Bieži uzdotie jautājumi par reklāmdevēju identitātes verifikāciju un informācijas atklāšanas norādēm reklāmā

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Par reklāmdevēja identitātes verifikāciju

Kādēļ Google verificē reklāmdevēju identitāti?

Mūsu mērķis ir veicināt lietotāju uzticēšanos reklāmu ekosistēmai, sniedzot viņiem vairāk informācijas par reklāmdevējiem. Reklāmdevēja identitātes verifikācija nozīmē, ka programmas pakāpeniskas izlaišanas gaitā mēs verificēsim reklāmdevēju vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un atrašanās vietu. Šis process ir daļa no mūsu centieniem nodrošināt lietotājiem labāku pārredzamību un plašākas izvēles un kontroles iespējas.

Kam jāveic reklāmdevēja identitātes verifikācija?

Reklāmdevēji, kuriem ir jāveic identitātes verifikācija, tiks par to informēti ar paziņojumu kontā un e-pastā. Par prioritāriem verifikācijas veikšanai tiks uzskatīti reklāmdevēji, kuri reklamē: produktus vai pakalpojumus; informatīvu, konsultatīvu vai izglītojošu saturu; ar regulētām nozarēm saistītu saturu.

Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Cik ilgs laiks nepieciešams reklāmdevēja identitātes verifikācijai?

Tas ir atkarīgs no jūsu konta iestatījumiem un no tā, vai veicat reklāmu rādīšanu kāda reklāmdevēja vārdā.

Ja reklāmdevējs verifikāciju veic savā vārdā, programmas izpildes pabeigšanai parasti ir nepieciešamas 3–5 darbadienas.

Ja reklāmdevēja vārdā verifikāciju veic aģentūra, tai verifikācijas programmas izpilde ir divpakāpju process, kurā katram posmam ir nepieciešamas apmēram 3–5 darbadienas (ieskaitot pārskatīšanu un apstiprināšanu).

Uzziniet, kā veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Kā veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju?

Jums ir jāveic identitātes verifikācija tikai tad, ja no uzņēmuma Google saņemat attiecīgu e-pasta ziņojumu. Identitātes verifikācijai nepieciešamās darbības noteiktiem Google Ads kontiem var atšķirties — tas ir atkarīgs no konkrētā konta un struktūras, norēķinu iestatījumiem un tā, vai reklamēšana tiek veikta organizācijas vai fiziskas personas vārdā. 

Izpildiet e-pastā saņemtos un konta paziņojumā sniegtos norādījumus. Uzziniet, kā veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju varu neveikt?

Ja saņēmāt e-pasta ziņojumu ar pieprasījumu veikt verifikāciju, jums ir jāpabeidz reklāmdevēja identitātes verifikācijas programma. Ja 30 dienu laikā nesāksiet programmas izpildi, jūsu konta darbība tiks pārtraukta.

Vai ir kādas prasības par lauku “Reklāmdevēja vārds/nosaukums”?

Ja reklāmdevējs ir reģistrēts kā fiziska persona, reklāmdevēja vārda/nosaukuma laukā jāievada vārds un uzvārds, kas atbilst valsts iestādes izdotajā identifikācijas dokumentā norādītajam reklāmdevēja vārdam un uzvārdam.

Ja reklāmdevējs ir reģistrēts kā organizācija, reklāmdevēja vārda/nosaukuma laukā jāievada organizācijas juridiskais nosaukums, kas norādīts uzņēmuma dokumentos.

Kas ir jāiesniedz, lai veiktu reklāmdevēja identitātes verifikāciju?

Reklāmdevēja identitātes verifikācijai nepieciešamās darbības noteiktiem Google Ads kontiem var atšķirties atkarībā no konkrētā konta struktūras, norēķinu iestatījumiem un no tā, vai reklamēšana tiek veikta organizācijas vai fiziskas personas vārdā. Lai uzzinātu vairāk par iesniedzamajiem dokumentiem, skatiet šo rakstu.

Kas ir “pilnvarotais pārstāvis”?

Pilnvarotais pārstāvis ir administrators:

  • Google Ads kontam un/vai
  • maksājumu profilam, no kura tiek maksāts par reklāmām.

Ja tas būs nepieciešams, jums tiks lūgts iesniegt dokumentāciju verifikācijas veikšanai.

Es pārstāvu aģentūru. Kā veikt verifikāciju?

Pašlaik aģentūrām nav jāveic verifikācija savā vārdā, ja vien tās nerāda reklāmas savā vārdā (piemēram, reklamējot aģentūru). Ja pārstāvat aģentūru, jums būs jāveic savu klientu verifikācija viņu vārdā.

Tas nozīmē, ka reklāmdevēja vārda/nosaukuma laukā jābūt norādītam klienta vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un oficiālajā dokumentācijā — klienta vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un adresei. Ja pārstāvat vairākus reklāmdevējus, jums ir jāveic verifikācija katra reklāmdevēja vārdā.

Norādījumus par aģentūras veiktu verifikāciju varat skatīt šeit.

Es jau verificēju identitāti. Kāpēc man tiek lūgts to veikt vēlreiz?

Ir jāverificē katrs Google Ads konts. Uzņēmumam Google paplašinot šīs programmas darbību, jums tiks lūgts pakāpeniski vai lielapjomā verificēt visus savus kontus. Turklāt iespējams, ka jums būs jāveic verifikācija periodiski vai jāatkārto Google Ads konta verifikācija, ja mainīsiet maksātāju vai veiksiet būtiskas izmaiņas kontā.

Vai varu brīvprātīgi veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju?

Neliela reklāmdevēju apakšgrupa varēs veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju brīvprātīgi. Reklāmdevējus, kam šī funkcija būs pieejama, mēs informēsim brīdī, kad tā kļūs pieejama.

Vai vienlaikus varu verificēt visus savus Google Ads kontus?

Neliela reklāmdevēju apakšgrupa varēs veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju lielapjomā. Reklāmdevējus, kam šī funkcija būs pieejama, mēs informēsim brīdī, kad tā kļūs pieejama. Pretējā gadījumā veiciet identitātes verifikāciju katram savam Google Ads kontam atsevišķi, kā pieprasīts e-pasta paziņojumā.

Manas reklāmas netiek rādītas. Kā rīkoties?

Ja 30 dienu periodā neiesniedzat identitātes verifikācijai nepieciešamo dokumentāciju, konta darbība tiek pārtraukta. Ja 30 dienu laikā pēc dokumentācijas iesniegšanas nepabeidzat programmu, konta darbība tiek pārtraukta. Reklāmu rādīšana ar šo kontu tiks atsākta, kad pabeigsiet identitātes verifikāciju. Lai veiktu identitātes verifikāciju, izpildiet saņemtajos paziņojumos sniegtos norādījumus.

Par informācijas atklāšanas norādēm reklāmā

Kas ir informācijas atklāšanas norādes reklāmā?

Informācijas atklāšanas norādes reklāmā sniedz lietotājam vairāk informācijas par reklāmdevēju, tostarp reklāmdevēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un atrašanās vietu.

 

Kāpēc Google pievieno jaunas informācijas atklāšanas norādes reklāmās?

Uzņēmums Google tiecas uzlabot lietotājiem nodrošināto pārredzamību un saglabāt viņu uzticēšanos uzņēmuma rādītajām reklāmām. Tostarp gādājam, lai lietotājiem turpmāk būtu pieejama plašāka informācija par reklāmdevējiem. Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Kur Google iegūst informāciju atklāšanas norādēm reklāmās?

Informācija par reklāmdevēja pilno vārdu, uzvārdu vai juridisko nosaukumu un atrašanās vietu tiek iegūta no verifikācijas dokumentiem, ko iesniegusi fiziska persona, organizācija vai organizācijas pārstāvis un ko Google pārskata, izmantojot reklāmdevēju verifikācijas programmu. Ja reklāmdevējs nepabeidz verifikāciju, Google pārtrauc tā reklāmu rādīšanu.

Kādu informāciju Google ietvers informācijas atklāšanas norādēs?

Ja reklāmdevējs ir veicis identitātes verifikāciju, informācijas atklāšanas norādēs reklāmās tiek rādīts šī reklāmdevēja vārds, uzvārds vai nosaukums un atrašanās vieta. Ja reklāmdevējs atrodas vietā, kurā mēs pašlaik neatbalstām verifikāciju, informācijas atklāšanas norādē tiek rādīta tikai reklāmdevēja atrašanās vieta.

Lai uzlabotu pārredzamību, uzņēmums Google var padarīt publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads kontiem un reklāmu kampaņām, tostarp šādu informāciju:

  • reklāmdevēja nosaukuma izmaiņu vēsture;
  • reklāmas materiāli;
  • reklāmu rādīšanas datumi un atrašanās vietas;
  • noņemtās reklāmas vai konti, kuru darbība ir apturēta juridisku vai politiku pārkāpumu dēļ;
  • uzņēmuma kontaktinformācija.

Vai Google atklās jebkādu citu informāciju?

Nepārtraukti cenšoties uzlabot pārredzamību, uzņēmums Google var padarīt publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads vai DV360 kontiem un reklāmu kampaņām, kā norādīts reklāmdevēju identitātes politikā.

Kam tiek rādītas informācijas atklāšanas norādes reklāmās, un kur varu tās atrast?

Lietotāji var skatīt informāciju, noklikšķinot uz pogas “Kāpēc redzama šī reklāma?”. Plašāku informāciju par to, kā šīs norādes izskatās dažādos reklāmu formātos, varat skatīt šeit

Vai informācijas atklāšanas norādes ir iekļautas visās reklāmās, ko es rādu?

Ja veicāt reklāmdevēja identitātes verifikāciju vai iesniedzāt papildu informāciju par savu identitāti (skatiet iepriekš minēto), visas jūsu konta reklāmas, kuru formāti tiek atbalstīti, būs piemērotas informācijas atklāšanas norāžu rādīšanai. Plašāka informācija ir pieejama šeit

Vai informācijas atklāšanas norādes reklāmās mainīs manu reklāmu izskatu?

Nē, jūsu reklāmu izskats nemainīsies. Plašāku informāciju varat skatīt šeit.

Vai informācijas atklāšanas norādes reklāmās ietekmēs manu reklāmu rādīšanu?

Nē, informācijas atklāšanas norādes neietekmēs reklāmu rādīšanu.

Kā mainīt vārdu, uzvārdu, nosaukumu vai atrašanās vietu, kas norādīta informācijas atklāšanas norādēs reklāmās?

Informācijas atklāšanas norādēs reklāmās tiek rādīts tas vārds, uzvārds vai nosaukums un atrašanās vieta, kas ir verificēta reklāmdevēju identitātes verifikācijas programmā. Ja vārds, uzvārds, nosaukums vai atrašanās vieta ir mainījusies, sazinieties ar Google Ads atbalsta dienestu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false