Reklaamija kinnitamise protsessi ja reklaami avalikustamisteadete KKK

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Teave reklaamija kinnitamise protsessi kohta

Mis on reklaamija kinnitamise protsess?

Reklaamija kinnitamise protsess on Google'i ühtne kinnitamisprotsess, mis koondab reklaamija identiteedi kinnitamise ja majandustegevuse kinnitamise ühte voogu, et pakkuda reklaamijale lihtsustatud ja täiustatud lahendust. Protsess hõlmab mitut etappi, mida reklaamijad peavad järgima ja mille peavad läbima. Selle protsessi raames palutakse reklaamijatel esitada põhiteave oma ettevõtte ja identiteedi kohta.

Mille poolest erineb reklaamija kinnitamise protsess identiteedi kinnitamisest ja majandustegevuse kinnitamisest?

Reklaamija kinnitamise protsessis on identiteedi kinnitamine ja majandustegevuse kinnitamine koondatud ühte voogu. Kinnitamisprotsessi raames nõutakse teilt endiselt identiteedi kinnitamist ja majandustegevuse kinnitamist (kui see on asjakohane).

Erinevuste hulka kuulub muu hulgas uus jaotis „Teave teie ettevõtte kohta“, muudetud kinnitamistähtajad, ühtlustatud jõustamistoimingud, reklaamijavaliku ühendatud kriteeriumid, läbipaistvus ja avalikustamisteated ning täiustatud kasutuskogemus. Üksikasjad on kirjas allpool.

 • Uus jaotis – teave teie ettevõtte kohta: reklaamija kinnitamise protsessi esimeses etapis esitab Google reklaamijatele uues jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ mõned põhiküsimused, mis on seotud nende Google Adsi konto ja ettevõttega. Küsimused puudutavad näiteks reklaamija tegevusvaldkonda ja arveldusriiki ning teavet, mis aitab Google'il mõista, kas reklaamija on Google Adsi platvormil reklaamitavate toodete või teenuste otsene või kaudne pakkuja (kolmas osapool). Reklaamijatel on vastuste esitamiseks aega 30 päeva. Kui reklaamijad pole 30. päeva lõpuks oma vastuseid esitanud, siis nende konto peatatakse.
 • Kinnitamistähtajad: jaotise „Teave teie ettevõtte kohta“ küsimustele esitatud vastused määravad kinnitamisnõuded ja selle põhjal suunatakse reklaamijad edasiste lisakinnitamise toimingute juurde, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist, majandustegevuse kinnitamist või mõlemat (vt alltoodud punkti „Reklaamijavaliku kriteeriumide värskendused“). Reklaamijatel on lisakinnitamiste lõpuleviimiseks aega 30 päeva. Kinnitamisnõuete ettenähtud ajavahemiku jooksul täitmata jätmine toob kaasa konto peatamise.
  • Reklaamija identiteedi kinnitamine: varem anti reklaamijatele 30 päeva aega kinnitamise alustamiseks ja 30 lisapäeva identiteedi kinnitamise edukaks lõpuleviimiseks.
  • Majandustegevuse kinnitamine: varem anti reklaamijatele majandustegevuse kinnitamise edukaks lõpuleviimiseks aega 21 päeva ja enne konto seiskamist lisandus sellele seitsmepäevane etteteatamisaeg.
  • Ühtne reklaamija kinnitamise protsess: nüüd on reklaamijatel aega 30 päeva, et vastata jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ esitatud küsimustele, ja 30 lisapäeva, et lõpule viia kõik nõutavad kinnitamised, mis võivad hõlmata reklaamija identiteedi, majandustegevuse või mõlema kinnitamist.
 • Jõustamistoimingud: halduskoormuse vähendamiseks ning reklaamijatele ühtse ja samaaegse kinnitamise võimaldamiseks ühtlustame reklaamija kinnitamise protsessi kõigi kinnitamisnõuete jõustamistoimingud. Selle ühtlustamise tulemusena toob majandustegevuse kinnitamise nõuete täitmata jätmine (kui nende täitmist nõutakse) konto seiskamise asemel kaasa konto peatamise. Teatud juhtudel võime teie Google Adsi kontod peatada kohe majandustegevuse kinnitamise protsessi algatamisel. See tähendab, et reklaamijate kontod jäävad aktiivseks, kuid nende reklaame ei saa esitada enne, kui nad on selle protsessi lõpule viinud. Reklaamide uuesti esitamiseks peavad reklaamijad kinnitamise edukalt lõpule viima, esitades küsitlusele nõutud vastused koos asjakohaste dokumentidega (vajaduse korral).
 • Reklaamijavaliku kriteeriumide värskendused: ühtlustatud lahenduse nimel ühendame reklaamija kinnitamise protsessi raames praeguse reklaamija identiteedi kinnitamise ja majandustegevuse kinnitamise reklaamijavaliku kriteeriumid, võtame kasutusele lisakriteeriumid, et pakkuda meie kasutajatele paremat kaitset, ning täpsustame, millistel juhtudel võidakse reklaamija kontod kohe peatada. Üksikasjaliku teabe leiate siit.
 • Läbipaistvus ja avalikustamisteated: sarnaselt praeguse identiteedi kinnitamise protsessiga peavad reklaamijad identiteedi ja/või majandustegevuse kinnitamise toimingute raames esitama oma ettevõtte ametliku nime või eraisiku nime koos seda tõendava dokumentatsiooniga ka reklaamija kinnitamise protsessi käigus. Reklaamijate esitatud teabe põhjal kuvab Google reklaami avalikustamisteates reklaamija nime ja asukoha. Lugege reklaamide avalikustamisteadete kohta lisateavet. Osana Google'i pidevatest püüdlustest läbipaistvuse tagamisel avaldame ka teabe teie Google Adsi kontode ja reklaamikampaaniate kohta.
 • Kasutuskogemuse täiustused: reklaamijad saavad oma Google Adsi kontol jaotise „Tööriistad ja seaded“ → „Arveldamine“ → „Reklaamija kinnitamine“ → vahekaardi „Arveldamine ja makseseaded“ kaudu uues kasutajaliideses algatada kinnitamisi, jälgida nende olekut ja edenemist ning vaadata ebaõnnestumiste põhjuseid (vajaduse korral). Sellele liidesele pääsete juurde tootesiseste viipade ja märguannete kaudu.

Miks Google reklaamijaid kinnitab?

Meie eesmärk on parandada reklaamide ökosüsteemi usaldusväärsust, andes kasutajatele reklaamijate kohta rohkem teavet. Reklaamijate kinnitamise protsessi raames teeme kindlaks oma reklaamijate ettevõtte, nime ja asukoha. See on osa meie ulatuslikumast ettevõtmisest suurendada kasutajate jaoks läbipaistvust ning avardada valiku- ja otsustusvõimalusi.

Kellel tuleb läbida reklaamija kinnitamise protsess?

Reklaamijaid, kes peavad läbima reklaamija kinnitamise protsessi, teavitatakse sellest nii meili teel saadetava kui ka kontol kuvatava märguandega. Reklaamijatel palutakse kinnitamine läbida kriteeriumide põhjal, mis on toodud siin.

Kui kaua reklaamija kinnitamise protsess aega võtab?

Reklaamijatel on aega 30 päeva, et esitada vastused jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ toodud küsimustele. Kui reklaamijad pole 30. päeva lõpuks oma vastuseid esitanud, siis nende konto peatatakse. 

Jaotise „Teave teie ettevõtte kohta“ küsimustele esitatud vastused määravad kinnitamisnõuded ja selle põhjal suunatakse reklaamijad edasiste lisakinnitamise toimingute juurde, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist, majandustegevuse kinnitamist või mõlemat. Reklaamijatel on lisakinnitamiste edukaks lõpuleviimiseks aega veel 30 päeva. Kinnitamisnõuete määratud ajavahemiku jooksul täitmata jätmine toob kaasa konto peatamise. 

Ühesõnaga – reklaamijatel on aega 30 päeva, et vastata jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ esitatud küsimustele, ja veel 30 päeva, et viia lõpule kõik nõutavad kinnitamised, mis võivad hõlmata reklaamija identiteedi, majandustegevuse või mõlema kinnitamist.

Kuidas läbida reklaamija kinnitamise protsess?

Teil tuleb reklaamija kinnitamise protsess läbida ainult siis, kui Google saadab teile sellekohase meili- ja kontomärguande. Reklaamija kinnitamise protsessi esimeses etapis esitab Google reklaamijatele jaotises „Teave teie ettevõtte kohta” mõned põhiküsimused, mis on seotud nende Google Adsi konto ja ettevõttega. Vastused nendele küsimustele aitavad meil teie ettevõttest parema ülevaate saada. Siin on näited küsimustest, millele reklaamijad peavad võib-olla vastama.

 • Kas teie ettevõte on reklaamiagentuur?
 • Kes teie reklaamide eest maksab?
 • Kas reklaamite omaenda tooteid/teenuseid või kellegi teise omi?
 • Mis on teie valdkond (või valdkonnad)?

Selle jaotise täitmise eest vastutav isik peab olema Google Adsi konto administraator, kes on kursis reklaamija majandustegevuse ja teie Google Adsi konto reklaamitavadega.

Reklaamijatel on vastuste esitamiseks aega 30 päeva, muidu peatatakse nende konto(d) pärast 30. päeva. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Jaotise „Teave teie ettevõtte kohta” küsimustele esitatud vastused määravad kinnitamisnõuded ja selle põhjal suunatakse reklaamijad edasiste lisakinnitamise toimingute juurde, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist (reklaamija identiteedi kinnitamine), majandustegevuse kinnitamist (majandustegevuse kinnitamine) või mõlemat.

Järgige meili- ja kontomärguandes esitatud juhiseid.

Kas võin jätta reklaamija kinnitamise tegemata?

Kui olete saanud meili, kus teil palutakse end kinnitada, peate läbima reklaamija kinnitamise protsessi. Kui te ei alusta kinnitamisprotsessi 30 päeva jooksul, siis teie konto peatatakse.

Kui ma olen identiteedi kinnitamise või majandustegevuse kinnitamise raames juba kinnituse saanud, kas mul tuleb siiski läbida reklaamija kinnitamise protsess?

Teil tuleb reklaamija kinnitamise protsess läbida ainult siis, kui Google saadab teile sellekohase meili- ja kontomärguande. Google’il on õigus nõuda teie identiteedi või majandustegevuse uuesti kinnitamist. Näiteks võidakse teil paluda identiteet või majandustegevus uuesti kinnitada, kui teie Google Adsi kontol on tehtud olulisi muudatusi.

Olen parajasti läbimas identiteedi kinnitamise või majandustegevuse kinnitamise protsessi, kas mul tuleb kinnitamist otsast alustada?

Otsast alustamiseks pole vajadust, välja arvatud juhul, kui teile saadetakse sellekohane märguanne. Viige poolelijäänud kinnitamistoimingud lõpule oma kontol toodud juhiste kohaselt. Kui te kinnitamist lõpule ei vii, siis teie konto peatatakse.

 Minu kontol paluti läbida reklaamija kinnitamise protsess ja mu reklaame ei esitata – mida teha?

Kui te ei vastanud ettenähtud 30-päevase ajavahemiku jooksul küsimustele jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“, peatatakse 30. päeva lõpuks teie konto. Kui vastate jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ toodud küsimustele, antakse teile veel 30 päeva, et teha kõik nõutavad kinnitused, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist, majandustegevuse kinnitamist või mõlemat. Nõutavate kinnitamiste ettenähtud ajavahemiku jooksul tegemata või pooleli jätmine toob kaasa konto peatamise. Kui kinnitamiseks ettenähtud aeg saab otsa, näete kontol sellekohast märguannet. Kinnitamisprotsessi saate alustada või jätkata igal ajal. Kui olete reklaamija kinnitamise protsessi edukalt läbinud, jätkatakse teie kontol reklaamide esitamist. Kinnitamisprotsessi läbimiseks järgige märguannetes esitatud juhiseid.

Teatud juhtudel võime teie konto peatada kohe reklaamija kinnitamise protsessi algatamisel. See tähendab, et teie reklaame ei saa esitada enne, kui olete selle protsessi edukalt läbinud. Lugege lisateavet konto kohese peatamise põhjuste kohta siin.

Kuidas saan oma kinnitamisolekut vaadata?

Kinnitamisolekut saate vaadata otse oma Google Adsi kontolt, valides „Tööriistad ja seaded“ --> „Arveldamine“ --> „Reklaamija kinnitamine“. Pärast dokumentide esitamist võib kinnitamisoleku värskenduse kontole kuvamiseks kuluda 5–7 tööpäeva. Saate ka meilimärguande, milles antakse teada, kas kinnitamine õnnestus või on vaja täiendavat teavet.

Sain märguanne, et kinnitustiim vajab täiendavat teavet. Mida peaksin tegema?

Vaadake meilis sisalduv üksikasjalik teave üle. Esitage kindlasti kõik vajalikud dokumendid või tegelege meilis esile tõstetud probleemiga ning seejärel esitage kõik vajalikud dokumendid uuesti, järgides juhiseid, mille leiate Google Adsi kontolt, valides „Tööriistad ja seaded“ --> „Arveldamine“ --> „Reklaamija kinnitamine“.

Olen identiteedi juba kinnitanud. Kas mul tuleb reklaamija kinnitamise protsessi nõuete täitmiseks kinnitada ka majandustegevus?

Kui olete identiteedi juba kinnitanud, ei tule teil majandustegevust kinnitada, välja arvatud juhul, kui saate Google'ilt märguande, milles teil palutakse seda teha.

PANGE TÄHELE: kui olete juba saanud kinnituse valimisreklaamide esitamiseks, võidakse teilt sellegipoolest nõuda majandustegevuse kinnitamist – sellisel juhul saate Google'ilt märguande, milles teil palutakse seda teha.

Kuidas valimisreklaame esitada?

Kui kavatsete esitada valimisreklaame, peate teatud riikides läbima ka valimisreklaamide kinnitamise.

Teave identiteedi kinnitamise kohta

Mis on identiteedi kinnitamine?

Identiteedi kinnitamise kaudu teeme kindlaks reklaamijate nime ja asukoha. See on nüüd osa ühtsest reklaamija kinnitamise protsessist.

Mis tuleb identiteedi kinnitamiseks esitada?

Teatud Google Adsi kontode reklaamija identiteedi kinnitamise juhised võivad erineda olenevalt konto struktuurist, arveldusseadistusest ja sellest, kas reklaamite organisatsiooni või eraisiku nimel. Lisateavet nõutavate dokumentide kohta leiate siit.

Kes on volitatud esindaja?

Volitatud esindajal peavad olema administraatoriõigused järgmise suhtes.

 • Google Adsi konto ja/või
 • reklaamide eest tasuv maksete profiil

Vajaduse korral palutakse teil kinnitamise lõpuleviimiseks esitada dokumendid.

Olen agentuuri töötaja – kuidas saan kinnituse hankida?

Kui esindate agentuuri, siis olenevad kinnitamistoimingud sellest, kelle nimel reklaamite (organisatsiooni või eraisiku), ja kas kinnitate iseennast või oma klienti. Üksikasjaliku teabe leiate siit.

Kas saan kõik oma Google Adsi kontod korraga kinnitada?

Väike osa reklaamijatest saab reklaamija identiteedi kinnitamise viia lõpule hulgikorras. Teavitame reklaamijaid, kui see funktsioon on neile saadaval. Muidu kinnitage isik iga Google Adsi konto jaoks eraldi, nagu märguandemeilis palutud.

Teave majandustegevuse kinnitamise kohta

Mis on majandustegevuse kinnitamine?

Reklaamija kinnitamise protsessi raames võime paluda reklaamijatel kinnitada oma majandustegevuse üksikasjad (kui see on asjakohane) ja esitada sellised lisadokumendid nagu ärimudel, ettevõtte registreerimise teave, pakutavate teenuste tüübid, äritavad ja suhted reklaamitavate brändide, toodete või kolmandate osapooltega (kui see on asjakohane).

Pärast selle protsessi alustamist on reklaamijatel aega 30 päeva, et viia lõpule majandustegevuse kinnitamine ja kõik muud nõutavad kinnitamised (kui need on asjakohased). Teatud juhtudel võime teie Google Adsi kontod peatada kohe majandustegevuse kinnitamise protsessi algatamisel. See tähendab, et teie reklaame ei saa esitada enne, kui olete selle protsessi edukalt läbinud. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Kas reklaamija kinnitamise protsessi nõuetele vastamiseks on majandustegevuse kinnitamine nõutav?

Jah. Reklaamija kinnitamise protsessi nõuetele vastamiseks tuleb teil sellekohase palve saamisel läbida majandustegevuse kinnitamine. Majandustegevuse kinnitamise mitteläbimine toob kaasa konto peatamise ettenähtud ajavahemiku lõppedes.

Mis on nõuded majandustegevuse kinnitamise edukaks läbimiseks?

Google võib teie majandustegevuse kinnitamise raames esitatud teabe ülevaatamisel leida, et teie ärimudel, majandustegevus või äritavad on ebaselged. Sellel võib olla mitu põhjust, sh mõni järgmistest.

 • Kinnitamisprotsessi jooksul esitatud vastakad ja ebatäpsed andmed
 • Tõendamata suhted kolmandate osapoolte või reklaamitavate brändidega (kui see on asjakohane)
 • Reklaamitavate toodete või teenuste tegeliku pakkuja kohta käiv puudulik või ebaselge teave
 • Asjakohatud, puudulikud või sobimatud dokumendid
 • Esitatud nime mittekattuvus riiklikul isikutunnistusel toodud nimega või esitatud organisatsiooni nime mittekattuvus äridokumentidel toodud organisatsiooni ametliku nimega

Mis tahes ülaltoodud juhtum toob kaasa kinnitamisprotsessi nõuetele mittevastavuse.

Teave reklaami avalikustamisteadete ja reklaamija lehtede kohta

Mis on reklaamide avalikustamisteated?

Reklaamide avalikustamisteated annavad kasutajale reklaamija kohta rohkem teavet (sh annavad teada tema nime ja asukoha).

Miks lisab Google uued reklaamide avalikustamisteated?

Google'i eesmärk on pakkuda kasutajatele suuremat läbipaistvust ning usaldusväärseid reklaame. Selle ulatusliku ettevõtmise ühe osana soovime anda kasutajatele reklaamijate kohta rohkem teavet. Lisateavet leiate siit.

Kust saab Google reklaamide avalikustamisteadete kohta teavet?

Reklaamija ametlik nimi ja asukoht saadakse eraisiku, organisatsiooni või selle esindaja esitatud kinnitusdokumentidest, mille Google on reklaamija kinnitamise protsessi käigus üle vaadanud. Kui reklaamija ei läbi kinnitamisprotsessi, lõpetab Google selle reklaamija reklaamide esitamise.

Millist teavet Google avalikustamisteadetes jagab?

Reklaamija kinnitamise protsessi läbinud reklaamija reklaamide avalikustamisteadetes kuvatakse reklaamija nimi ja asukoht. Kui reklaamija asub asukohas, kus me praegu kinnitamisprotsessi ei kasuta, kuvatakse avalikustamisteadetes ainult reklaamija asukoht.

Kuna Google laiendab oma püüdlusi läbipaistvuse saavutamiseks, siis võime avalikustada teie Google Adsi kontode ja reklaamikampaaniate kohta järgmist teavet.

 • Reklaamija nime muudatuste ajalugu
 • Reklaamifailid
 • Reklaamide esitamise kuupäevad ja asukohad
 • Seadustest või eeskirjadest tulenevalt eemaldatud reklaamid või peatatud kontod
 • Ettevõtte kontaktteave

Kas Google avaldab ka muud teavet?

Osana Google'i pidevatest püüdlustest läbipaistvuse tagamisel võime avaldada ka teavet teie Google Adsi või Display & Video 360 kontode ja reklaamikampaaniate kohta kooskõlas meie reklaamija identiteedi kinnitamise eeskirjadega.

Kes näeb reklaamide avalikustamisteateid ja kust võib neid teateid leida?

Kasutajad näevad seda teavet siis, kui klikivad nupul „Miks see reklaam?“. Lisateavet nende teadete eri reklaamivormingutes kuvamise kohta leiate siit.

Kas avalikustamisteated kuvatakse kõigis minu reklaamides?

Kui olete läbinud reklaamija kinnitamise protsessi või esitanud oma identiteedi kohta lisateavet (vt ülalpool), on kõik teie kontol toetatud reklaamivormingud avalikustamisteadete kuvamiseks sobilikud. Lisateavet leiate siit.

Kas reklaamide avalikustamisteated muudavad minu reklaamide ilmet?

Ei, teie reklaamid kuvatakse samamoodi. Lisateavet leiate siit.

Kas reklaamide avalikustamisteated mõjutavad minu reklaamide esitamise viisi?

Ei, avalikustamisteated ei mõjuta reklaamide esitamist.

Kuidas saan reklaamide avalikustamisteadetes nime või asukohta muuta?

Reklaamide avalikustamisteadetes kuvatav nimi ja asukoht on need, mis on reklaamija kinnitamise protsessi raames kinnitatud. Kui nimi või asukoht on muutunud, võtke ühendust Google Adsi toega.

Mis on reklaamija lehed?

Reklaami avalikustamisteates saab kasutaja klikkida valikul „Vaadake rohkem selle reklaamija reklaame“, mis suunab ta reklaamija lehele, kus ta näeb kõiki kinnitatud reklaame, mida see reklaamija on viimase 30 päeva jooksul esitanud. See võimaldab kasutajatel reklaamija kohta lisateavet saada ja hõlpsamini reklaamist teavitada, kui nad usuvad, et see rikub meie eeskirju. Lehel olev reklaamija teave on see, mille reklaamija esitas reklaamija kinnitamise ajal.

Kes minu reklaame reklaamija lehel näevad?

Kõik kasutajad, kes klikivad reklaami avalikustamisteate lehel lingil „Vaadake rohkem selle reklaamija reklaame“, näevad reklaamija lehel teie reklaame. Alaealisteks tunnistatud kasutajad (alaealine määratletakse kasutaja asukoha piirkonna järgi) ja väljalogitud kasutajad ei näe ühtegi reklaamifaili, millele on lisatud vanusepiirangut puudutavate eeskirjade silt. Kasutajad näevad ka ainult reklaame, mida neile oleks esitatud nende asukoha alusel.

Kas reklaamija lehest saab loobuda?

Ei. Te ei saa loobuda, kuna see on osa meie reklaamieeskirjadest. Meie eesmärk on Google'i vastu usaldust suurendada, vähendades vahet tarbijate ja reklaamijate läbipaistvuses. Seetõttu on reklaamija leht kõigil kinnitatud reklaamijatel.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
8724410720475108947
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067