Nova política de serveis governamentals (maig de 2020)

 

El maig de 2020, Google actualitzarà la política d'altres empreses restringides i afegirà una nova política de serveis oficials i documents governamentals. La política actual per a la venda d'articles gratuïts, que forma part de la política d'altres empreses restringides, se suprimirà.

Nova política de serveis oficials i documents governamentals

Google ja no permetrà els anuncis de documents o serveis que es puguin obtenir directament d'un organisme públic o un proveïdor delegat, incloent-hi les ofertes d'assistència per aconseguir aquests productes o serveis. Un proveïdor delegat és una empresa a què el proveïdor original (el Govern) ha encarregat o assignat oficialment el subministrament, en nom seu, de determinats productes i serveis, que solen o solien córrer a càrrec del proveïdor original (el Govern). Es prohibiran les promocions de proveïdors o distribuïdors autoritzats. Aquesta política s'aplicarà amb independència del preu que cobri l'anunciant pel producte o el servei en qüestió.

Aquesta nova política prohibirà la promoció de documents o serveis que facilitin l'adquisició, la renovació, la substitució o la cerca de documents o d'informació oficials que estiguin disponibles directament a través d'un organisme públic o un proveïdor delegat del govern.

Alguns exemples: passaports i altres documents d'identificació nacionals, certificats de residència permanent, comprovants d'estatus d'immigrant o del registre d'imigració, carnets de conduir, documents de viatge com ara visats i autoritzacions electròniques de viatge, targetes d'afiliació a la seguretat social, llicències de caça o pesca, llicències o registres d'armes, i documents o informació de registres oficials, com ara certificats de naixement, certificats de matrimoni i registres militars.

Aquesta política també prohibirà la promoció d'assistència per sol·licitar o pagar serveis oficials o públics que estiguin disponibles directament a través d'un organisme públic o un proveïdor delegat.

Alguns exemples: assistència per demanar cites o prestacions públiques; assistència per sol·licitar un canvi de padró o de nom, diners no reclamats o correspondència retinguda, i assistència per pagar costos de transport, com ara peatges o càrrecs per congestió.
 

Els serveis professionals següents no es veuran afectats per aquesta política: serveis de gestoria, serveis legals, serveis empresarials i B2B (d'empresa a empresa), i serveis d'advocats o assessors d'immigració que ofereixen assessorament i no només ajuda per obtenir documents de viatge concrets.

(Publicat el març de 2020)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?