podatke koje su naveli korisnici uvijek možete promijeniti prema uputama za postavljanje poboljšanih konverzija za web pomoću Google oznake ili postavljanje poboljšanih konverzija za web pomoću Google upravitelja oznaka.

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje klijenata s Google računima i izvješćivanje o online konverzijama koje potiču interakcije Google oglasa. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz) i platformi (AW, DV360, SA360, GA). Na primjer, podatke o konverzijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam omogućiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s povećanjem. Za neke proizvode Google možete uputiti i da generira popise za uparivanje klijenata pomoću prenesenih podataka. Google upotrebljava podatke o događaju na način kojim se štiti privatnost radi pružanja sveobuhvatne pogodnosti oglašivačima kada je riječ o određenim značajkama, kao što je automatsko licitiranje, s ciljem poboljšanja ukupne kvalitete i točnosti te radi otkrivanja neželjene pošte i nevažećih aktivnosti. Google može upotrebljavati podatke o događaju na način kojim se štiti privatnost kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničen pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona ili propisa, zahtjevu pravnog postupka ili valjanom zahtjevu vlasti.
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa.

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja konverzija samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Uparivanje e-pošte, telefonskog broja i adrese: za uparivanje na temelju podataka vaših klijenata, Google ima e-adrese za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom Google računa. Ako dođe do podudaranja, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao uparene.
 • Google će uparene zapise o konverzijama kombinirati s podacima o klikovima na oglas/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreće Google Ads.

Ako za isporuku podataka Googleu upotrebljavate API za poboljšane konverzije, bit ćete odgovorni za objedinjavanje podataka:

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256, koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje.
 • Trebaju se hashirati samo podaci o korisnicima koji otkrivaju identitet, kao što su e-adresa, telefonski brojevi, ime i prezime te ulica i kućni broj. Nemojte hashirati podatke o zemlji, državi i poštanskom broju.
 • Uparivanje e-adresa: za uparivanje na temelju e-adresa korisnika Google ima popis e-adresa za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te e-adrese. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom ili e-adresom Google računa. Ako dođe do podudaranja, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao uparene.
 • Uparivanje adresa: za uparivanje na temelju poštanskih adresa korisnika, Google pridružuje hashirane podatke o imenu i adresi za Google račune kako bi izradio ključ za uparivanje. Nakon što pošaljete podatke s hashiranim imenima i adresama korisnika (nemojte hashirati podatke o poštanskom broju, gradu, državi i zemlji), Google izrađuje sličan ključ na temelju vaših podataka i potom uspoređuje svaki ključ u vašim podacima s ključevima koji se temelje na Google računima. Ako se podudaraju, te ćemo konverzije označiti kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: slično uparivanju e-adresa, Google ima telefonske brojeve za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te telefonske brojeve. Nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads će usporediti svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom ili telefonskim brojevima Google računa. Ako dođe do podudaranja, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao uparene.
 • Google će uparene zapise o konverzijama kombinirati s podacima o klikovima na oglas/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreće Google Ads.

O poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje izvanmrežnih konverzija korisnika s klikovima koji su doveli do preusmjeravanja na vašu web-lokaciju i slanja obrasca za potencijalne klijente. To vam podudaranje omogućuje izvješćivanje o izvanmrežnim konverzijama koje potiču interakcije s Google oglasima. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije za potencijalne klijente upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz). Na primjer, podatke o konverzijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam omogućiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s povećanjem. Za neke proizvode Google možete uputiti i da generira popise za uparivanje klijenata pomoću prenesenih podataka. Google upotrebljava podatke o događaju na način kojim se štiti privatnost radi pružanja sveobuhvatne pogodnosti oglašivačima kada je riječ o određenim značajkama, kao što je automatsko licitiranje, s ciljem poboljšanja ukupne kvalitete i točnosti te radi otkrivanja neželjene pošte i nevažećih aktivnosti. Google može upotrebljavati podatke o događaju na način kojim se štiti privatnost kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničen pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona ili propisa, zahtjevu pravnog postupka ili valjanom zahtjevu vlasti.
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa.

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja u vezi s obrascem samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Pohrana e-adrese i telefonskog broja: Google zadržava odgovarajuće hashirane nizove e-adresa ili telefonskih brojeva iz konfiguriranih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji.
 • Google će upotrebljavati hashirane nizove za uparivanje s prenesenim izvanmrežnim konverzijama u kombinaciji s podacima o kliku na oglas/događaju oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o izvanmrežnim konverzijama koje pokreće Google Ads.

Prilikom upotrebe API-ja za poboljšane konverzije za potencijalne klijente ili prijenosa datoteke radi pružanja izvanmrežnih podataka Googleu, vi ste odgovorni za objedinjavanje podataka:

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256, koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje.
 • Trebaju se hashirati samo podaci o korisnicima koji otkrivaju identitet, kao što su e-adresa i telefonski brojevi.
 • Uparivanje e-adresa: nakon što prenesete podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako dođe do podudaranja, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao uparene.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako dođe do podudaranja, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao uparene.
 • Google će uparene zapise o konverzijama kombinirati s podacima o klikovima na oglas ili događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o izvanmrežnim konverzijama koje pokreće Google Ads.

Certifikati za sigurnost podataka

ISO 27001

Google je stekao certifikat ISO 27001 za sustave, aplikacije, zaposlenike, tehnologiju, postupke i podatkovne centre koji se upotrebljavaju za niz Googleovih proizvoda, uključujući poboljšane konverzije.Preuzmite certifikat o proširenju usluge za Google Ads/Analytics – ISO27001 (PDF)

Posljednje ažuriranje: ožujak 2023.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
52866481877138278
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067