Aktualizácia pravidiel pre hazard a hry (marec 2020)

 

Google v marci 2020 aktualizuje pravidlá pre hazard a hry a rozšíri zoznam krajín, v ktorých povoľujeme propagáciu kasínových hier pre zábavu. Týmito ďalšími krajinami sú: Brazília, Bulharsko, Grécko, Litva, Rusko, Slovensko a Švédsko.

Inzerenti musia požiadať o certifikáciu. Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, stránka pravidiel pre hazard a hry sa aktualizuje.

(Uverejnené v marci 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?