Usein kysyttyä mainostajantodennus-ohjelmasta ja mainosilmoituksista

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Mainostajantodennusmenettely

Mikä mainostajantodennusmenettely on?

Mainostajantodennus on Googlen yhdistetty todennusmenettely, jossa todennetaan samalla kertaa sekä mainostajaidentiteetti että yritystoiminta, mikä yksinkertaistaa ja parantaa todennusprosessia mainostajan kannalta. Mainostajantodennusmenettely on useasta eri vaiheesta muodostuva prosessi, joka mainostajan tulee tehdä loppuun asti. Siinä mainostajaa pyydetään lisäämään perustiedot yrityksestään ja identiteetistään.

Miten mainostajantodennus eroaa identiteetin ja yritystoiminnan todennuksesta?

Mainostajantodennus pitää sisällään sekä identiteetin että yritystoiminnan todennuksen, ja molemmat on (soveltuvissa tapauksissa) todennettava.

Uutta mainostajantodennuksessa on "Tietoja yrityksestäsi" ‑kohta, muutetut todennusten aikataulut, yhdenmukaistetut sanktiot, yhdistetyt mainostajan valintakriteerit, avoimuus ja ilmoitukset sekä parannettu käyttökokemus. Alla on tarkempaa tietoa näistä.

 • Uusi "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohta: Mainostajantodennuksen ensimmäisessä vaiheessa Google esittää peruskysymyksiä mainostajan Google Ads ‑tilistä ja yrityksestä "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa. Kysymykset koskevat esimerkiksi mainostajan toimialaa ja laskutusmaata sekä tietoja, jotka kertovat Googlelle, onko mainostaja Google Ads ‑alustalla mainostettavien tuotteiden tai palveluiden suora vai epäsuora tarjoaja (kolmas osapuoli). Mainostajalla on 30 päivää aikaa lähettää vastauksensa. Jos vastauksia ei lähetetä tässä ajassa, mainostajan tili keskeytetään.
 • Todennuksen aikataulu: "Tietoja yrityksestäsi" ‑kohdassa annetut vastaukset vaikuttavat todennusvaatimuksiin ja ohjaavat tekemään tarvittavat lisätodennukset, joihin voivat kuulua identiteetin todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat (katso alta kohta "Päivityksiä mainostajien valintakriteereihin"). Mainostajalla on 30 päivää aikaa tehdä lisätodennukset. Jos todennusta ei tehdä ajoissa tai vaatimukset eivät täyty, tili keskeytetään.
  • Mainostajaidentiteetin todennus: Aiemmin mainostajilla oli 30 päivää aikaa aloittaa todentaminen ja toiset 30 päivää läpäistä identiteetin todennus.
  • Yritystoiminnan todennus: Aiemmin mainostajilla oli 21 päivää aikaa läpäistä yritystoiminnan todennus ja seitsemän päivän varoitusaika ennen tilin jäädytystä.
  • Yhdistetty mainostajantodennus: Nyt mainostajilla on 30 päivää aikaa vastata "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa oleviin kysymyksiin ja toiset 30 päivää aikaa tehdä pyydetyt todennukset, joihin voivat kuulua identiteetin todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat.
 • Sanktiot: Haluamme keventää todennusprosessia ja tarjota mainostajille johdonmukaisen kokemuksen. Siksi uudessa mainostajantodennuksessa otetaan käyttöön yhtenäiset todennusvaatimuksiin liittyvät sanktiot. Jos mainostaja ei vastaisuudessa tee (pyydettäessä) yritystoiminnan todennusta tai vaatimukset eivät täyty, seurauksena on tilin jäädytyksen sijaan tilin keskeyttäminen. Voimme joissakin tapauksissa keskeyttää Google Ads ‑tilisi heti, kun yritystoiminnan todennus alkaa. Mainostajan tili pysyy siis auki mutta mainokset eivät näy, ennen kuin mainostaja on läpäissyt todennuksen. Voidakseen aloittaa mainonnan uudelleen mainostajan on läpäistävä todennus lähettämällä pyydetyt vastaukset ja asiakirjat.
 • Päivityksiä mainostajien valintakriteereihin: Valintakriteerit ovat mainostajantodennusmenettelyssä samat sekä mainostajaidentiteetin että yritystoiminnan todennukselle. Uudet lisäkriteerit suojaavat käyttäjiä entistä paremmin ja se, millaisissa tapauksissa mainostajan tili voidaan keskeyttää välittömästi, on ilmaistu selkeämmin. Voit lukea lisää täältä.
 • Avoimuus ja ilmoitukset: Samoin kuin nykyisessä identiteetin todennusmenettelyssä myös mainostajantodennuksessa mainostajaa pyydetään lähettämään yrityksensä virallinen nimi tai oma virallinen nimensä sekä nimen todentava asiakirja osana identiteetin ja/tai yritystoiminnan todennusta. Mainostajan toimittamien tietojen perusteella Google lisää mainoksiin ilmoituksen, josta käy ilmi mainostajan nimi ja sijainti. Lue lisää mainoksia koskevista ilmoituksista. Avoimuuden vuoksi Google Ads ‑tileistäsi ja mainoskampanjoistasi on saatavilla julkista tietoa.
 • Parannuksia käyttökokemukseen: Mainostajat voivat aloittaa todennukset, seurata niiden tilaa ja edistymistä sekä nähdä mahdollisen hylkäämisen syyt uudessa käyttöliittymässä Google Ads ‑tilin kohdassa Työkalut ja asetukset → Laskutus → Mainostajantodennus → Laskutus ja maksut → Asetukset. Käyttöliittymään pääsee tuotteen sisäisten kehotteiden ja ilmoitusten kautta.

Miksi Google todentaa mainostajat?

Haluamme parantaa luottamusta mainontaekosysteemiin tarjoamalla käyttäjille enemmän tietoa mainostajista. Mainostajantodennuksen avulla voimme todentaa mainostajan yrityksen, nimen ja sijainnin, ja se on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyrimme lisäämään avoimuutta ja käyttäjien valintamahdollisuuksia.

Kenen on tehtävä mainostajantodennus?

Mainostajat, joilta edellytetään mainostajantodennusta, saavat asiasta ilmoituksen sähköpostitse ja tililleen. Mainostajia saatetaan pyytää tekemään todennus, jos he täyttävät joitakin täällä mainittuja kriteerejä.

Kuinka kauan mainostajantodennukseen menee?

Mainostajilla on 30 päivää aikaa lähettää vastauksensa "Tietoa yrityksestä" ‑kohdassa. Jos vastauksia ei lähetetä tässä ajassa, mainostajan tili keskeytetään. 

"Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa annetut vastaukset vaikuttavat todennusvaatimuksiin ja ohjaavat tekemään tarvittavat lisätodennukset, joihin voivat kuulua identiteetin todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat. Mainostajalla on toiset 30 päivää aikaa tehdä lisätodennukset. Jos todennusta ei tehdä ajoissa tai vaatimukset eivät täyty, tili keskeytetään. 

Mainostajilla on siis 30 päivää aikaa vastata "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa oleviin kysymyksiin ja toiset 30 päivää aikaa tehdä pyydetyt todennukset, joihin voivat kuulua identiteetin todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat.

Miten teen mainostajantodennuksen?

Sinun täytyy tehdä mainostajantodennus vain siinä tapauksessa, että saat Googlelta siihen liittyvän sähköpostiviestin ja ilmoituksen tilillesi. Mainostajantodennuksen ensimmäisessä vaiheessa Google esittää peruskysymyksiä Google Ads ‑tilistäsi ja yrityksestäsi "Tietoja yrityksestäsi" ‑kohdassa. Kysymysten avulla saamme paremman käsityksen yrityksestäsi. Sinulta saatetaan kysyä esimerkiksi seuraavaa:

 • Onko yrityksesi mainostoimisto?
 • Kuka maksaa mainoksistasi?
 • Mainostatko omia vai jonkun muun tuotteita/palveluita?
 • Millä alalla (tai aloilla) yrityksesi toimii?

Kysymyksiin vastaajan on oltava Google Ads ‑tilin järjestelmänvalvoja, joka on selvillä yritystoiminnasta sekä mainonnasta, jota Google Ads ‑tilin avulla harjoitetaan.

Sinulla on 30 päivää aikaa lähettää vastaukset tai tilisi keskeytetään 30. päivän jälkeen. Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

"Tietoja yrityksestäsi" ‑kohdassa antamasi vastaukset vaikuttavat todennusvaatimuksiin ja ohjaavat tekemään tarvittavat lisätodennukset, joihin voivat kuulua henkilöllisyyden todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat.

Seuraa sähköpostiisi lähetetyssä ja tililläsi näkyvässä ilmoituksessa olevia ohjeita.

Voinko halutessani jättää mainostajantodennuksen tekemättä?

Mainostajantodennus on pakollinen, jos olet saanut todennuspyynnön sähköpostitse. Jos et aloita todennusta 30 päivän kuluessa, tilisi keskeytetään.

Jos olen jo tehnyt henkilöllisyyden todennuksen tai yritystoiminnan todennuksen, täytyykö minun käydä läpi mainostajantodennus?

Sinun täytyy tehdä mainostajantodennus vain siinä tapauksessa, että saat Googlelta siihen liittyvän sähköpostiviestin ja ilmoituksen tilillesi. Google pidättää oikeuden todentaa henkilöllisyytesi tai yritystoimintasi uudelleen. Sinua saatetaan esimerkiksi pyytää todentamaan henkilöllisyytesi tai yritystoimintasi uudelleen, jos olet tehnyt Google Ads ‑tilillesi merkittäviä muutoksia.

Minulla on henkilöllisyyden tai yritystoiminnan todennus kesken. Täytyykö minun aloittaa todentaminen alusta?

Sinun ei tarvitse aloittaa todennusta alusta, ellei sitä erikseen pyydetä. Tee keskeneräinen todennus loppuun tililläsi näkyvien ohjeiden mukaan. Tilisi keskeytetään, jos et läpäise todennusta.

Tilini on valittu mainostajantodennus-ohjelmaan, eivätkä mainokseni näy – mitä teen?

Jos et vastaa "Tietoja yrityksestäsi" ‑kohdassa oleviin kysymyksiin 30 päivän kuluessa, tili keskeytetään 30. päivän lopussa. Kun olet vastannut kysymyksiin, sinulla on toiset 30 päivää aikaa tehdä kaikki pyydetyt todennukset, joihin voivat kuulua henkilöllisyyden todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat. Jos et tee vaadittuja todennuksia ajoissa tai vaatimukset eivät täyty, tili keskeytetään. Näet tililläsi ilmoituksen, kun todennuksen määräaika on umpeutunut. Voit aloittaa todennuksen tai jatkaa sitä koska tahansa. Kun olet läpäissyt mainostajantodennuksen, tilisi mainokset alkavat taas näkyä. Tee todennus seuraamalla saamissasi ilmoituksissa olevia ohjeita.

Voimme joissakin tapauksissa keskeyttää tilisi heti, kun mainostajantodennus alkaa. Tämä tarkoittaa, että mainoksesi eivät voi näkyä, ennen kuin olet läpäissyt todennuksen. Täältä voit lukea, mistä syistä tili voidaan keskeyttää heti.

Miten voin tarkistaa todennuksen tilan?

Voit tarkistaa todennuksen tilan suoraan Google Ads ‐tililtäsi valitsemalla Työkalut ja asetukset --> Laskutus -> Mainostajantodennus. Todennuksen tilan päivittymiseen tililläsi voi mennä 5–7 arkipäivää asiakirjojen lähettämisen jälkeen. Saat myös sähköposti-ilmoituksen siitä, onko todennushakemuksesi hyväksytty vai tarvitaanko vielä lisätietoja. 

Sain ilmoituksen, jonka mukaan todennustiimi tarvitsee lisätietoja. Mitä teen?

Lue sähköposti-ilmoitus huolellisesti. Varmista, että sinulla on kaikki vaadittavat asiakirjat tai että ratkaiset ilmoituksessa mainitun ongelman. Lähetä sitten kaikki vaaditut asiakirjat uudelleen seuraamalla ohjeita Google Ads ‑tililläsi kohdassa Asetukset --> Laskutus --> Mainostajantodennus.

Olen tehnyt henkilöllisyyden todentamisen. Täytyykö minun tehdä yritystoiminnan todennus, jotta täytän mainostajantodennuksen vaatimukset?

Jos olet jo tehnyt henkilöllisyyden todennuksen, sinun ei tarvitse tehdä yritystoiminnan todennusta, ellei Google ole pyytänyt sinua tekemään sitä.

HUOM. Vaikka olisit jo läpäissyt vaalimainontaa koskevan todennuksen, Google saattaa silti pyytää sinua tekemään yritystoiminnan todennuksen.

Miten voin tehdä vaalimainontaa?

Jos aiot tehdä vaalimainontaa, joissakin maissa on tehtävä myös vaalimainontaa koskeva todennus.

Henkilöllisyyden todennus

Mikä henkilöllisyyden todennus on?

Henkilöllisyyden todennuksen avulla todennamme mainostajien nimen ja sijainnin. Se sisältyy nyt yhdistettyyn mainostajantodennukseen.

Mitä liitteitä henkilöllisyyden todentamiseen tarvitaan?

Henkilöllisyyden todennustapa voi vaihdella eri Google Ads ‑tileillä riippuen tilin rakenteesta ja laskutusasetuksista sekä siitä, mainostatko organisaation vai yksityishenkilön puolesta. Lisätietoja vaadittavista asiakirjoista on täällä.

Kuka on "valtuutettu edustaja"?

Valtuutettuja edustajia ovat seuraavien järjestelmänvalvojat:

 • Google Ads ‑tili
 • mainoksista maksava maksuprofiili.

Tarvittaessa sinulta pyydetään asiakirjoja todentamista varten.

Edustan toimistoa – miten haen todennusta?

Jos edustat toimistoa, todennustapa riippuu siitä, kenen puolesta mainostat (organisaation vai yksityishenkilön) ja oletko todentamassa itseäsi vai asiakastasi. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Voinko todentaa kaikki Google Ads ‑tilini kerralla?

Pieni osa mainostajista voi tehdä henkilöllisyyden todennuksen useille tileille kerralla. Ilmoitamme mainostajille, jos ja kun mahdollisuus tulee heille saataville. Jos tämä mahdollisuus ei ole saatavilla, suorita kutakin Google Ads ‑tiliä koskeva henkilöllisyyden todennusmenettely erikseen sähköposti-ilmoituksen mukaisesti.

Yritystoiminnan todennus

Mikä yritystoiminnan todennus on?

Osana mainostajantodennusta saatamme pyytää mainostajia todentamaan tiettyjä yritystoimintaan liittyviä tietoja ja lähettämään näiden tietojen tueksi asiakirjoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi liiketoimintamalli, yrityksen rekisteröintitiedot, myytävien palveluiden tyypit, bisneskäytännöt ja yhteydet mainostettuihin brändeihin, tuotteisiin tai mahdollisiin kolmansiin osapuoliin.

Mainostajilla on todentamisen aloittamisen jälkeen 30 päivää aikaa läpäistä yritystoiminnan todennus ja muut mahdollisesti pyydetyt todennukset. Voimme joissakin tapauksissa keskeyttää Google Ads ‑tilisi heti, kun yritystoiminnan todennus alkaa. Tämä tarkoittaa, että mainoksesi eivät voi näkyä, ennen kuin olet läpäissyt todennuksen. Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

Täytyykö yritystoiminnan todennus läpäistä, jotta mainostajantodennuksen vaatimukset täyttyvät?

Kyllä. Sinun on pyydettäessä läpäistävä yritystoiminnan todennus, jotta voit täyttää mainostajantodennuksen vaatimukset. Jos et läpäise todennusta, tilisi keskeytetään ilmoitetun ajan kuluttua.

Mitä vaatimuksia yritystoiminnan todennukseen liittyy?

Tarkastaessaan yritystoiminnan todennuksen yhteydessä lähetettyjä tietoja Google saattaa tulla siihen tulokseen, että mainostajan liiketoimintamalli, toiminta tai bisneskäytännöt ovat epäselviä. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Mainostaja on toimittanut epäyhdenmukaisia tai virheellisiä tietoja todennusmenettelyn aikana.
 • Mainostajan yhteyttä kolmansiin osapuoliin tai mainostettuihin brändeihin ei ole näytetty toteen.
 • Mainostaja ei ole toimittanut riittäviä tai riittävän selkeitä tietoja mainostettujen tuotteiden tai palveluiden lopullisesta toimittajasta.
 • Mainostaja on toimittanut epäolennaisia, puutteellisia tai ei-hyväksyttäviä asiakirjoja.
 • Mainostajan ilmoittama nimi ei vastaa virallisessa henkilötodistuksessa näkyvää nimeä, tai mainostajan ilmoittama organisaation nimi ei vastaa toimitetuissa asiakirjoissa näkyvää organisaation virallista nimeä.

Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa todennusvaatimukset eivät täyty.

Mainoksia koskevat ilmoitukset ja mainostajan sivut

Mitä mainoksia koskevat ilmoitukset ovat?

Mainoksia koskevat ilmoitukset tarjoavat käyttäjille tietoa mainostajasta (esim. nimi ja sijainti).

Miksi Google ottaa käyttöön uudet mainoksia koskevat ilmoitukset?

Google haluaa lisätä avoimuutta ja käyttäjien luottamusta Googlen välittämiin mainoksiin. Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseen on tarjota käyttäjille enemmän tietoa mainostajista. Voit lukea lisää täältä.

Mistä Google saa mainosilmoituksissa näkyvät tiedot?

Mainostajan virallinen nimi ja sijainti ovat peräisin yksityishenkilön, organisaation tai organisaation edustajan lähettämistä todennusasiakirjoista. Google tarkistaa tiedot mainostajantodennuksen yhteydessä. Jos mainostaja ei tee todennusta, Google estää hänen mainostensa näkymisen.

Mitä tietoja Google julkaisee ilmoituksissa?

Jos mainostaja on läpäissyt mainostajantodennuksen, mainosilmoituksissa näkyy mainostajan nimi ja sijainti. Jos mainostajan toimipaikka on jossain, jossa todennusta ei tällä hetkellä tueta, ilmoituksissa näkyy ainoastaan sijainti.

Avoimuuden vuoksi Google Ads ‑tileistäsi ja mainoskampanjoistasi voi olla saatavilla julkista tietoa, esimerkiksi

 • mainostajan nimen muutoshistoria
 • mainosaineistot
 • mainosten näkymispäivämäärät ja ‑sijainnit
 • oikeudellisista tai käytäntöihin liittyvistä syistä poistetut mainokset tai jäädytetyt tilit
 • yrityksen yhteystiedot.

Julkaiseeko Google ilmoituksissa muita tietoja?

Avoimuuden vuoksi Google Ads- ja Display & Video 360 -tileistäsi sekä mainoskampanjoistasi on saatavilla julkista tietoa mainostajan henkilöllisyyttä koskevan käytäntömme mukaisesti.

Kuka näkee mainoksia koskevat ilmoitukset ja mistä voin löytää ne?

Käyttäjät voivat nähdä tiedot klikkaamalla Miksi tämä mainos? ‑kuvaketta. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tiedot näkyvät eri mainosmuodoissa, lue tämä artikkeli.

Näkyvätkö ilmoitukset kaikissa julkaisemissani mainoksissa?

Jos olet läpäissyt mainostajantodennuksen tai lähettänyt lisätietoja henkilöllisyydestäsi (ks. yllä), ilmoitukset voivat näkyä tilisi kaikissa tuettuja mainosmuotoja käyttävissä mainoksissa. Voit lukea lisää täältä.

Muuttavatko ilmoitukset mainosteni ulkonäköä?

Eivät muuta. Mainoksesi näyttävät samalta kuin ennenkin. Voit lukea lisää täältä.

Vaikuttavatko ilmoitukset siihen, miten mainoksiani välitetään?

Ei, ilmoitukset eivät vaikuta mainosten välittämiseen.

Miten voin muuttaa mainoksia koskevissa ilmoituksissa näkyvän nimen tai sijainnin?

Mainosilmoituksissa näkyvät nimi ja sijainti on todennettu osana mainostajantodennusta. Jos nimi tai sijainti on muuttunut, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen.

Mitä mainostajan sivut ovat?

Jos käyttäjä klikkaa mainosilmoituksesta "Katso lisää tämän mainostajan mainoksia", hän päätyy mainostajan sivulle. Tällä sivulla näkyvät kaikki kyseisen mainostajan julkaisemat hyväksytyt mainokset 30 viime päivän ajalta. Käyttäjä saa näin lisätietoa mainostajasta ja voi helpommin tehdä ilmoituksen mainoksesta, jos hän uskoo sen olevan käytäntöjemme vastainen. Sivulla näkyy myös tietoja, jotka mainostaja on ilmoittanut mainostajantodennuksen yhteydessä.

Kuka voi nähdä mainostajan sivulla olevat mainokset?

Mainostajan sivulla olevat mainokset näkyvät kaikille, jotka klikkaavat mainosilmoituksesta "Katso lisää tämän mainostajan mainoksia" ‑linkkiä. Alaikäiset (sen alueen määritelmän mukaan, jolla käyttäjä on) ja ei-sisäänkirjautuneet käyttäjät eivät voi nähdä mainoksia, joissa on ikärajoitettua sisältöä. Lisäksi käyttäjät voivat nähdä vain sellaiset mainokset, joita heille voitaisiin kohdistaa sijainnin perusteella.

Voinko kieltäytyä mainostajan sivusta?

Et voi, sillä sivu on osa mainoskäytäntöämme. Kaikilla todennetuilla mainostajilla on tällainen sivu, koska pyrimme parantamaan käyttäjien luottamusta Googleen pienentämällä kuluttajien ja mainostajien välistä kuilua.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
2022625086930782614
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067