Актуализация на правилата относно допускане на непочтено поведение (август 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През август 2020 г. правилата на Google Ads относно допускане на непочтено поведение ще бъдат актуализирани, така че да се разяснят ограниченията относно рекламирането на шпиониращ софтуер и технологии за наблюдение. Актуализираните правила ще забраняват популяризирането на продукти или услуги, които се предлагат на пазара или са насочени с изрична цел да проследяват или наблюдават други лица или дейността им без тяхно разрешение. Тези правила ще важат за целия свят и ще започнем да прилагаме тази актуализация на правилата на 11 август 2020 г.

Примери за продукти и услуги, които ще бъдат забранени (неизчерпателни)

Шпиониращ софтуер и технологии, използвани за наблюдение на интимни партньори, включително, но не само, шпиониращ/злонамерен софтуер, който може да се използва за наблюдение на съобщения, телефонни обаждания или история на сърфиране; GPS тракери, специално пуснати на пазара, за да шпионират или проследяват лица без тяхното съгласие; популяризиране на оборудване за наблюдение (камери, аудиозаписващи устройства, автомобилни камери, камери за домашна сигурност), предлагано на пазара с изрична цел за шпиониране.

Това не включва (а) частни разследващи служби или (б) продукти или услуги, предназначени за родители, които да проследяват или наблюдават своите непълнолетни деца.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им, и ако е така, премахнете съответните реклами преди 11 август 2020 г.

(Публикувано през юли 2020 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню