Актуализации на правилата за хазарт и игри (март 2020 г.)

 

През март 2020 г. Google ще актуализира правилата за хазарт и игри, така че да разшири списъка с държави, в които се разрешава популяризирането на социални казино игри. Добавят се следните държави: Бразилия, България, Гърция, Литва, Русия, Словакия и Швеция.

Рекламодателите трябва да кандидатстват за сертифициране. Страницата с правилата за хазарт и игри ще бъде актуализирана, когато правилата влязат в сила.

(Публикувано през март 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?