Здравеопазване: Трансгранично насочване на онлайн аптеки към Австрия (февруари 2020 г.)

 

През февруари 2020 г. Google Ads ще започне да разрешава на отговарящи на условията онлайн аптеки в ЕС и ЕИП да насочват реклами към Австрия в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Рекламодателите в Google ще могат да кандидатстват за необходимите сертификати, като използват онлайн формуляра за кандидатстване, ако отговарят на конкретните за държавата изисквания.

(Публикувано през февруари 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?