Thay đổi với chính sách về Tạo điều kiện cho hành vi không trung thực (tháng 8 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 8 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách Tạo điều kiện cho hành vi không trung thực trên Google Ads để nêu rõ các quy định hạn chế đối với việc quảng cáo phần mềm gián điệp và công nghệ giám sát. Chính sách mới này sẽ nghiêm cấm việc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ được tiếp thị hoặc nhắm mục tiêu với mục đích rõ ràng là theo dõi hoặc giám sát người khác hoặc hoạt động của người đó một cách trái phép. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu và chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách mới cập nhật này từ ngày 11/08/2020.

Ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ mà Google nghiêm cấm (chưa đầy đủ)

Phần mềm gián điệp và công nghệ được dùng để giám sát người phối ngẫu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp/phần mềm độc hại có thể dùng để giám sát tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại hoặc lịch sử duyệt web; thiết bị theo dõi Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được tiếp thị là có chức năng thu thập thông tin bí mật hoặc theo dõi ai đó khi chưa có sự đồng ý của họ; quảng cáo về thiết bị giám sát (camera, máy ghi âm, camera hành trình, camera ngụy trang) với mục đích rõ ràng là thu thập thông tin bí mật.

Điều này không bao gồm (a) các dịch vụ điều tra tư nhân hoặc (b) các sản phẩm/dịch vụ được thiết kế để giúp cha mẹ theo dõi hoặc giám sát con cái thuộc độ tuổi vị thành niên của họ.

Nếu bạn vi phạm chính sách này thì Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà sẽ đưa ra cảnh báo trước. Google sẽ đưa ra cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

Xin vui lòng xem lại thay đổi đối với chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày 11/8/2020.

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false