Здравеопазване: Трансгранично насочване на онлайн аптеки към Австрия (февруари 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През февруари 2020 г. Google Ads ще започне да разрешава на отговарящи на условията онлайн аптеки в ЕС и ЕИП да насочват реклами към Австрия в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Рекламодателите в Google ще могат да кандидатстват за необходимите сертификати, като използват онлайн формуляра за кандидатстване, ако отговарят на конкретните за държавата изисквания.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067