Vanliga frågor om annonsupplysningar och verifiering av annonsörsidentitet

Om verifiering av annonsörsidentitet

Varför inför Google detta program?

Vårt mål är att öka förtroendet för vårt annonsekosystem genom att ge användarna mer information om annonsörerna. Lanseringen av processen för att verifiera annonsörernas namn och plats sker i flera faser. Detta är ett led i vårt arbete för ökad insyn, ökade valmöjligheter och ökad kontroll för användarna.

Vem måste verifiera sin annonsörsidentitet?

Annonsörer som måste verifiera sin annonsörsidentitet får en avisering om detta via e-post och i sitt konto. Vi prioriterar verifiering av annonsörer som marknadsför produkter eller tjänster, informativt, rådgivande eller utbildande innehåll eller innehåll relaterat till reglerade branscher.

Mer information finns här.

Hur lång tid tar verifieringen av annonsörsidentitet?

Det beror på din kontoregistrering och om du visar annonser för någon annans räkning. För annonsörer som slutför verifieringen för egen räkning tar processen vanligtvis tre till fem arbetsdagar. För byråer som slutför verifieringen på uppdrag av annonsörer består verifieringsprocessen av två steg. Varje steg tar tre till fem arbetsdagar, inräknat granskning och godkännande.

Mer detaljerad information om stegen finns här.

Hur slutför jag verifieringen av annonsörsidentitet?

Du behöver bara slutföra identitetsverifieringen om Google meddelar dig om detta via e-post. Stegen som krävs för att slutföra identitetsverifieringen kan skilja sig åt mellan olika Google Ads-konton beroende på ditt konto och dess struktur, dina faktureringsinställningar och om du annonserar för en organisations eller persons räkning. 

Följ anvisningarna i e-postmeddelandet och i ditt konto. Mer detaljerad information om stegen finns här.

Kan jag välja att inte slutföra verifieringen av annonsörsidentitet?

Om du har fått ett meddelande med en uppmaning om att verifiera dig måste du slutföra verifieringen av annonsörsidentitet. Om du inte påbörjar processen inom 30 dagar pausas ditt konto.

Finns det särskilda krav för fältet Annonsörens namn?

Annonsörens namn måste vara ditt juridiska namn och överensstämma med namnet i den registreringsdokumentation du skickar in, eller din giltiga legitimation om du är en privatperson. DBA-namn (Doing Business As, verksam under namnet), varumärken eller produktnamn som inte överensstämmer med annonsörens juridiska namn är inte tillåtna. Vi kör för närvarande en betafunktion som gör det möjligt för annonsörer med månadsvis fakturering att använda sitt varumärkesnamn. Du hittar ytterligare krav här.

Vad måste jag skicka in för att verifiera min annonsörsidentitet?

Om du företräder en organisation måste du skicka in officiell dokumentation som visar ditt juridiska namn och din juridiska adress. Administratören för betalningsprofilen måste även skicka in en giltig legitimation. Om du är en privatperson måste du skicka in en giltig legitimation. En förteckning över godtagbara dokument per land finns här

Annonsörer med månadsvis fakturering omfattas av särskilda krav som beskrivs här.

Vem är en behörig representant?

Den behöriga representanten är en valfri person som annonsören har gett tillstånd att köra annonskampanjer på Google och som har åtkomst till det Google Ads-konto eller den betalningsprofil som betalar för annonserna. För byråer som representerar en annonsör kan detta vara en person från byrån. Personen måste skicka in de dokument som krävs för annonsörens räkning. Administratören av betalningsprofilen måste skicka in en giltig legitimation som ett led i verifieringsprocessen. (Obs! Detta krävs inte för annonsörer med månadsvis fakturering.)

Jag representerar en byrå – hur verifierar jag mig?

Du måste slutföra verifieringen för de annonsörer du representerar. Det innebär att Annonsörens namn måste vara kundens namn och att den officiella dokumentation du skickar in måste innehålla kundens namn och adress. Om du representerar flera annonsörer måste du slutföra verifieringsprocessen för varje unik annonsör.

Anvisningar om hur du slutför verifieringen som byrå finns här.

Jag har redan slutfört identitetsverifieringen. Varför har jag blivit ombedd att slutföra den igen?

Alla Google Ads-konton måste verifieras separat. Du blir ombedd att verifiera alla dina konton i takt med att Google utökar programmet. Dessutom kan du bli ombedd att slutföra verifieringen med jämna mellanrum.

Kan jag slutföra verifieringen av annonsörsidentitet frivilligt?

Funktionen för att begära verifiering är inte tillgänglig för närvarande. Vi meddelar våra annonsörer om och när funktionen blir tillgänglig. Ansök om verifiering endast av det Google Ads-konto som anges i e-postmeddelandet.

Kan jag verifiera alla mina Google Ads-konton samtidigt?

Denna funktion är inte tillgänglig för närvarande. Slutför identitetsverifieringen för varje Google Ads-konto separat enligt informationen i e-postmeddelandet.

Mina annonser visas inte – vad ska jag göra?

Om du inte skickade in dokumentation för identitetsverifiering inom 30-dagarsperioden pausas ditt konto. Om du inte slutför processen inom 30 dagar efter att du skickade in dokumentationen pausas ditt konto. När du har slutfört identitetsverifieringen återupptas annonsvisningen i ditt konto.  Slutför identitetsverifieringen genom att följa anvisningarna i meddelandena du får.

Om annonsupplysningar

Vad är annonsupplysningar?

Annonsupplysningarna visar mer information om annonsören, bland annat annonsörens namn och plats.

Varför lägger Google till nya annonsupplysningar?

Som ett led i Googles bredare arbete för att öka insynen för våra användare och bibehålla förtroendet för annonserna vi visar kommer vi att göra mer information om våra annonsörer tillgänglig för användarna. Läs mer här.

Var hämtar Google informationen till annonsupplysningarna?

Annonsörernas juridiska namn och plats hämtas från verifieringsdokumenten som skickas in av personen, organisationen eller representanten för organisationen och granskas av Google via processen för verifiering av annonsörsidentitet. Om en annonsör inte slutför verifieringsprocessen slutar Google visa annonsörens annonser.

Vilken information lämnar Google ut i upplysningarna?

För annonsörer som har slutfört verifieringen av annonsörsidentitet visas ditt annonsörsnamn och din plats i annonsupplysningen. För annonsörer i plats där vi för närvarande inte har stöd för verifiering visas platsen i upplysningen.

Lämnar Google ut någon annan information?

Som ett led i Googles löpande arbete för insyn kan vi göra information om dina Google Ads- eller DV360-konton och annonskampanjer tillgängliga offentligt i enlighet med vår policy för annonsörsidentitet.

Vem ser annonsupplysningen och var hittar jag den?

Användare kan se informationen när de klickar på Varför visas annonsen?.  Läs mer om hur upplysningen ser ut i olika annonsformat här

Förekommer upplysningen i alla annonser som jag visar?

Om du har slutfört verifieringen av annonsörsidentitet eller skickat in ytterligare information som styrker din identitet (se ovan) kan upplysningen visas i alla annonser i ditt konto. Mer information finns här

Ändrar annonsupplysningen utseendet på mina annonser?

Nej, annonserna behåller sitt tidigare utseende. En upplysning läggs till bakom knappen Varför visas annonsen?.

Påverkar annonsupplysningen hur mina annonser visas?

Nej, upplysningen påverkar inte annonsvisningen. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?