Nowe zasady dotyczące usług administracji publicznej (maj 2020 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

 

W maju 2020 r. zaktualizujemy Zasady dotyczące innej działalności podlegającej ograniczeniom oraz dodamy nowe zasady dotyczące dokumentów rządowych i usług administracji publicznej. Obecne zasady dotyczące sprzedaży produktów, które są dostępne bezpłatnie (część Zasad dotyczących innej działalności podlegającej ograniczeniom) zostaną usunięte.

Nowe zasady dotyczące dokumentów rządowych i usług administracji publicznej

Google nie będzie już zezwalać na reklamowanie dokumentów lub usług, które można uzyskać bezpośrednio od organów administracji publicznej lub wyznaczonego dostawcy. Nie będzie można także reklamować pomocy w uzyskaniu tych produktów bądź usług. Wyznaczony dostawca to firma, której pierwotny podmiot (organ administracji publicznej) powierzył lub przekazał zapewnianie w jego imieniu pewnych produktów albo usług, których dostarczaniem zazwyczaj zajmują się bądź wcześniej zajmowały się odpowiednie organy administracji publicznej. Autoryzowani usługodawcy lub sprzedawcy nie będą już mogli wyświetlać takich reklam. Ta zasada będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy reklamodawca pobiera opłaty za produkt lub usługę.

Nowe zasady będą zabraniać reklamowania dokumentów i usług, które umożliwiają nabycie, odnowienie, wymianę lub sprawdzenie oficjalnych dokumentów albo informacji, które można otrzymać bezpośrednio od organów administracji publicznej bądź dostawcy wyznaczonego przez administrację publiczną.

Wybrane przykłady: paszporty i inne typy dokumentów tożsamości; dokumenty potwierdzające pobyt stały; dokumenty potwierdzające status imigracyjny lub rejestrację w tym celu; prawa jazdy; dokumenty podróżne, np. wizy i elektroniczne zezwolenia na podróż (ETA); karty ubezpieczenia społecznego; pozwolenia na polowanie lub prowadzenie połowu ryb; pozwolenia na broń lub rejestracja broni; dokumenty i informacje pochodzące z oficjalnych rejestrów, np. akty urodzenia i akty małżeństwa oraz rejestry wojskowe.

Te zasady będą także zabraniać reklamowania pomocy przy aplikowaniu o dokumenty i usługi administracji publicznej oraz płaceniu za nie, o ile można je uzyskać bezpośrednio od organów administracji publicznej lub wyznaczonego dostawcy.

Wybrane przykłady: pomoc przy aplikowaniu o świadczenia lub nominacje na stanowiska w administracji publicznej; pomoc przy składaniu wniosku o zameldowanie pod nowym adresem, zmiana nazwiska, nieodebrane pieniądze, przechowywanie poczty; pomoc przy uiszczaniu opłat transportowych, np. opłat mostowych albo opłat za wjazd do centrum miasta.
 

Te zasady nie będą dotyczyć następujących usług specjalistycznych: usługi związane z przygotowywaniem deklaracji podatkowych, usługi prawne, usługi business-to-business (B2B) i usługi dla przedsiębiorstw, usługi prawników imigracyjnych i konsultantów imigracyjnych, którzy zajmują się doradztwem, a nie tylko pomocą w uzyskaniu konkretnych dokumentów podróżnych.

(Opublikowano w marcu 2020 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne