Chăm sóc sức khỏe: Hiệu thuốc trực tuyến từ các nước khác có thể nhắm mục tiêu đến Áo (tháng 2 năm 2020)

 

Vào tháng 2 năm 2020, Google Ads sẽ bắt đầu cho phép các hiệu thuốc trực tuyến đủ điều kiện ở Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) nhắm mục tiêu đến Áo theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Các nhà quảng cáo của Google sẽ có thể đăng ký xin cấp các chứng chỉ cần thiết bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi nếu họ đáp ứng các yêu cầu theo từng quốc gia cụ thể.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?