Chăm sóc sức khỏe: Hiệu thuốc trực tuyến từ các nước khác có thể nhắm mục tiêu đến Áo (tháng 2 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 2 năm 2020, Google Ads sẽ bắt đầu cho phép các hiệu thuốc trực tuyến đủ điều kiện ở Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) nhắm mục tiêu đến Áo theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Các nhà quảng cáo của Google sẽ có thể đăng ký xin cấp các chứng chỉ cần thiết bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi nếu họ đáp ứng các yêu cầu theo từng quốc gia cụ thể.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false