Jak Google využívá data rozšířených konverzí

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Rozšířené konverze Google Ads pro web umožňují pomocí vašich dat první strany (např. o nákupech nebo potenciálních zákaznících) měřit online konverze, které díky reklamám Google získáte. Společnost Google dbá na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti údajů, které s ní sdílíte. Tento článek vysvětluje, jak Google zachází se soubory dat, které nahrajete za účelem jejich využití v rozšířených konverzích na webu.

Další informace o tom, jak Google zachází s vámi nahranými údaji, najdete v článku Rozšířené konverze pro potenciální zákazníky.

Jak zacházíme s vašimi údaji

Vámi nahraná data budou použita k přiřazení vašich zákazníků k účtům Google a k vykázání online konverzí, které se uskutečnily díky interakcím s reklamami Google. Zachováme důvěrnost údajů a zajistíme jejich bezpečnost pomocí stejných standardů, které využíváme k ochraně svých vlastních údajů o uživatelích.

 

S údaji, které nahrajete, zacházíme takto:

 • Omezené využití údajů. Údaje, které sdílíte pro potřeby rozšířených konverzí, použije společnost Google pouze k tomu, aby vám mohla poskytovat své služby včetně technické podpory. Data mohou být využita k měření pro všechna média (Vyhledávání, video, Obsahová síť) a platformy (Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360, Google Analytics) společnosti Google. Vámi nahrané údaje o transakcích například porovnáváme s daty o událostech reklam Google a podle toho vykazujeme konverze. Podle vašich dalších pokynů může Google vaše údaje o rozšířených konverzích také zkombinovat s údaji z jiných měřicích služeb, které máte nastaveny (například ze standardního měření konverzí), a zlepšit tak přesnost měření konverzí. Můžeme vám také zpřístupnit další volitelné funkce (např. přírůstkové studie), k jejichž používání se můžete přihlásit a které data rozšířených konverzí využívají. Google využívá souhrnná a anonymizovaná data o konverzních událostech ve prospěch inzerentů pro určité funkce, jako jsou například automatické nabídky, a to ke zlepšení jejich celkové kvality a přesnosti i ke zjišťování spamu a podvodů. Pomocí anonymizovaných dat o konverzních akcích můžeme také zajišťovat soulad se zásadami pro rozšířené konverze.
 • Omezený přístup k údajům. Google chrání vaše datové sady před neoprávněným přístupem pomocí šifrování a řízení přístupu zaměstnanců.
 • Omezené sdílení údajů. Google nebude vaše údaje sdílet s jinými inzerenty. Pokud to bude nutné, můžeme údaje sdílet za účelem dodržení platných právních předpisů, nařízení, požadavků právního řízení nebo vykonatelné žádosti orgánů státní správy. 
 • Zabezpečení dat. Společnost Google se důsledně snaží zajistit bezpečnost a spolehlivost systémů využívaných k uchovávání souborů dat. Na ochranu svých systémů proti vnějším hrozbám jsme vyčlenili speciální týmy bezpečnostních techniků a veškeré soubory dat uchováváme v zašifrovaném formátu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. 

Proces sdílení dat

V této části najdete další podrobnosti o procesu přiřazování a o tom, jak zpracováváme data, která se společností Google sdílíte. Při použití značek Google:

 • Veškeré údaje umožňující zjištění totožnosti (například e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresu) před odesláním do Googlu vždy hašujeme. 
 • Značky mohou konverzní události sdílet pouze v případě, že používají protokol HTTPS, což je oborový standard pro bezpečný přenos dat.
 • Přiřazování e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy: Pro účely přiřazování založeného na údajích vašich zákazníků uchovává Google e-mailové adresy účtů Google a odpovídající hašované textové řetězce. Poté, co nahrajete data s hašovanými e-mailovými adresami, porovná služba Google Ads každý hašovaný textový řetězec ve vašem souboru s hašovaným řetězcem účtů Google. V případě shody tyto záznamy o transakcích označíme jako přiřazené.
 • Přiřazené záznamy o transakcích zkombinujeme s údaji o kliknutí na reklamu a událostech ve vašem účtu, abychom mohli vykázat online konverze získané díky reklamám Google.

Pokud data Googlu odesíláte pomocí rozhraní API pro rozšířené konverze, je na vás, abyste zajistili jejich správný tvar: 

 • Data zákazníků je nutné zahašovat pomocí algoritmu SHA-256, který je oborovým standardem pro jednosměrné hašování. 
 • Hašovány by měly být pouze údaje umožňující identifikaci zákazníků, například e-mailová adresa, telefonní čísla, jméno, příjmení a adresa. Nehašujte údaje o zemi, státu, městu ani PSČ.
 • Přiřazování e-mailů: Pro účely přiřazování založeného na e-mailových adresách vašich zákazníků uchovává Google e-mailové adresy účtů Google a odpovídající hašované textové řetězce z těchto adres vytvořené. Poté, co nahrajete data s hašovanými e-mailovými adresami, porovná služba Google Ads každý hašovaný textový řetězec ve vašich datech s hašovaným řetězcem nebo e-mailovou adresou účtů Google. V případě shody tyto záznamy o transakcích označíme jako přiřazené.
 • Přiřazování adres: Pro účely přiřazování na základě korespondenčních adres vašich zákazníků spojuje Google hašovaná jména a doručovací adresy účtů Google a vytváří z nich porovnávací klíče. Poté, co odešlete data s hašovanými jmény a adresami zákazníků (nehašujte ale PSČ, město, stát ani zemi), vytvoří Google z vašich údajů obdobný klíč a pak všechny vaše klíče porovná s klíči založenými na účtech Google. V případě shody tyto konverze označíme jako přiřazené.
 • Přiřazování telefonů: Stejně jako při přiřazování e-mailů udržuje Google seznam telefonních čísel účtů Google a odpovídajících hašovaných řetězců vytvořených z těchto čísel. Poté, co nahrajete data s hašovanými telefonními čísly, porovná služba Google Ads všechny hašované řetězce ve vašich datech s hašovanými řetězci nebo telefonními čísly účtů Google. V případě shody tyto záznamy o konverzích označíme jako přiřazené.
 • Přiřazené záznamy o transakcích zkombinujeme s údaji o kliknutí na reklamu a událostech ve vašem účtu, abychom mohli vykázat online konverze získané díky reklamám Google.

Rozšířené konverze pro potenciální zákazníky

Jak zacházíme s vašimi údaji

Podle vámi nahraných dat budeme přiřazovat transakce offline zákazníků ke kliknutím, která byla přesměrována na váš web a vedla k odeslání formuláře pro zájemce. Takové přiřazování umožňuje vykazovat offline konverze, ke kterým došlo na základě interakcí s reklamami Google. Zachováme důvěrnost údajů a zajistíme jejich bezpečnost pomocí stejných standardů, které využíváme k ochraně svých vlastních údajů o uživatelích.

S údaji, které nahrajete, zacházíme takto:

 • Omezené využití údajů. Údaje, které sdílíte pro potřeby rozšířených konverzí, použije společnost Google pouze k tomu, aby vám mohla poskytovat své služby včetně technické podpory. Údaje mohou posloužit k měření pro všechna média Google (vyhledávání, video, obsahová síť). Vámi nahrané údaje o transakcích například porovnáváme s daty o událostech reklam Google a podle toho vykazujeme konverze. Podle vašich pokynů může Google vaše rozšířené konverze pro potenciální zákazníky zkombinovat s údaji z dalších měřicích služeb, které máte nastaveny (například ze standardního měření konverzí), a zlepšit tak přesnost měření konverzí. Můžeme vám také zpřístupnit další volitelné funkce (např. přírůstkové studie), k jejichž používání se můžete přihlásit a které data rozšířených konverzí využívají. Google využívá souhrnná a anonymizovaná data o konverzních událostech ve prospěch inzerentů pro určité funkce, jako jsou například automatické nabídky, a to ke zlepšení jejich celkové kvality a přesnosti i ke zjišťování spamu a podvodů. Pomocí anonymizovaných dat o konverzních akcích můžeme také zajišťovat soulad se zásadami pro rozšířené konverze.
 • Omezený přístup k údajům. Google chrání vaše datové sady před neoprávněným přístupem pomocí šifrování a řízení přístupu zaměstnanců.
 • Omezené sdílení údajů. Google nebude vaše údaje sdílet s jinými inzerenty. Pokud to bude nutné, můžeme údaje sdílet za účelem dodržení platných právních předpisů, nařízení, požadavků právního řízení nebo vykonatelné žádosti orgánů státní správy. 
 • Zabezpečení dat. Společnost Google se důsledně snaží zajistit bezpečnost a spolehlivost systémů využívaných k uchovávání souborů dat. Na ochranu svých systémů proti vnějším hrozbám jsme vyčlenili speciální týmy bezpečnostních techniků a veškeré soubory dat uchováváme v zašifrovaném formátu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu. 

Proces sdílení dat

V této části najdete další podrobnosti o procesu přiřazování a o tom, jak zpracováváme data, která se společností Google sdílíte. Při použití značek Google:

 • Veškeré údaje umožňující zjištění totožnosti (například e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresu) před odesláním do Googlu vždy hašujeme. 
 • Značky mohou události formuláře sdílet pouze v případě, že používají protokol HTTPS, což je oborový standard pro bezpečný přenos dat.
 • Úložiště e-mailů a telefonních čísel: Google uchovává odpovídající hašované řetězce e-mailových adres nebo telefonních čísel z nakonfigurovaných událostí webového formuláře.
 • Google pomocí hašovaných řetězců přiřadí k nahraným offline transakcím informace o kliknutích na reklamy / události ve vašem účtu, aby bylo možné vykázat offline konverze získané díky reklamám Google.

Když offline data pro rozšířené konverze sdělujete Googlu pomocí rozhraní API pro potenciální zákazníky nebo nahráváním souborů, odpovídáte za vytvoření těchto dat: 

 • Data zákazníků je nutné zahašovat pomocí algoritmu SHA-256, který je oborovým standardem pro jednosměrné hašování. 
 • Hašovány musí být pouze údaje umožňující identifikaci zákazníků, například e-mailová adresa nebo telefonní čísla.
 • Přiřazování e-mailů: Poté, co nahrajete data s hašovanými e-mailovými adresami, porovná služba Google Ads každý hašovaný textový řetězec ve vašich datech s hašovanými řetězci odeslanými z předchozích událostí webového formuláře. V případě shody tyto záznamy o transakcích označíme jako přiřazené.
 • Přiřazování telefonních čísel: Jakmile nahrajete data s hašovanými telefonními čísly, porovná služba Google Ads každý hašovaný textový řetězec ve vašich datech s hašovanými řetězci odeslanými z předchozích událostí formuláře webu. V případě shody tyto záznamy o konverzích označíme jako přiřazené.
 • Přiřazené záznamy o transakcích zkombinujeme s údaji o kliknutích na reklamu a událostech ve vašem účtu, abychom mohli vykázat offline konverze získané díky reklamám Google.

Certifikáty zabezpečení údajů

ISO 27001

Společnost Google získala certifikaci ISO 27001 pro systémy, aplikace, osoby, technologie, postupy a datová centra podporující řadu produktů Google včetně rozšířených konverzí. Stáhněte si soubor Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate — ISO27001 (PDF)

 

Poslední aktualizace: březen 2022

Související článek

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
73067
false
false