Vanliga frågor om verifieringsprogrammet för annonsörer och annonsupplysningar

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Om verifieringsprogrammet för annonsörer

Vad är verifieringsprogrammet för annonsörer?

Verifieringsprogrammet för annonsörer är Googles sammanslagna verifieringsprogram som kombinerar verifiering av identitet och företagsverksamhet, vilket ger en enklare och bättre annonsörsupplevelse. Programmet består av ett antal steg som annonsörerna måste följa och slutföra. Annonsörerna ombeds skicka in grundläggande information om sin verksamhet och identitet. 

På vilket sätt skiljer sig verifieringsprogrammet för annonsörer från verifiering av identitet och företagsverksamhet?

Verifieringsprogrammet för annonsörer är ett kombinerat flöde som innefattar verifiering av identitet och företagsverksamhet. I vissa situationer kan du fortfarande bli ombedd att slutföra verifieringen av identitet och företagsverksamhet som ett led i verifieringsprocessen.

Skillnaderna innefattar det nya avsnittet Om ditt företag, ändrade tidsgränser för verifiering, anpassade efterlevnadsåtgärder, gemensamma kriterier för annonsörsval, insyn och annonsupplysningar och en förbättrad användarupplevelse. Läs mer nedan.

 • Det nya avsnittet Om ditt företag: I det första steget i det sammanslagna programmet för annonsörsverifiering blir annonsörerna ombedda att svara på ett antal grundläggande frågor om sitt Google Ads-konto och sin verksamhet. De blir till exempel ombedda att uppge bransch och faktureringsland samt information som visar om de är en direkt eller indirekt (tredje parts) leverantör av produkterna eller tjänsterna de annonserar om på Google Ads-plattformen.  Annonsörerna har 30 dagar på sig att skicka in sina svar. Om de inte har svarat i slutet av dag 30 pausas deras konto
 • Tidsgränser för verifiering: Svaren i avsnittet Om ditt företag avgör vilka verifieringskrav som gäller och leder vidare annonsörer till nästa steg i verifieringsprocessen. Där kan annonsörerna bli ombedda att verifiera sin identitet, sin företagsverksamhet eller både och (se avsnittet Ändringar av urvalskriterier för annonsörer nedan). Annonsörerna har 30 dagar på sig att slutföra denna ytterligare verifiering. Om de inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas deras konto. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven.
  • För verifiering av annonsörsidentitet: Tidigare hade annonsörerna 30 dagar på sig att påbörja verifieringen och ytterligare 30 dagar på sig att slutföra den.
  • För verifiering av företagsverksamhet: Tidigare hade annonsörerna 21 dagar på sig att slutföra verifieringen. Därtill fanns en uppsägningsperiod på sju dagar innan kontot stängdes av.
  • För det sammanslagna verifieringsprogrammet för annonsörer: Nu har annonsörerna 30 dagar på sig att besvara frågorna i avsnittet Om ditt företag och ytterligare 30 dagar på sig att slutföra all nödvändig verifiering, vilket kan innefatta verifiering av identitet och/eller företagsverksamhet.
 • Efterlevnadsåtgärder: För att minska administrationsarbetet och ge annonsörerna en enhetlig och synkroniserad upplevelse anpassar vi efterlevnadsåtgärderna för alla verifieringskrav i verifieringsprogrammet för annonsörer.  För annonsörer som inte slutför verifieringen av företagsverksamhet eller inte uppfyller kraven (i tillämpliga fall) pausas deras konto i stället för att kontot stängs av. Det betyder att annonsörernas konto förblir aktivt men att deras annonser inte visas förrän de har slutfört verifieringen. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven. Annonsörer som vill visa annonser igen måste slutföra verifieringen genom att besvara enkäten och skicka in relevant dokumentation (i tillämpliga fall). 
 • Ändringar av urvalskriterier för annonsörer: För att göra upplevelsen i det sammanslagna verifieringsprogrammet för annonsörer mer enhetlig kombinerar vi urvalskriterierna för verifiering av annonsörsidentitet och verifiering av företagsverksamhet. Vi inför dessutom ytterligare kriterier för att skydda våra användare och förtydliga i vilka situationer annonsörernas konto pausas omedelbart. Mer information finns här.
 • Insyn och upplysningar: Precis som när det gäller den befintliga processen för verifiering av identitet och/eller företagsverksamhet måste annonsörerna uppge sitt juridiska företagsnamn eller personnamn samt dokument som styrker dessa uppgifter i det sammanslagna verifieringsprogrammet för annonsörer. Google visar annonsörens namn och plats i en annonsupplysning.  Läs mer om annonsupplysningar. Som ett led i Googles löpande arbete för insyn kan vi även göra information om dina Google Ads-konton och annonskampanjer tillgänglig offentligt.
 • Förbättringar av användarupplevelsen: Annonsörerna kan påbörja verifieringen, bevaka dess status och förlopp och se orsaker till avslag (om tillämpligt) i ett nytt användargränssnitt på fliken med fakturerings- och betalningsinställningar i sitt Google Ads-konto. Användarna kommer åt gränssnittet via ledtexter och aviseringar i produkten.

Varför verifierar Google annonsörerna?

Vårt mål är att öka förtroendet för vårt annonsekosystem genom att ge användarna mer information om annonsörerna. Genom verifieringsprogrammet för annonsörer verifierar vi våra annonsörers företag, namn och plats. Det här är ett led i vårt bredare arbete för att ge användarna större insyn, valmöjligheter och kontroll.

Vem måste slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer?

Annonsörer som måste verifiera sin annonsörsidentitet får en avisering om detta via e-post och i sitt konto. Annonsörerna kan väljas ut för verifiering baserat på kriterierna här.

Hur lång tid tar verifieringsprogrammet för annonsörer?

Annonsörerna har 30 dagar på sig att besvara frågorna i avsnittet Om ditt företag. Om de inte har svarat i slutet av dag 30 pausas deras konto. 

Svaren i avsnittet Om ditt företag avgör vilka verifieringskrav som gäller och leder annonsörerna till nästa steg i verifieringsprocessen. Där kan de bli ombedda att verifiera sin identitet och/eller sin företagsverksamhet. Annonsörerna har ytterligare 30 dagar på sig att slutföra denna verifiering. Om de inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas deras konto. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven.

Annonsörerna har 30 dagar på sig att besvara frågorna i avsnittet Om ditt företag och ytterligare 30 dagar på sig att slutföra all nödvändig verifiering, vilket kan innefatta verifiering av identitet och/eller företagsverksamhet.

 

Hur slutför jag verifieringsprogrammet för annonsörer?

Du behöver bara slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer om du får ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto från Google. I det första steget av verifieringsprogrammet ombeds annonsörerna svara på ett antal grundläggande frågor om sitt Google Ads-konto och sin verksamhet i avsnittet Om ditt företag. Svaren på dessa frågor ger oss en bättre bild av företaget. Här kommer några exempelfrågor som annonsörerna kan bli ombedda att svara på:

 • Är ditt företag en reklambyrå?
 • Vem betalar för dina annonser?
 • Annonserar du om egna produkter/tjänster eller någon annans?
 • Vilken eller vilka branscher är du verksam inom?

Personen som ansvarar för att fylla i det här avsnittet ska vara en Google Ads-kontoadministratör som är bekant med företagets verksamhet och annonseringsrutiner för Google Ads-kontot.

Annonsörerna har 30 dagar på sig att skicka in svaren, annars pausas deras konto(n) efter dag 30. Läs mer om pausade konton.

Svaren i avsnittet Om ditt företag avgör vilka verifieringskrav som gäller och leder annonsörerna till nästa steg i verifieringsprocessen. Där kan de bli ombedda att verifiera sin identitet och/eller sin företagsverksamhet.

Följ anvisningarna i e-postmeddelandet och i ditt konto.

Kan jag välja att inte slutföra annonsörsverifieringen?

Om du har fått ett meddelande med en uppmaning om att verifiera dig måste du slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer. Om du inte påbörjar processen inom 30 dagar pausas ditt konto.

Måste jag slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer om jag har verifierats via processen för verifiering av identitet eller företagsverksamhet?

Du behöver bara slutföra verifieringsprogrammet för annonsörer om du får ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto från Google. Google förbehåller sig rätten att verifiera din identitet eller företagsverksamhet igen. Du kan till exempel bli ombedd att verifiera din identitet eller företagsverksamhet igen om du har gjort betydande förändringar i ditt Google Ads-konto. 

Jag undergår för närvarande verifiering av identitet eller företagsverksamhet. Behöver jag påbörja verifieringen på nytt?

Du behöver inte påbörja verifieringen på nytt om du inte får en avisering om att göra detta. Slutför eventuella verifieringssteg enligt aviseringen i ditt konto. Om du inte slutför verifieringen korrekt kan ditt konto komma att pausas.

 Mitt konto har valts ut till verifieringsprogrammet för annonsörer men mina annonser visas inte – vad ska jag göra?

Om du inte besvarar frågorna i avsnittet Om ditt företag inom 30-dagarsperioden pausas ditt konto i slutet av den 30:e dagen. Så fort du har svarat på frågorna har du ytterligare 30 dagar på dig att slutföra all nödvändig verifiering. Detta kan innefatta verifiering av din identitet och/eller företagsverksamhet. Om du inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas kontot. Det visas en avisering i ditt konto när tidsgränsen har löpt ut. Du kan påbörja eller slutföra verifieringsprocessen när som helst. När du har slutfört annonsörsverifieringen återupptas annonsvisningen i ditt konto. Slutför verifieringen genom att följa anvisningarna i aviseringarna du får.

I vissa situationer pausar vi ditt konto omedelbart när du påbörjar verifieringsprogrammet för annonsörer. Då kan dina annonser inte visas förrän du har slutfört programmet. Läs mer om varför ditt konto pausas omedelbart här.

Jag har slutfört identitetsverifieringen. Måste jag dessutom verifiera min företagsverksamhet för att uppfylla kraven i verifieringsprogrammet för annonsörer?

Om du redan har slutfört identitetsverifieringen behöver du inte verifiera din företagsverksamhet, förutsatt att du inte får en avisering om detta från Google. 

Obs! Även om du redan har verifierats för att visa valannonser kan det hända att du måste slutföra verifieringen av företagsverksamhet om du får en avisering från Google.  

Hur kan jag visa valannonser?

Om du har för avsikt att visa valannonser måste du i vissa länder också slutföra verifieringen för valannonser.

Om identitetsverifiering

Vad är identitetsverifiering?

Syftet med identitetsverifiering är att verifiera våra annonsörers namn och plats. Den är nu en del av det sammanslagna verifieringsprogrammet för annonsörer.

Vad måste jag skicka in för att verifiera min identitet?

Stegen som krävs för att slutföra identitetsverifieringen kan skilja sig åt mellan olika Google Ads-konton beroende på kontostruktur, faktureringsinställningar och om du annonserar för en organisations eller persons räkning. Mer information om vilka dokument du måste skicka in finns här.

Vem är en behörig representant?

En behörig representant är en administratör för 

 • Google Ads-kontot och/eller 
 • den betalningsprofil som betalar för annonserna.

Vid behov blir du ombedd att tillhandahålla dokumentation för att slutföra verifieringen.

Jag representerar en byrå – hur verifierar jag mig?

Om du företräder en byrå varierar verifieringsstegen beroende på för vems räkning du annonserar (en organisation eller privatperson) och om du verifierar dig själv eller din kund. Du hittar mer information här.

Kan jag verifiera alla mina Google Ads-konton samtidigt?

Ett mindre antal annonsörer kan slutföra identitetsverifieringen för flera konton samtidigt. Vi meddelar våra annonsörer om och när funktionen blir tillgänglig för dem. I annat fall ska du slutföra identitetsverifieringen för varje Google Ads-konto separat enligt informationen i aviseringsmeddelandet.

Om verifiering av företagsverksamhet

Vad är verifiering av företagsverksamhet?

Som ett led i verifieringsprogrammet för annonsörer kan vi begära att våra annonsörer verifierar uppgifter om sin företagsverksamhet (om tillämpligt). Vi kan också begära att annonsörerna skickar in styrkande dokumentation, som affärsmodell, företagsregistreringsuppgifter, vilken typ av tjänster de erbjuder, affärsmetoder och relationer till annonserade varumärken, produkter eller tredje part (om tillämpligt).

Annonsörerna har 30 dagar på sig att slutföra verifieringen av företagsverksamhet och alla andra begärda verifieringar (om tillämpligt) efter att de har inlett processen. Om de inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas deras konto. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven. Läs mer om pausade konton.

Måste jag slutföra verifiering av företagsverksamhet för att uppfylla kraven i verifieringsprogrammet för annonsörer?

Ja. Du måste verifiera din företagsverksamhet för att uppfylla kraven i verifieringsprogrammet för annonsörer. Om du inte slutför denna verifiering pausas ditt konto efter den angivna tidsperioden.

Vilka är kraven för att slutföra verifieringen av företagsverksamhet?

Efter att ha granskat informationen som du skickade in i samband med verifieringen av företagsverksamhet kan Google bedöma att din affärsmodell, verksamhet eller praxis är oklar. Detta kan ha flera orsaker, till exempel

 • att inkonsekvent eller felaktig information tillhandahölls under verifieringsprogrammet
 • ogrundade relationer med tredje part eller annonserade varumärken i tillämpliga fall
 • brist på information eller tydlighet om slutleverantören av annonserade produkter eller tjänster
 • att dokumentationen är irrelevant, otillräcklig eller ogiltig
 • att ditt namn i inskickade uppgifter skiljer sig från namnet på din giltiga legitimation, eller att organisationens namn i inskickade uppgifter skiljer sig från organisationens juridiska namn i affärsdokumenten som du skickade in.

Om något av ovanstående gäller uppfyller du inte kraven i verifieringsprogrammet.

Om annonsupplysningar

Vad är annonsupplysningar?

Annonsupplysningar visar mer information om annonsören, bland annat annonsörens namn och plats.

Varför lägger Google till nya annonsupplysningar?

Som ett led i Googles bredare arbete för att öka insynen för våra användare och bibehålla förtroendet för annonserna vi visar kommer vi att göra mer information om våra annonsörer tillgänglig för användarna. Läs mer här.

Var hämtar Google informationen till annonsupplysningarna?

Annonsörernas juridiska namn och plats hämtas från verifieringsdokumenten som skickas in av personen, organisationen eller representanten för organisationen och granskas av Google via verifieringsprogrammet för annonsörer. Om en annonsör inte slutför verifieringsprocessen slutar Google visa annonsörens annonser.

Vilken information lämnar Google ut i upplysningarna?

För annonsörer som har slutfört annonsörsverifieringen visas annonsörens namn och plats i annonsupplysningen. För annonsörer på platser där vi för närvarande inte har stöd för verifiering visas bara platsen i upplysningen.

Som ett led i Googles utvidgade arbete för insyn kan vi göra information om dina Google Ads-konton och annonskampanjer tillgänglig offentligt, inräknat

 • historik över ändringar av annonsörsnamn
 • annonsmaterial
 • datum och platser för annonsvisning
 • annonser som har tagits bort eller konton som har stängts av på grund av juridiska skäl eller policyskäl
 • företagets kontaktuppgifter.

Lämnar Google ut någon annan information?

Som ett led i Googles löpande arbete för insyn kan vi även göra information om dina Google Ads-konton eller Display & Video 360-konton och annonskampanjer tillgänglig offentligt enligt vår policy för annonsörsidentitet.

Vem ser annonsupplysningen och var hittar jag den?

Användare kan se informationen när de klickar på Varför visas annonsen?. Läs mer om hur upplysningen ser ut i olika annonsformat här

Förekommer upplysningen i alla annonser som jag visar?

Om du har slutfört annonsörsverifieringen eller skickat in ytterligare information som styrker din identitet (se ovan) kan upplysningen visas i alla annonsformat som stöds i ditt konto. Mer information finns här

Ändrar annonsupplysningen utseendet på mina annonser?

Nej, annonserna behåller sitt tidigare utseende. Mer information finns här.

Påverkar annonsupplysningen hur mina annonser visas?

Nej, upplysningen påverkar inte annonsvisningen.

Hur ändrar jag namnet eller platsen i annonsupplysningarna?

Namnet och platsen som visas i annonsupplysningarna är de som verifierades som en del av verifieringsprogrammet för annonsörer. Om namnet eller platsen har ändrats bör du kontakta Google Ads-supporten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false