Aktualizácia pravidiel pre umožňovanie nečestného konania (august 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V auguste 2020 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre umožňovanie nečestného konania. Spresnia sa v nich obmedzenia týkajúce sa inzerovania spyware a technológií na sledovanie. Aktualizované pravidlá budú zakazovať propagáciu výrobkov alebo služieb, ktoré sú ponúkané alebo určené výslovne na sledovanie alebo monitorovanie inej osoby či jej aktivity bez jej súhlasu. Tieto pravidlá sa budú uplatňovať globálne a túto aktualizáciu pravidiel začneme presadzovať od 11. augusta 2020.

Príklady výrobkov a služieb, ktoré budú zakázané (neúplný zoznam)

Spyware a technológie slúžiace na sledovanie intímneho partnera vrátane spyware alebo malvéru, ktorý sa môže použiť na monitorovanie textových správ, telefonických hovorov alebo histórie prehliadania; GPS lokátory, ktoré sú ponúkané konkrétne na špehovanie alebo sledovanie určitej osoby bez jej súhlasu; propagácia zariadení na sledovanie (kamier, audiorekordérov, palubných kamier, rodičovských kamier), ktoré sú ponúkané výslovne na účely špehovania.

Nepatria sem a) súkromné vyšetrovacie služby alebo b) výrobky či služby určené pre rodičov na sledovanie alebo monitorovanie ich maloletých detí.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či príslušné pravidlá neporušujú niektoré z vašich reklám. Ak takéto reklamy nájdete, odstráňte ich do 11. augusta 2020.

(Uverejnené v júli 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false