Nový program overenia obchodných operácií (marec 2020)

V marci 2020 zavedie Google nový program overenia obchodných operácií.

Inzerentom sa môže v rámci nového programu overenia zobraziť výzva, aby poskytli informácie o svojich obchodných operáciách. To okrem iného zahŕňa informácie o ich obchodnom modeli, službách, ktoré ponúkajú, a ich vzťahoch s inzerovanými značkami alebo tretími stranami.

Inzerenti, ktorí musia vykonať overenie obchodných operácií, dostanú upozornenie a na odoslanie formulára overenia budú mať 30 dní.

Ak inzerent nesplní všetky požiadavky programu overenia v priebehu uvedeného časového obdobia, môže to viesť k obmedzeniam zobrazovania jeho reklám.

 

(Uverejnené v marci 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?