Program pengesahan operasi perniagaan baharu (Mac 2020)

Pada bulan Mac 2020, Google akan memperkenalkan program pengesahan Operasi Perniagaan baharu.

Pengiklan mungkin diminta untuk memberikan maklumat tentang operasi perniagaan mereka sebagai sebahagian daripada program pengesahan baharu. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada, model perniagaan mereka, perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengiklan dan perhubungan mereka dengan jenama yang diiklankan atau pihak ketiga.

Pengiklan yang diperlukan untuk melengkapkan pengesahan operasi perniagaan akan dimaklumkan dan diberikan masa selama 30 hari untuk menyerahkan borang pengesahan. 

Kegagalan melengkapkan program pengesahan dengan sepenuhnya dalam tempoh masa yang dinyatakan mungkin menyebabkan pengehadan penyiaran iklan pengiklan.

 

(Disiarkan pada bulan Mac 2020)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?