Bieži uzdotie jautājumi par reklāmdevēja verifikācijas programmu un informācijas atklāšanas norādi reklāmās

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Par reklāmdevēja verifikācijas programmu

Kas ir reklāmdevēja verifikācijas programma?

Reklāmdevēja verifikācijas programma ir vienota Google verifikācijas programma, kurā reklāmdevēja identitātes verifikācijas un uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas procesi ir iekļauti vienā plūsmā, lai nodrošinātu ērtu un uzlabotu pieredzi reklāmdevējiem. Programma ietver virkni darbību, kas reklāmdevējiem būs jāņem vērā un jāizpilda. Šīs programmas ietvaros reklāmdevējiem tiks lūgts sniegt pamatinformāciju par savu uzņēmumu un identitāti.

Ar ko reklāmdevēja verifikācijas programma atšķiras no identitātes verifikācijas un uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas?

Reklāmdevēja verifikācijas programmā identitātes verifikācija un uzņēmējdarbības operāciju verifikācija ir apvienotas vienā plūsmā. Verifikācijas procesa ietvaros jums joprojām būs jāpabeidz identitātes verifikācija un uzņēmējdarbības operāciju verifikācija (ja piemērojams).

Taču reklāmdevēja verifikācijas programmā ir pieejama jauna sadaļa “Par jūsu uzņēmumu”, pārskatīti verifikācijas laika grafiki, salāgotas piemērošanas darbības, kombinēti reklāmdevēju atlases kritēriji, pārredzamība un informācijas atklāšanas norādes, kā arī vispārīgi uzlabota lietotāja pieredze. Tālāk ir sniegta detalizēta informācija.

 • Jaunā sadaļa “Par jūsu uzņēmumu”. Pirmajā reklāmdevēja verifikācijas programmas darbībā Google uzdos reklāmdevējiem dažus pamatjautājumus par viņu Google Ads kontu un uzņēmumu jaunā sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”. Jautājumi būs, piemēram, par reklāmdevēja pārstāvēto nozari un norēķinu valsti, kā arī būs saistīti ar informāciju, kas palīdzētu Google saprast, vai esat Google Ads platformā reklamēto produktu vai pakalpojumu tiešais vai netiešais (trešās puses) nodrošinātājs. Reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai iesniegtu atbildes. Ja reklāmdevēji 30 dienu laikā nebūs iesnieguši atbildes, viņu kontu darbība tiks pārtraukta.
 • Verifikācijas laika grafiki. Atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” norādītajiem jautājumiem noteiks verifikācijas prasības un novirzīs reklāmdevējus pie nākamajām papildu verifikācijas darbībām, kas var būt jūsu identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācija (skatiet tālāk pieejamo sadaļu “Reklāmdevēju atlases kritēriju atjauninājumi”. Reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai pabeigtu šīs papildu verifikācijas darbības. Ja noteiktajā laika periodā neizdosies pabeigt verifikāciju vai nodrošināt atbilstību tās prasībām, attiecīgo kontu darbība tiks pārtraukta. Ņemiet vērā, ka minētā darbības pārtraukšana būs spēkā tikai no 30. dienas beigām, ja reklāmdevēji nebūs pabeiguši verifikāciju vai nodrošinājuši atbilstību tās prasībām.
  • Reklāmdevēja identitātes verifikācijas izpildei reklāmdevēju rīcībā iepriekš bija 30 dienas procesa uzsākšanai un vēl 30 dienas — identitātes verifikācijas pabeigšanai.
  • Uzņēmējdarbības operāciju verifikācija: reklāmdevēju rīcībā iepriekš bija 21 diena, lai sekmīgi paveiktu uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, un vēl 7 dienas pēc brīdinājuma nosūtīšanas par konta darbības apturēšanu.
  • Vienotā reklāmdevēja verifikācijas programma: tagad reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai atbildētu uz jautājumiem sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”, un papildu 30 dienas, lai sekmīgi paveiktu visas nepieciešamās verifikācijas, kas var ietvert identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju.
 • Piemērošanas darbības. Lai mazinātu administratīvo slogu un reklāmdevējiem nodrošinātu pastāvīgu un sinhronizētu pieredzi, mēs salāgojam piemērošanas darbības visu reklāmdevēja verifikācijas programmā noteikto verifikācijas prasību izpildei. Ja minētās salāgošanas dēļ uzņēmējdarbības operāciju verifikācija netiks pabeigta vai netiks nodrošināta attiecīgo prasību izpilde (ja nepieciešama), konta darbība tiks pārtraukta, nevis apturēta. Tas nozīmē, ka reklāmdevēju konti joprojām pastāvēs, taču reklāmas nevarēs rādīt, kamēr šī programma nebūs sekmīgi pabeigta. Ņemiet vērā, ka minētā darbības pārtraukšana būs spēkā tikai no 30. dienas beigām, ja reklāmdevēji nebūs pabeiguši verifikāciju vai nodrošinājuši atbilstību tās prasībām. Lai atkal varētu rādīt reklāmas, reklāmdevējiem sekmīgi jāpabeidz verifikācija, iesniedzot anketu, kurā norādītas nepieciešamās atbildes, kā arī atbilstošo dokumentāciju (ja piemērojams).
 • Reklāmdevēju atlases kritēriju atjauninājumi. Reklāmdevēja verifikācijas programmā ir apvienoti pašreizējās reklāmdevēja identitātes verifikācijas un uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas programmās noteiktie reklāmdevēju atlases kritēriji, lai nodrošinātu labāk saskaņotu pieredzi, nosakot papildu kritērijus nolūkā uzlabot lietotāju aizsardzību un precizējot gadījumus, kad reklāmdevēju kontu darbību var pārtraukt nekavējoties. Plašāka informācija pieejama šeit.
 • Pārredzamība un informācijas atklāšana. Līdzīgi pašreizējam identitātes verifikācijas procesam, arī veicot identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, reklāmdevējiem reklāmdevēja verifikācijas programmā būs jāiesniedz uzņēmuma juridiskais nosaukums vai savs vārds un uzvārds, kā arī attiecīgā apliecinošā dokumentācija. Izmantojot reklāmdevēju sniegto informāciju, Google parāda reklāmdevēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu un atrašanās vietu informācijas atklāšanas norādē reklāmā. Uzziniet vairāk par informācijas atklāšanas norādēm reklāmās. Nepārtraukti cenšoties uzlabot pārredzamību, uzņēmums Google arī padarīs publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads kontiem un reklāmu kampaņām.
 • Lietotāja pieredzes uzlabojumi. Reklāmdevēji varēs uzsākt verifikāciju, pārraudzīt verifikācijas statusu un norisi, kā arī skatīt neizdošanās iemeslus (ja tādi būs) jaunā lietotāja saskarnē Google Ads konta sadaļā “Rīki un iestatījumi” → ”Norēķini” → ”Reklāmdevēja verifikācija” → cilnē “Norēķinu un maksājumu iestatījumi”. Reklāmdevēji varēs piekļūt šai saskarnei, izmantojot produktā iebūvētās uzvednes un paziņojumus.

Kādēļ Google verificē reklāmdevēju identitāti?

Mūsu mērķis ir veicināt lietotāju uzticēšanos reklāmu ekosistēmai, sniedzot viņiem vairāk informācijas par reklāmdevējiem. Izmantojot reklāmdevēja verifikāciju, mēs pārbaudīsim mūsu reklāmdevēju uzņēmumu, nosaukumu vai vārdu un uzvārdu un atrašanās vietu. Šis process ir daļa no mūsu centieniem nodrošināt lietotājiem labāku pārredzamību un plašākas izvēles un kontroles iespējas.

Kam ir jāizpilda reklāmdevēja verifikācijas programma?

Reklāmdevēji, kuriem ir jāveic reklāmdevēja identitātes verifikācija, tiks par to informēti ar paziņojumu kontā un e-pasta ziņojumu. Reklāmdevēji var tikt atlasīti verifikācijai, pamatojoties uz šeit norādītajiem kritērijiem.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai veiktu reklāmdevēja verifikācijas programmu?

Reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai iesniegtu atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” norādītajiem jautājumiem. Ja reklāmdevēji 30 dienu laikā nebūs iesnieguši atbildes, viņu kontu darbība tiks pārtraukta.

Atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” pieejamajiem jautājumiem noteiks verifikācijas prasības un novirzīs reklāmdevējus pie nākamajām papildu verifikācijas darbībām, kas var būt jūsu identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācija. Reklāmdevēju rīcībā būs vēl 30 dienas, lai veiktu šīs papildu verifikācijas darbības. Ja noteiktajā laika periodā neizdosies pabeigt verifikāciju vai nodrošināt atbilstību tās prasībām, attiecīgo kontu darbība tiks pārtraukta. Ņemiet vērā, ka minētā darbības pārtraukšana būs spēkā tikai no 30. dienas beigām, ja reklāmdevēji nebūs pabeiguši verifikāciju vai nodrošinājuši atbilstību tās prasībām.

Tātad reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas atbildēšanai uz jautājumiem sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” un vēl 30 dienas visu nepieciešamo verifikācijas darbību pabeigšanai, kas var būt identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācija.

 

Kā varu izpildīt reklāmdevēja verifikācijas programmu?

Jums ir jāveic reklāmdevēja verifikācijas programma tikai tad, ja no uzņēmuma Google saņemat attiecīgu e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā. Pirmajā vienotās reklāmdevēju verifikācijas programmas posmā Google uzdos reklāmdevējiem dažus pamatjautājumus par viņu Google Ads kontu un uzņēmumu sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”. Šie jautājumi ļaus mums gūt labāku priekšstatu par reklāmdevēju uzņēmējdarbību. Tālāk ir norādīti jautājumi, kas var tikt uzdoti reklāmdevējiem.

 • Vai jūsu uzņēmums ir reklāmas aģentūra?
 • Kas maksā par jūsu reklāmām?
 • Vai jūs reklamējat savus vai cita uzņēmuma produktus/pakalpojumus?
 • Kāda ir jūsu uzņēmējdarbības nozare (vai nozares)?

Personai, kas ir atbildīga par šīs sadaļas aizpildīšanu, ir jābūt Google Ads konta administratoram, kurš pārzina uzņēmējdarbības operāciju un reklamēšanas praksi attiecīgajā Google Ads kontā.

Reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai iesniegtu atbildes, vai arī viņu kontu darbība tiks apturēta pēc 30. dienas. Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” norādītajiem jautājumiem noteiks verifikācijas prasības un novirzīs reklāmdevējus pie nākamajām papildu verifikācijas darbībām, kas var būt reklāmdevēja identitātes verifikācija un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācija.

Izpildiet pa e-pastu saņemtos un kontā sniegtos norādījumus.

Vai reklāmdevēja verifikāciju varu neveikt?

Ja saņēmāt e-pasta ziņojumu ar pieprasījumu veikt verifikāciju, jums ir jāpabeidz reklāmdevēja verifikācijas programma. Ja programmas izpildi nesāksiet 30 dienu laikā, jūsu konta darbība tiks apturēta.

Ja esmu ieguvis identitātes verifikāciju vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, vai man jāizpilda reklāmdevēja verifikācijas programma?

Jums ir jāizpilda reklāmdevēja verifikācijas programma tikai tad, ja no uzņēmuma Google saņemat attiecīgu e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā. Uzņēmums Google patur tiesības atkārtoti veikt jūsu identitātes vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju. Piemēram, jums var tikt prasīts veikt atkārtotu identitātes vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju gadījumā, ja jūsu Google Ads kontā ir veiktas būtiskas izmaiņas.

Pašlaik veicu identitātes verifikāciju vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju. Vai man ir no jauna jāsāk verifikācijas process?

Nav nepieciešams sākt procesu no jauna, ja vien nesaņemat lūgumu to darīt. Lūdzu, izpildiet visas nepabeigtās verifikācijas procesa darbības, kā norādīts jūsu kontā. Ja verifikācija netiks sekmīgi pabeigta, jūsu konta darbība tiks apturēta.

 Mans konts ir atlasīts reklāmdevēja verifikācijas programmai, taču manas reklāmas netiek rādītas — kā man rīkoties?

Ja 30 dienu laikā nesniegsiet atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” norādītajiem jautājumiem, jūsu konta darbība tiks apturēta 30. dienas beigās. Kad būsiet sniedzis atbildes uz sadaļā “Par jūsu uzņēmumu” pieejamajiem jautājumiem, jums tiks piešķirtas vēl 30 dienas, lai sekmīgi izpildītu visas pieprasītās verifikācijas, tostarp identitātes verifikāciju un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju. Ja noteiktajā laika periodā neizdosies pabeigt pieprasīto verifikāciju vai nodrošināt atbilstību tās prasībām, attiecīgo kontu darbība tiks pārtraukta. Kad verifikācijai būs iestājusies noildze, jūs saņemsiet paziņojumu kontā. Varat sākt vai turpināt verifikācijas procesu jebkurā laikā. Tiklīdz būsiet sekmīgi izpildījis reklāmdevēja verifikāciju, jūsu konta darbība tiks atsākta. Lai veiktu verifikāciju, izpildiet saņemtajos paziņojumos sniegtos norādījumus.

Noteiktos gadījumos mēs varam pārtraukt jūsu konta darbību uzreiz pēc tam, kad ir sākta reklāmdevēja verifikācijas programma. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmas nevarēs rādīt, kamēr nebūs sekmīgi izpildīta programma. Šeit varat uzzināt vairāk par iemesliem, kāpēc jūsu konta darbība var tikt nekavējoties pārtraukta.

Kā varu apskatīt savu verifikācijas statusu?

Verifikācijas statusu varat pārbaudīt sava Google Ads konta sadaļā "Rīki un iestatījumi" --> "Norēķini" --> "Reklāmdevēja verifikācija". Lūdzu, atvēliet 5-7 darbadienas, lai verifikācija tiktu atjaunināta jūsu kontā pēc dokumentācijas iesniegšanas. Saņemsiet arī e-pasta paziņojumu ar informāciju par to, vai verifikācija bijusi veiksmīga vai arī ir nepieciešama papildu informācija. 

Es saņēmu paziņojumu, ka verifikācijas komandai ir nepieciešama papildu informācija. Kā rīkoties?

Lūdzu, detalizēti pārskatiet šajā e-pastā sniegto informāciju. Pārliecinieties, ka esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai novērsis e-pasta ziņojumā norādīto problēmu, un pēc tam vēlreiz iesniedziet visu nepieciešamo dokumentāciju, izpildot jūsu Google Ads konta sadaļā "Iestatījumi" --> "Norēķini" --> "Reklāmdevēja verifikācija" esošos norādījumus.

Esmu veicis identitātes verifikāciju. Vai man ir jāpabeidz uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, lai izpildītu reklāmdevēja verifikācijas programmas prasības?

Ja identitātes verifikāciju jau esat izpildījis, jums nav jāveic uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, izņemot tad, ja saņemat paziņojumu no Google, kurā tiek lūgts veikt šo verifikāciju. 

ŅEMIET VĒRĀ: ja esat jau verificēts vēlēšanu reklāmu rādīšanai, jums joprojām būs jāveic uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, ja saņemsiet paziņojumu no Google ar lūgumu to darīt.  

Kas jādara, lai varētu rādīt vēlēšanu reklāmas?

Ja plānojat rādīt vēlēšanu reklāmas, noteiktās valstīs jums jāveic verifikācija vēlēšanu reklāmu rādīšanai.

Par identitātes verifikāciju

Kas ir identitātes verifikācija?

Identitātes verifikācija tiek veikta, lai verificētu reklāmdevēju vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un atrašanās vietu. Tagad tā ir daļa no vienotās reklāmdevēja verifikācijas programmas.

Kas ir jāiesniedz, lai veiktu identitātes verifikāciju?

Identitātes verifikācijai nepieciešamās darbības noteiktiem Google Ads kontiem var atšķirties atkarībā no konkrētā konta struktūras, norēķinu iestatījumiem un no tā, vai reklamēšana tiek veikta organizācijas vai fiziskas personas vārdā. Lai uzzinātu vairāk par iesniedzamajiem dokumentiem, skatiet šo rakstu.

Kas ir “pilnvarotais pārstāvis”?

Pilnvarotais pārstāvis ir administrators:

 • Google Ads kontam un/vai
 • maksājumu profilam, no kura tiek maksāts par reklāmām.

Ja tas būs nepieciešams, jums tiks lūgts iesniegt dokumentāciju verifikācijas veikšanai.

Es pārstāvu aģentūru. Kā veikt verifikāciju?

Ja esat aģentūra, verifikācijas darbības atšķirsies atkarībā no tā, kā vārdā jūs veicat reklamēšanu (organizācijas vai privātpersonas), un vai verificējat sevi vai savu klientu. Detalizētu informāciju skatiet šeit.

Vai vienlaikus varu verificēt visus savus Google Ads kontus?

Neliela reklāmdevēju apakšgrupa varēs veikt identitātes verifikāciju lielapjomā. Reklāmdevējus, kam šī funkcija būs pieejama, mēs informēsim brīdī, kad tā kļūs pieejama. Pretējā gadījumā veiciet identitātes verifikāciju katram savam Google Ads kontam atsevišķi, kā pieprasīts e-pasta paziņojumā.

Par uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju

Kas ir uzņēmējdarbības operāciju verifikācija?

Reklāmdevēja verifikācijas programmas ietvaros mēs varam lūgt reklāmdevējiem verificēt informāciju par viņu uzņēmējdarbības operācijām (ja piemērojams), piemēram, uzņēmējdarbības modeli, uzņēmuma reģistrācijas informāciju, piedāvāto pakalpojumu veidus, uzņēmējdarbības praksi un saistību ar reklamētajiem zīmoliem, produktiem vai trešajām pusēm (ja piemērojams), kā arī nodrošināt apliecinošus dokumentus.

Pēc šī procesa sākšanas reklāmdevēju rīcībā būs 30 dienas, lai sekmīgi izpildītu uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas procesu un visus pārējos pieprasītos verifikācijas procesus (ja piemērojams). Ja noteiktajā laika periodā neizdosies pabeigt verifikāciju vai nodrošināt atbilstību tās prasībām, attiecīgo kontu darbība tiks pārtraukta. Ņemiet vērā, ka minētā darbības pārtraukšana būs spēkā tikai no 30. dienas beigām, ja reklāmdevēji nebūs pabeiguši verifikāciju vai nodrošinājuši atbilstību tās prasībām. Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Vai ir nepieciešams sekmīgi pabeigt uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, lai atbilstu reklāmdevēja verifikācijas programmas prasībām?

Jā. Lai izpildītu reklāmdevēja verifikācijas programmas prasības, jums ir sekmīgi jāpabeidz uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, kad tas tiek pieprasīts. Ja neizdosies sekmīgi pabeigt uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, jūsu konta darbība tiks apturēta, kad noteiktais laika periods beigsies.

Kādas ir prasības, lai sekmīgi izpildītu uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju?

Pārskatot informāciju, kas sniegta uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas laikā, Google var konstatēt, ka jūsu uzņēmējdarbības modelis, operācijas vai prakse ir neskaidri. Tas var notikt vairāku tālāk minēto (bet ne tikai) iemeslu dēļ.

 • Verifikācijas programmas izpildes laikā sniegta nekonsekventa vai neprecīza informācija.
 • Nepamatotas saistības ar trešajām pusēm vai reklamētajiem zīmoliem (ja piemērojams).
 • Informācijas vai skaidrības trūkums par reklamēto produktu vai pakalpojumu faktisko nodrošinātāju.
 • Neatbilstošas, nepietiekamas vai nederīgas informācijas sniegšana.
 • Jūsu norādītais vārds un uzvārds neatbilst vārdam un uzvārdam jūsu valsts iestādes izdotajā identifikācijas dokumentā vai jūsu norādītais organizācijas nosaukums neatbilst organizācijas juridiskajam nosaukumam jūsu iesniegtajos uzņēmējdarbības dokumentos.

Jebkurš no iepriekš minētajiem gadījumiem nozīmē, ka nebūs iespējams izpildīt šīs verifikācijas programmas prasības.

Par informācijas atklāšanas norādēm reklāmās un reklāmdevēju lapām

Kas ir informācijas atklāšanas norādes reklāmās?

Informācijas atklāšanas norādes reklāmās sniedz lietotājam vairāk informācijas par reklāmdevēju, tostarp reklāmdevēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un atrašanās vietu.

Kāpēc Google pievieno jaunas informācijas atklāšanas norādes reklāmās?

Uzņēmums Google tiecas uzlabot lietotājiem nodrošināto pārredzamību un saglabāt viņu uzticēšanos uzņēmuma rādītajām reklāmām. Tostarp gādājam, lai lietotājiem turpmāk būtu pieejama plašāka informācija par reklāmdevējiem. Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Kur Google iegūst informāciju atklāšanas norādēm reklāmā?

Informācija par reklāmdevēja pilno vārdu un uzvārdu vai juridisko nosaukumu un atrašanās vietu tiek iegūta no verifikācijas dokumentiem, ko iesniegusi fiziska persona, organizācija vai organizācijas pārstāvis un ko Google pārskata, izmantojot reklāmdevēja verifikācijas programmu. Ja reklāmdevējs nepabeidz verifikācijas procesa izpildi, Google pārtrauc tā reklāmu rādīšanu.

Kādu informāciju Google ietver informācijas atklāšanas norādē?

Ja reklāmdevējs ir veicis reklāmdevēja verifikāciju, informācijas atklāšanas norādēs reklāmā tiek rādīts šī reklāmdevēja vārds, uzvārds vai nosaukums un atrašanās vieta. Ja reklāmdevējs atrodas vietā, kurā mēs pašlaik neatbalstām verifikāciju, informācijas atklāšanas norādē tiek rādīta tikai reklāmdevēja atrašanās vieta.

Lai uzlabotu pārredzamību, uzņēmums Google var padarīt publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads kontiem un reklāmu kampaņām, tostarp šādu informāciju:

 • reklāmdevēja nosaukuma izmaiņu vēsture;
 • reklāmas materiāli;
 • reklāmu rādīšanas datumi un atrašanās vietas;
 • noņemtās reklāmas vai konti, kuru darbība ir apturēta juridisku vai politiku pārkāpumu dēļ;
 • uzņēmuma kontaktinformācija.

Vai Google atklās jebkādu citu informāciju?

Nepārtraukti cenšoties uzlabot pārredzamību, uzņēmums Google var padarīt publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads vai Display & Video 360 kontiem un reklāmu kampaņām, kā norādīts reklāmdevēju identitātes politikā.

Kam tiek rādītas informācijas atklāšanas norādes reklāmās, un kur varu tās atrast?

Lietotāji var skatīt informāciju, noklikšķinot uz pogas “Kāpēc redzama šī reklāma?”. Plašāku informāciju par to, kā šīs norādes izskatās dažādos reklāmu formātos, varat skatīt šeit

Vai informācijas atklāšanas norādes ir iekļautas visās reklāmās, ko es rādu?

Ja veicāt reklāmdevēja verifikāciju vai iesniedzāt papildu informāciju par savu identitāti (skatiet iepriekš minēto), visas jūsu konta reklāmas, kuru formāti tiek atbalstīti, būs piemērotas informācijas atklāšanas norāžu rādīšanai. Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Vai informācijas atklāšanas norādes reklāmās mainīs manu reklāmu izskatu?

Nē, jūsu reklāmu izskats nemainīsies. Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Vai informācijas atklāšanas norādes reklāmās ietekmēs manu reklāmu rādīšanu?

Nē, informācijas atklāšanas norādes neietekmēs reklāmu rādīšanu.

Kā mainīt vārdu, uzvārdu, nosaukumu vai atrašanās vietu, kas norādīta informācijas atklāšanas norādēs reklāmās?

Informācijas atklāšanas norādēs reklāmās tiek rādīts tas vārds, uzvārds vai nosaukums un atrašanās vieta, kas ir verificēta reklāmdevēja verifikācijas programmā. Ja vārds, uzvārds, nosaukums vai atrašanās vieta ir mainījusies, sazinieties ar Google Ads atbalsta dienestu.

Kas ir reklāmdevēju lapas?

Informācijas atklāšanas norādē reklāmā lietotājs var noklikšķināt uz saites “Skatīt vairāk šī reklāmdevēja reklāmu”, un viņš tiks novirzīts uz reklāmdevēja lapu, kurā būs redzamas visas apstiprinātās reklāmas, ko attiecīgais reklāmdevējs ir rādījis pēdējo 30 dienu laikā. Tā lietotāji var uzzināt vairāk par reklāmdevēju un ērtāk ziņot par reklāmu, ja tajā, viņuprāt, tiek pārkāptas mūsu politikas. Lapā redzamā informācija par reklāmdevēju ir informācija, ko reklāmdevējs ir iesniedzis reklāmdevēja verifikācijas procesā.

Kas reklāmdevēja lapā varēs skatīt manas reklāmas?

Jebkurš lietotājs, kas reklāmā ietvertās informācijas atklāšanas norādes lapā noklikšķinās uz saites “Skatīt vairāk šī reklāmdevēja reklāmu”, reklāmdevēja lapā varēs skatīt jūsu reklāmas. Lietotāji, kas apliecinājuši, ka ir nepilngadīgi (atbilstoši nepilngadīgā definīcijai reģionā, kurā atrodas lietotājs), un visi lietotāji, kas nav pierakstījušies kontā, nevarēs skatīt nevienu reklāmas materiālu, kam pievienota iezīme ar politikām, uz kurām attiecas vecuma ierobežojums. Lietotāji redzēs tikai tās reklāmas, kas viņiem var tikt rādītas, pamatojoties uz viņu atrašanās vietu.

Vai varu atteikties no reklāmdevēja lapas izmantošanas?

Nē, atteikties nav iespējams, jo tā ir daļa no mūsu reklāmu politikas. Mūsu mērķis ir veicināt uzticēšanos uzņēmumam Google, samazinot pārredzamības plaisu starp patērētājiem un reklāmdevējiem, tāpēc visiem verificētajiem reklāmdevējiem ir jābūt reklāmdevēja lapai.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067