Nội dung cập nhật đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 3 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 3 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách cờ bạc và trò chơi để mở rộng danh sách các quốc gia được chúng tôi cho phép quảng cáo trò chơi đánh bạc trên mạng xã hội. Các quốc gia bổ sung là: Brazil, Bulgaria, Hy Lạp, Litva, Nga, Slovakia và Thụy Điển.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Google sẽ cập nhật trang chính sách về cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 3 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false