Nieuw beleid voor overheidsdiensten (mei 2020)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

 

In mei 2020 updatet Google het beleid voor andere beperkte bedrijven en voegt een nieuw beleid voor overheidsdocumenten en officiële services toe. Het huidige beleid voor de verkoop van gratis artikelen, dat deel uitmaakt van ons beleid voor andere beperkte bedrijven, wordt verwijderd.

Nieuw beleid voor overheidsdocumenten en officiële services

Google staat geen advertenties meer toe voor documenten en/of services die rechtstreeks kunnen worden verkregen van een overheid of een gemachtigde dienstverlener. Dit geldt ook voor advertenties voor hulp om deze producten of services te verkrijgen. Een gemachtigde dienstverlener wordt gedefinieerd als een bedrijf dat door de oorspronkelijke dienstverlener (de overheid) officieel is aangewezen om namens de overheid bepaalde producten of services te leveren die meestal worden uitgevoerd of eerder zijn uitgevoerd door de overheid zelf. Promoties van gemachtigde dienstverleners of resellers zijn verboden. Dit beleid is van toepassing ongeacht de prijs die de adverteerder in rekening brengt voor het product of de service.

Dit nieuwe beleid verbiedt promoties voor documenten of services die het mogelijk maken om officiële documenten of informatie die rechtstreeks verkrijgbaar zijn bij een overheid of een door de overheid gemachtigde dienstverlener, te verkrijgen, te vernieuwen, te vervangen of op te zoeken.

Voorbeelden (niet-volledig): paspoorten en andere nationale identiteitsbewijzen; bewijs van permanent verblijf; bewijs van immigratiestatus/-registratie; rijbewijzen; reisdocumenten zoals visums en Electronic Travel Authorizations (eTA's); burgerservicenummerkaarten; jacht- of visvergunningen; vuurwapenvergunningen of -registratie; en documenten of informatie die zijn afgeleid van officiële registers, zoals geboorteakten, huwelijkscertificaten en militaire archieven.

Dit beleid verbiedt ook promoties voor hulp bij aanvragen voor of betalingen van officiële of openbare services die rechtstreeks beschikbaar zijn bij een overheid of een gemachtigde dienstverlener.

Voorbeelden (niet-volledig): hulp met aanvragen voor aanstellingen bij of uitkeringen van de overheid; hulp bij aanvragen voor een officiële adreswijziging, een officiële naamswijziging, niet-geclaimd geld of bewaarservice voor post; en hulp bij betalingen van transportkosten, zoals tol- of filetarieven.
 

De volgende professionele services worden niet beperkt door dit beleid: services voor belastingaangifte, juridische dienstverlening, services voor business-to-business (B2B) en ondernemingen, immigratieadvocaten en -consultants waarbij de nadruk ligt op advies en niet alleen op bepaalde reisdocumenten verkrijgen.

(Gepubliceerd in maart 2020)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu