Chính sách mới về Dịch vụ mới của chính phủ (tháng 5 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 5 năm 2020, Google sẽ cập nhật chính sách về Các doanh nghiệp bị hạn chế khác và thêm chính sách mới về Tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ. Chính sách hiện hành về Bán các mặt hàng miễn phí, thuộc Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác của chúng tôi, sẽ bị xóa.

Chính sách mới về tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ

Google sẽ không còn cho phép quảng cáo cho các tài liệu và/hoặc dịch vụ có thể được lấy trực tiếp từ chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền. Điều này áp dụng với cả các đề nghị hỗ trợ việc lấy các sản phẩm hoặc dịch vụ này. Nhà cung cấp được ủy quyền được định nghĩa là một công ty được nhà cung cấp ban đầu (Chính phủ) chính thức ủy thác hoặc chỉ định để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thay mặt cho họ, mà trước đây thường do chính phủ thi hành hoặc thực hiện. Mọi chương trình quảng bá của nhà cung cấp hoặc đại lý được ủy quyền đều sẽ bị cấm. Chính sách này sẽ được áp dụng bất kể giá của nhà quảng cáo tính cho sản phẩm hoặc dịch vụ là bao nhiêu.

Chính sách mới này sẽ nghiêm cấm các chương trình quảng bá cho các tài liệu hoặc dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi, phục hồi, thay thế hoặc tra cứu các tài liệu hoặc thông tin chính thức được lấy trực tiếp từ chính phủ hoặc nhà cung cấp được chính phủ ủy quyền.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): hộ chiếu và các loại giấy tờ tùy thân khác; chứng nhận thường trú; bằng chứng về tình trạng/đăng ký nhập cư; giấy phép lái xe; giấy tờ du lịch như visa và Visa điện tử (ETA); thẻ an sinh xã hội; giấy phép săn bắn hoặc câu cá; giấy phép hoặc đăng ký sử dụng súng; và các tài liệu hoặc thông tin có được từ các cơ quan đăng ký chính thức như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và hồ sơ quân sự.

Chính sách này cũng sẽ nghiêm cấm các chương trình quảng bá về việc hỗ trợ đăng ký hoặc trả tiền cho các dịch vụ công cộng hoặc chính thức do chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền cung cấp trực tiếp.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): hỗ trợ xin các cuộc hẹn hoặc phúc lợi của chính phủ; hỗ trợ yêu cầu thay đổi địa chỉ chính thức, thay đổi tên chính thức, tiền chưa nhận hoặc thư giữ lại; và hỗ trợ thanh toán phí vận chuyển, như phí cầu đường hoặc phí tắc nghẽn.
 

Các dịch vụ chuyên nghiệp sau đây không thuộc diện bị hạn chế theo chính sách này: dịch vụ khai thuế, dịch vụ pháp lý, dịch vụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)/dịch vụ doanh nghiệp, luật sư nhập cư hoặc tư vấn nhập cư với mục đích là tập trung vào tư vấn và không chỉ đơn thuần là hỗ trợ để có được các giấy tờ du lịch cụ thể.

(Đăng vào tháng 3 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false