Informacje o weryfikacji

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W trosce o zapewnienie użytkownikom bezpiecznego i opartego na zaufaniu ekosystemu reklamowego oraz zapewnienie zgodności z nowymi przepisami Google wymaga od reklamodawców przejścia co najmniej 1 procesu weryfikacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych procesów weryfikacji, których przejścia możemy wymagać. Szczegółową listę znajdziesz tutaj.

Reklamodawcy muszą też przestrzegać zasad Google Ads. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Program weryfikacji reklamodawców

Użytkownicy Display & Video 360 powinni odwiedzić Centrum pomocy Display & Video 360, aby uzyskać szczegółowe informacje o programie weryfikacji reklamodawców w Display & Video 360.

Program weryfikacji reklamodawców to seria czynności, które muszą wykonać reklamodawcy. W ramach tego procesu muszą oni podać podstawowe informacje o swojej firmie i tożsamości.

Po przeprowadzeniu weryfikacji Google będzie udostępniać informacje o reklamodawcy, takie jak jego nazwa, lokalizacja oraz reklamy wyświetlane w określonym przedziale czasu na platformach Google (w tym w wyszukiwarce Google i YouTube), w Centrum przejrzystości reklam oraz w komunikatach wyświetlanych w reklamach. W zależności od kraju, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa, możemy także mieć obowiązek ujawnienia określonych informacji dodatkowych na temat reklamodawców i kampanii reklamowych użytkownikom korzystającym z usług Google. Więcej informacji o przejrzystości reklam.

Jak Google korzysta z Twoich danych

Google używa podanych przez Ciebie informacji do:

 • zweryfikowania Twojej tożsamości lub działalności biznesowej;
 • wyświetlania we wszystkich Twoich reklamach linków do komunikatów zawierających Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, którą reprezentujesz, oraz informacje o lokalizacji Twojej lub Twojej firmy.

W ramach poszerzania zakresu działań Google związanych z przejrzystością będziemy publicznie udostępniać dodatkowe informacje o Twoich kontach Google Ads i kampaniach reklamowych, w tym:

 • historię zmian nazwy reklamodawcy,
 • kreacje reklamowe,
 • daty i lokalizacje wyświetlania reklam,
 • reklamy usunięte lub konta zawieszone z powodu naruszenia zasad albo ze względów prawnych,
 • dane kontaktowe firmy.

Więcej informacji o przejrzystości reklam.

Wygląd komunikatu w różnych formatach reklam

W wyszukiwarce Google komunikat będzie widoczny w sekcji „Informacje o reklamodawcy” na stronie Moje centrum reklam.

W YouTube komunikat będzie widoczny na stronie „Moje centrum reklam” dostępnej po kliknięciu ikony Informacja lub ikony z 3 kropkami .

W witrynach i aplikacjach współpracujących z Google przy wyświetlaniu reklam displayowych komunikat będzie widoczny w oknie „Dlaczego ta reklama?”, które można otworzyć po kliknięciu ikony Informacja Ikona Informacja.

Proces weryfikacji

Reklamodawcy, którzy zostaną wybrani do programu weryfikacji reklamodawców, otrzymają od Google powiadomienie na koncie lub e-mailem oraz ewentualną informację o terminie, w którym należy przejść weryfikację, jeśli zostanie wyznaczony. Reklamodawcy mogą na stronie Weryfikacja reklamodawcy sprawdzić, czy kwalifikują się do tego procesu, i przejść go na własne życzenie.

Pamiętaj

 • Jeśli chcesz wyświetlać reklamy wyborcze, w niektórych krajach musisz przejść także weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych.
 • Do wyświetlania reklam produktów lub usług z określonych branż podlegających ograniczeniom (np. usług finansowych) mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty.
 • Jeśli stwierdzimy, że naruszasz nasze zasady Google Ads, albo jeśli podczas procesu weryfikacji podasz fałszywe informacje, weryfikacja zostanie cofnięta, a Twoje konto może zostać zawieszone.
 • Google zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji Twojej tożsamości lub działalności biznesowej. Jeżeli zajdzie taka konieczność, otrzymasz powiadomienie. Możemy na przykład poprosić Cię o ponowną weryfikację tożsamości lub działalności biznesowej, jeśli na Twoim koncie Google Ads zajdą istotne zmiany.
 • Google może w każdej chwili zmienić te wymagania weryfikacyjne.

Jeśli zostanie wyznaczony termin ukończenia weryfikacji

Reklamodawcy będą mieli 30 dni od momentu otrzymania powiadomienia na rozpoczęcie procesu weryfikacji i kolejne 30 na jego ukończenie. Jeśli reklamodawca nie ukończy procesu lub nie spełni wymagań weryfikacji we wskazanym terminie, jego konto zostanie wstrzymane. Dowiedz się więcej o wstrzymaniu konta.

Oto przykładowe kryteria, według których wybieramy reklamodawców do Programu weryfikacji reklamodawców i wymagamy od nich przejścia tego procesu we wskazanym terminie:

 • W ramach prowadzonych przez Google działań, które mają na celu zwiększenie przejrzystości, wszyscy reklamodawcy będą musieli ukończyć Program weryfikacji reklamodawców obejmujący wykonanie opisanych wyżej czynności. Obecnie Google obsługuje weryfikację tożsamości reklamodawców zarejestrowanych w tych regionach.
 • Reklamodawcy muszą przejść weryfikację, jeśli np. uznamy, że ich praktyki reklamowe lub treści ich reklam mogą wprowadzać w błąd. Chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, kto oferuje produkty i usługi promowane w reklamach Google.
 • W celu zwiększenia ochrony naszych użytkowników Google może poprosić reklamodawców o ukończenie Programu weryfikacji reklamodawców, jeśli np. promują swoją ofertę w wynikach wyszukiwania dla zapytań powiązanych z marką lub dotyczących branż albo rodzajów działalności szczególnie zagrożonych nadużyciami, nieprawidłową aktywnością i oszustwami (takich jak podróże, pomoc techniczna i obsługa klienta czy usługi finansowe). Jeśli prosimy reklamodawcę o przejście dodatkowej weryfikacji, skuteczność jego kampanii może być gorsza w przypadku reklam wyświetlających się w odpowiedzi na pewne zapytania objęte ograniczeniami przez Google. Przejście wymaganej weryfikacji może poprawić skuteczność kampanii (w stosownych przypadkach).
 • Reklamodawcy, których konta zostały zawieszone z powodu naruszenia zasad Google Ads, mogą zostać poproszeni o przejście procesu weryfikacji w celu uzyskania możliwości odwołania się od zawieszenia konta. W takim przypadku konta reklamodawcy pozostaną zawieszone do czasu pozytywnego rozpatrzenia odwołania.

Jeśli nie zostanie wyznaczony termin ukończenia weryfikacji

Oto przykładowe sytuacje, w których reklamodawcy mogą zobaczyć opcję ukończenia Programu weryfikacji reklamodawców bez podanego terminu:

 • proaktywne przejście weryfikacji na kontach;
 • uzyskanie dostępu do zaawansowanych formatów reklam i funkcji Google Ads, takich jak reklamy HTML5 i reklamy w Usługach Lokalnych – sprawdzamy wszystkie formaty reklam pod kątem naruszeń zasad i nadużyć oraz wprowadzamy nowe wymagania weryfikacyjne związane z dostępem do określonych formatów reklam i funkcji;
 • usunięcie ograniczeń nałożonych na konto.

Reklamodawcy mogą nadal wyświetlać reklamy, nawet jeśli nie rozpoczną lub nie ukończą procesu weryfikacji albo nie spełniają wymogów procedury weryfikacji.

Jeśli konto zostaje wstrzymane natychmiast po rozpoczęciu procesu weryfikacji reklamodawcy

W niektórych przypadkach możemy wstrzymać Twoje konta Google Ads natychmiast po rozpoczęciu procesu weryfikacji. Oznacza to, że Twoje reklamy nie będą się wyświetlać do czasu przejścia weryfikacji.

Twoje konto może zostać natychmiast wstrzymane z następujących powodów:

Aby ustalić, czy konto reklamodawcy powinno zostać wstrzymane podczas procesu weryfikacji, możemy analizować informacje z wielu źródeł, w tym między innymi ostrzeżenia oficjalne, postanowienia sądu dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez reklamodawcę lub skargi użytkowników, firm i innych podmiotów dotyczące podszywania się pod inne osoby oraz oszustw.

Po przejściu procesu weryfikacji konto reklamodawcy zostanie ponownie uruchomione, a wyświetlanie reklam zgodnych z zasadami Google Ads – wznowione. Konta, które nie spełnią wymagań tego procesu weryfikacji, pozostaną wstrzymane.

Czynności, które należy wykonać, aby rozpocząć proces weryfikacji reklamodawcy

Program weryfikacji reklamodawców składa się z kilku etapów obejmujących wypełnienie kwestionariusza na temat firmy reklamodawcy, a także potwierdzenie tożsamości reklamodawcy, potwierdzenie działalności biznesowej lub jedno i drugie. Czynności wymagane w ramach tej procedury mogą się jednak różnić w zależności od struktury konta Google Ads, konfiguracji płatności oraz tego, czy wyświetlasz reklamy w imieniu organizacji czy osoby fizycznej. Instrukcje, które należy wykonać, aby przejść proces weryfikacji, znajdziesz na koncie Google Ads.

Poniżej podajemy więcej informacji o Programie weryfikacji reklamodawców:


Informacje o Twojej firmie

Na pierwszym etapie procesu weryfikacji Google zadaje reklamodawcom kilka podstawowych pytań dotyczących ich konta Google Ads oraz firmy (sekcja „Informacje o Twojej firmie”). Dzięki tym pytaniom będziemy mogli lepiej poznać Twoją firmę. Przykładowe pytania:

 • Czy Twoja firma jest agencją reklamową?
 • Kto płaci za Twoje reklamy?
 • Czy reklamujesz produkty lub usługi własnej firmy czy innej?
 • W jakiej branży (branżach) działasz?

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie tej sekcji powinna mieć uprawnienia administratora konta Google Ads oraz posiadać informacje o działalności biznesowej i praktykach reklamowych firmy na tym koncie. Jeśli musisz rozpocząć proces weryfikacji w określonym terminie (30 dni), otrzymasz powiadomienie na koncie i e-mailem z prośbą o przesłanie odpowiedzi w wyznaczonym czasie i informacją, że jeśli tego nie zrobisz, Twoje konta zostaną wstrzymane.

Dowiedz się więcej o wstrzymaniu konta.

Odpowiedzi na pytania w sekcji „Informacje o Twojej firmie” pozwolą nam określić wymagania związane z weryfikacją. Poinformujemy reklamodawcę o kolejnych etapach dodatkowej weryfikacji, które mogą obejmować potwierdzenie tożsamości, potwierdzenie działalności biznesowej lub jedno i drugie.

Potwierdzenie tożsamości

Gdy odpowiesz na pytania w sekcji „Informacje o Twojej firmie”, może się pojawić prośba o potwierdzenie oficjalnej nazwy firmy poprzez proces weryfikacji tożsamości reklamodawcy lub działalności biznesowej. W zależności od konfiguracji Twojego konta Google Ads weryfikacja może dotyczyć Twojej organizacji lub organizacji Twojego klienta (jeśli pracujesz w agencji). Google zweryfikuje Twoją tożsamość, a w komunikatach wyświetlanych w Twoich reklamach widoczne będą nazwa organizacji oraz jej lokalizacja. Więcej informacji o przejrzystości oraz komunikatach wyświetlanych w reklamach znajdziesz tutaj.

W procesie weryfikacji powinien brać udział upoważniony przedstawiciel, który jest administratorem danego konta Google Ads lub profilu płatności używanego do opłacania reklam. Jeśli musisz ukończyć proces weryfikacji w określonym terminie (30 dni), otrzymasz powiadomienie na koncie i e-mailem z prośbą o przejście tego procesu oraz innych wymaganych procesów weryfikacji (w odpowiednich przypadkach) w wyznaczonym czasie i informacją, że jeśli tego nie zrobisz, Twoje konta zostaną wstrzymane (w tym przypadku po 30 dniach). Dowiedz się więcej o wstrzymaniu konta.

Dalsze instrukcje dotyczące procesu weryfikacji tożsamości znajdziesz tutaj.

Weryfikacja działalności biznesowej

Gdy odpowiesz na pytania w sekcji „Informacje o Twojej firmie”, może się pojawić prośba dotycząca weryfikacji działalności biznesowej (w stosownych przypadkach) i przesłania odpowiedniej dokumentacji obejmującej np. model biznesowy, informacje o rejestracji firmy, rodzaje oferowanych usług, sposób prowadzenia działalności oraz relacje z reklamowanymi markami, produktami i osobami trzecimi (w stosownych przypadkach).

Po rozpoczęciu procesu będziesz mieć 30 dni na przejście weryfikacji działalności biznesowej oraz wymaganych weryfikacji dodatkowych (w stosownych przypadkach). Jeśli w tym czasie nie ukończysz procesu lub nie spełnisz wymagań, wstrzymamy Twoje konto. Wstrzymanie konta w przypadku, gdy reklamodawca nie ukończy procesu lub nie spełni wymagań, nastąpi dopiero po upływie 30 dni. Dowiedz się więcej o wstrzymaniu konta.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o weryfikacji działalności biznesowej.

Treści objęte ograniczeniami

Aby chronić naszych użytkowników, zezwalamy na promowanie treści związanych z określonymi branżami podlegającymi regulacjom, takimi jak Hazard i gry, Opieka zdrowotna i leki oraz Produkty i usługi finansowe, tylko legalnie działającym reklamodawcom. Jeśli chcesz reklamować takie treści na naszej platformie, możemy wymagać od Ciebie ukończenia programu weryfikacji, by potwierdzić, że spełniasz lokalne wymagania licencyjne. Może też być konieczne przejście dodatkowych kontroli tożsamości.

Stale weryfikujemy nasze zasady dotyczące reklam pod kątem zmian w branżach oraz trendów związanych z nadużyciami. Możemy też wprowadzić nowe wymagania dotyczące weryfikacji niektórych treści.

Odpowiedzialność reklamodawcy

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Ads reklamodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Google Ads. Przesłanie fałszywych informacji podczas procesu weryfikacji zostanie uznane za naruszenie zasad dotyczących obchodzenia zabezpieczeń systemu. Google dokłada wszelkich starań, aby sprawdzać i weryfikować informacje przekazywane przez reklamodawców w ramach procesu weryfikacji, ale nie udziela żadnych gwarancji dotyczących treści i działań reklamodawców ani nie ponosi za te treści i działania odpowiedzialności.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
16622957973588448927
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067