Kako Google upotrebljava podatke o poboljšanim konverzijama

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Google Ads poboljšane konverzije za web omogućuju vam mjerenje online konverzija koje pokreću Google oglasi pomoću izravno prikupljenih podataka (npr. kupnja, potencijalni klijent). Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti podataka koje dijelite s nama. U ovom se članku objašnjava kako Google postupa s podatkovnim datotekama koje prenosite za upotrebu u poboljšanim konverzijama za web.

Više o tome kako Google postupa s podacima koje prenesete možete saznati u odjeljku o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente.

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje klijenata s Google računima i izvješćivanje o online konverzijama koje potiču interakcije Google oglasa. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

 

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz) i platformi (AW, DV360, SA360, GA). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti. 
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa. 

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj). 
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja konverzija samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Uparivanje e-pošte, telefonskog broja i adrese: za uparivanje na temelju podataka vaših klijenata, Google ima e-adrese za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Ako za isporuku podataka Googleu upotrebljavate API za poboljšane konverzije, bit ćete odgovorni za objedinjavanje podataka: 

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje. 
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa, telefonski brojevi, ime i prezime te ulica i kućni broj. Nemojte hashirati podatke o zemlji, državi i poštanskom broju.
 • Uparivanje e-adresa: za uparivanje na temelju e-adresa korisnika Google ima popis e-adresa za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te e-adrese. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom ili e-adresom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje adresa: za uparivanje na temelju poštanskih adresa korisnika, Google pridružuje hashirane podatke o imenu i adresi za Google račune kako bi izradio ključ za uparivanje. Nakon što pošaljete podatke s hashiranim imenima i adresama korisnika (nemojte hashirati podatke o poštanskom broju, gradu, državi i zemlji), Google izrađuje sličan ključ na temelju vaših podataka i potom uspoređuje svaki ključ u vašim podacima s ključevima koji se temelje na Google računima. Ako se podudaraju, te ćemo konverzije označiti kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: slično uparivanju e-adresa, Google ima telefonske brojeve za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te telefonske brojeve. Nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads će usporediti svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom ili telefonskim brojevima Google računa. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

O poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje izvanmrežnih transakcija korisnika s klikovima koji su doveli do preusmjeravanja na vašu web-lokaciju i slanja obrasca za potencijalnog klijenta. To vam podudaranje omogućuje izvješćivanje o izvanmrežnim konverzijama koje potiču interakcije s Google oglasima. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije za potencijalne klijente upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti. 
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa. 

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj). 
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja u vezi s obrascem samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Pohrana e-adrese i telefonskog broja: Google zadržava odgovarajuće hashirane nizove e-adresa ili telefonskih brojeva iz konfiguriranih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji.
 • Google će upotrebljavati hashirane nizove za uparivanje s prenesenim izvanmrežnim transakcijama u kombinaciji s podacima o kliku na oglas/događaju na vašem računu radi izvješćivanja o izvanmrežnim konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Prilikom upotrebe poboljšanih konverzija za API za potencijalne klijente ili prijenos datoteke radi pružanja izvanmrežnih podataka Googleu vi ste odgovorni za objedinjavanje podataka: 

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje. 
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa i telefonski brojevi.
 • Uparivanje e-adresa: nakon što prenesete podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase ili događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Certifikati za sigurnost podataka

ISO 27001

Google je stekao certifikat ISO 27001 za sustave, aplikacije, zaposlenike, tehnologiju, postupke i podatkovne centre koji se upotrebljavaju za niz Googleovih proizvoda, uključujući poboljšane konverzije. Preuzmite certifikat o proširenju usluge za Google Ads/Analytics – ISO27001 (PDF)

 

Posljednje ažuriranje: ožujak 2022.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
73067
false
false