Nové pravidlá pre služby orgánov verejnej správy (máj 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V marci 2020 Google aktualizuje pravidlá pre iné obmedzené typy podnikania a pridá nové pravidlá pre dokumenty a služby orgánov verejnej správy. Súčasné pravidlá pre predaj bezplatne dostupných položiek, ktoré sú súčasťou pravidiel pre iné obmedzené typy podnikania, budú odstránené.

Nové pravidlá pre dokumenty a služby orgánov verejnej správy

Google už nebude povoľovať reklamy na dokumenty alebo služby, ktoré možno získať priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo splnomocneného poskytovateľa. Zahŕňa to aj ponuky na pomoc so získaním týchto produktov alebo služieb. Splnomocnený poskytovateľ je definovaný ako firma, ktorá bola oficiálne poverená pôvodným poskytovateľom (orgánom verejnej správy), aby v jeho mene poskytovala určité produkty alebo služby, ktoré zvyčajne poskytuje alebo v minulosti poskytoval samotný orgán verejnej správy. Promá od autorizovaných poskytovateľov alebo predajcov budú zakázané. Tieto pravidlá sa budú uplatňovať bez ohľadu na to, akú cenu inzerent účtuje za produkt alebo službu.

Tieto nové pravidlá budú zakazovať promá na dokumenty alebo služby, ktoré sprostredkúvajú získanie, obnovenie, nahradenie alebo vyhľadanie dokumentov alebo informácií od orgánov verejnej správy, ktoré sú dostupné priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo poskytovateľa splnomocneného takýmto orgánom.

Príklady (neúplný zoznam): pasy alebo iné doklady totožnosti; doklad o trvalom pobyte; doklad o statuse alebo registrácii imigranta; vodičské preukazy; cestovné dokumenty, ako napríklad víza alebo elektronické cestovné povolenia (Electronic Travel Authorization, ETA); doklady o sociálnom zabezpečení; povolenia na poľovačku alebo rybolov; povolenia na držbu zbraní alebo registrácie zbraní a dokumenty alebo informácie získané z úradných registrov, ako napríklad rodné listy, sobášne listy alebo vojenské záznamy.

Tieto pravidlá budú okrem toho zakazovať promá na pomoc s podaním žiadosti alebo platbou v súvislosti s úradnými alebo verejnými službami, ktoré sú dostupné priamo od niektorého orgánu verejnej správy alebo splnomocneného poskytovateľa.

Príklady (neúplný zoznam): pomoc s podaním žiadosti o funkciu v orgáne verejnej správy alebo príspevky od štátu; pomoc so žiadosťou o oficiálnu zmenu adresy, oficiálnu zmenu mena, nenárokované peniaze alebo pozastavenie doručovania pošty a pomoc s platbou dopravných poplatkov, ako sú mýta za prejazd mostom alebo poplatky za vjazd do centra mesta.
 

Nasledujúce profesionálne služby nie sú týmito pravidlami obmedzené: príprava daňových priznaní, právne služby, medzifiremné (B2B) alebo podnikové služby, imigrační právnici alebo imigrační konzultanti so zameraním na konzultáciu, nie samotnú pomoc so získaním konkrétnych cestovných dokladov.

(Uverejnené v marci 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false