Нови правила за държавните услуги (май 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През май 2020 г. Google ще актуализира правилата за други ограничени бизнеси и ще добави нови правила за правителствените документи и държавните услуги. Настоящите правила за продажбата на безплатни артикули, които са част от правилата за други ограничени бизнеси, ще бъдат премахнати.

Нови правила за правителствени документи и държавни услуги

Google повече няма да допуска реклами на документи и/или услуги, които могат да се получат директно от правителствен орган или от делегиран доставчик. Това включва оферти за съдействие при получаването на такива продукти или услуги. За делегиран доставчик се счита фирма, на която официално е възложено или поверено от оригиналния доставчик (правителствен орган) да предоставя от негово име определени продукти или услуги, които обикновено се извършват или преди са били извършвани от самото правителство. Ще бъде забранено популяризирането от упълномощени доставчици и дистрибутори. Тези правила ще се прилагат независимо от цената, с която рекламодателят таксува за продукта или услугата.

С тези нови правила ще се забрани популяризирането на документи или услуги, които улесняват получаването, подновяването, замяната и справките за официални документи или информация, предоставяни директно от правителствен орган или делегиран от правителството доставчик.

Примери (неизчерпателни): паспорти и други видове национални документи за самоличност; доказателство за постоянно пребиваване; доказателство за имигрантски статут/регистрация; шофьорски книжки; пътни документи, като например визи и електронни разрешения за пътуване (ETA); социалноосигурителни карти; разрешителни за лов и риболов; разрешителни за притежание или регистрация на оръжие; документи или информация от официални регистри, като например удостоверения за раждане, семейно положение и военни досиета.

С тези правила ще се забрани също популяризирането на предоставяне на помощ при кандидатстване и извършване на плащания за обществени документи и услуги, които се получават директно от правителствен орган или делегиран доставчик.

Примери (неизчерпателни): помощ при кандидатстване за назначаване на държавна длъжност или получаване на предимства от правителствени органи; помощ при заявяване на официална промяна на адреса, промяна на името, искания за възстановяване на пари или задържана поща; помощ при плащане на транспортни такси, като например пътни такси за преминаване на мост или за задръствания.
 

Следните професионални услуги не са ограничени от това правило: услуги за данъчна подготовка; юридически услуги; услуги за бизнес към бизнес (B2B)/корпоративни услуги; адвокати или консултанти по имиграционно право, когато фокусът на услугата е поставен върху предоставянето на консултации, а не само на помощ за придобиване на конкретни пътни документи.

(Публикувано през март 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню