Om bekreftelse

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

For at brukerne skal få et trygt og pålitelig økosystem for annonser, og for å overholde nye forordninger som innføres, krever Google at annonsører fullfører ett eller flere bekreftelsesprogrammer. Nedenfor er noen av bekreftelsesprogrammene vi kan kreve at du fullfører. Du finner en mer detaljert liste her.

Annonsører må også overholde retningslinjene for Google Ads. Se hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Program for annonsørbekreftelse

Display & Video 360-brukere kan gå til brukerstøtten for Display & Video 360 for å få informasjon om programmet for annonsørbekreftelse for Display & Video 360.

Programmet for annonsørbekreftelse består av en rekke trinn annonsører må følge og fullføre. Som en del av dette programmet blir annonsørene bedt om å oppgi grunnleggende informasjon om bedriften og identiteten sin.

Når Google har bekreftet opplysningene fra annonsøren, viser Google informasjon om annonsøren, deriblant navn, sted og annonsene vedkommende har vist over en gitt tidsperiode på Google-plattformer (inkludert Google Søk og YouTube), i Ads Transparency Center og i bekjentgjørelser i annonsene. I noen land kan Google også være lovmessig pålagt å gi noen tilleggsopplysninger om annonsører og annonsekampanjer til brukere av Googles tjenester. Finn ut mer om åpenhet rundt annonser.

Slik bruker Google informasjonen din

Google bruker informasjonen du sender inn, til

 1. å bekrefte identiteten og/eller forretningsdriften din
 2. å vise en bekjentgjørelse med navnet ditt (eller navnet på bedriften du representerer) og stedet du annonserer fra, i alle annonsene du kjører

Finn ut mer om åpenhet og bekjentgjørelser i annonser.

Etter hvert som Google styrker tiltakene for større åpenhet, kommer vi til å offentliggjøre informasjon om Google Ads-kontoene og annonsekampanjene dine, inkludert

 • data fra endringsloggen for annonsørnavn
 • informasjon hentet fra annonser
 • datoer og steder annonsene ble vist
 • eventuelle annonser som er fjernet eller kontoer som er sperret av juridiske årsaker eller som følge av brudd på retningslinjene våre
 • bedriftens kontaktinformasjon

Personlig kontaktinformasjon, telefonnumre og e-postadresser blir ikke publisert.

Slik vises bekjentgjørelser i ulike annonseformater

Google Søk vises bekjentgjørelsen under «Om denne annonsøren» i Mitt annonsesenter.

YouTube vises bekjentgjørelsen i Mitt annonsesenter, som kan åpnes via infoikonet eller prikkeikonet .

I apper og på nettsteder som samarbeider med Google om visning av bannerannonser, vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som er tilgjengelig via Annonsevalg-ikonet Annonsevalg-ikon.

Bekreftelsesprosess

Google varsler annonsører via et varsel i kontoen og/eller på e-post når de blir valgt eller kvalifisert til å gjennomføre programmet for annonsørbekreftelse. De varsles også om eventuelle tidsfrister for å fullføre bekreftelsen.

Vær oppmerksom på følgende

 • Hvis du har tenkt å kjøre valgkampannonser, må du også gjennomføre bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser i noen land.
 • Det kan kreves tilleggssertifiseringer for å kjøre annonser i noen begrensede vertikaler, for eksempel finansielle tjenester.
 • Hvis vi ser at du bryter retningslinjene for Google Ads eller har oppgitt uriktige opplysninger i bekreftelsesprogrammet, oppheves bekreftelsen, og kontoen din kan bli sperret.
 • Google forbeholder seg retten til å bekrefte identiteten eller forretningsvirksomheten din på nytt. I så fall får du et varsel. Du kan for eksempel bli bedt om å bekrefte identiteten eller forretningsvirksomheten på nytt hvis det har vært betydelige endringer i Google Ads-kontoen din.
 • Google kan når som helst oppdatere disse kravene til bekreftelse.

Hvis du må fullføre bekreftelsen innen en tidsfrist

Annonsører får 30 dager på seg til å starte bekreftelsesprosessen fra de mottar varselet, og 30 nye dager til å fullføre prosessen. Hvis en annonsør ikke fullfører prosessen eller innfrir kravene til bekreftelse innen tidsfristen, settes vedkommendes konto på pause. Finn ut mer om kontoer som settes på pause.

Annonsører kan bli valgt ut til og pålagt å gjennomføre Google-programmet for annonsørbekreftelse innen en gitt tidsfrist, basert på disse eksempelkriteriene:

 • Som et ledd i Googles kontinuerlige arbeid for åpenhet må alle annonsører før eller siden gjennomføre Googles program for annonsørbekreftelse, som innebærer at de ovennevnte trinnene må fullføres. Foreløpig støtter Google identitetsbekreftelse for annonsører som er registrert i disse regionene.
 • Annonsører kan bli valgt ut til å gjennomføre bekreftelsen hvis de for eksempel har annonseinnhold eller annonserer på en måte som anses som potensielt villedende. Vi ønsker å sørge for at brukerne forstår hvem som leverer produkter eller tjenester som annonseres i Google-annonser.
 • For at brukerne skal være enda bedre beskyttet, kan Google kreve at annonsører fullfører programmet for annonsørbekreftelse hvis de for eksempel annonserer i merkevarerelaterte søk eller brukersøk i bransjer eller bedriftsvertikaler som kan være utsatt for svindel eller uriktig bruk (f.eks. reiseliv, kundeservice, finansielle tjenester eller teknisk brukerstøtte). Hvis en annonsør blir bedt om å gjennomføre en ekstra bekreftelse, kan annonsørens kampanjeresultater bli negativt påvirket hvis hen annonserer på visse søk Google har pålagt begrensninger. Annonsører som fullfører de påkrevde bekreftelsene, oppnår bedre kampanjeresultater (hvis dette er aktuelt).
 • Annonsører som får kontoene sine sperret som følge av brudd på retningslinjene for Google Ads, kan bli bedt om å gjennomføre denne bekreftelsen for at anken på kontosperringen skal bli prioritert. I slike tilfeller forblir annonsørkontoene sperret frem til anken eventuelt tas til følge. Annonsører kan fortsatt sende inn anken uten å være bekreftet hvis de ønsker det.

Hvis du ikke må fullføre bekreftelsen innen en tidsfrist

Annonsører kan se et alternativ for å fullføre programmet for annonsørbekreftelse uten at det er gitt noen tidsfrist, for eksempel i disse situasjonene:

 • Annonsøren ønsker å bekrefte kontoen proaktivt.
 • Annonsøren ønsker å få tilgang til avanserte annonseformater og -funksjoner i Google Ads, blant annet HTML5-annonser og Lokale tjenester-annonser. Vi gjennomgår alle annonseformatene våre for å se etter brudd på retningslinjene og uriktig bruk, og vi kan innføre nye krav til bekreftelse for å gi tilgang til visse annonseformater og -funksjoner.
 • Annonsøren ønsker å fjerne begrensninger som er pålagt kontoen.

Annonsører kan fortsette å kjøre annonser selv om de ikke har startet eller fullført bekreftelsen, og selv om de ikke innfridde kravene i bekreftelsesprogrammet.

Hvis kontoen din blir satt på pause så snart programmet for annonsørbekreftelse startes

I noen tilfeller kan vi sette Google Ads-kontoene dine på pause umiddelbart når programmet for annonsørbekreftelse startes. Det betyr at annonsene dine ikke kan vises før du har gjennomført programmet.

Kontoen din kan settes på pause umiddelbart av disse årsakene:

Når vi skal avgjøre om kontoen til en annonsør skal settes på pause under bekreftelsesprosessen, kan vi gjennomgå informasjon fra en rekke kilder, inkludert, men ikke begrenset til, advarsler fra reguleringsmyndigheter, kjennelser om bedriftens forretningspraksis samt klager fra brukere, bedrifter og andre enheter på svindel og falsk identitet.

Når bekreftelsesprosessen er fullført, aktiverer vi annonsørkontoen(e) igjen, og alle annonser som er i tråd med retningslinjene for Google Ads, kan vises. Kontoer som ikke oppfyller kravene i dette bekreftelsesprogrammet, forblir på pause.

Fremgangsmåte for å starte annonsørbekreftelsen

Programmet for annonsørbekreftelse består av en rekke trinn, deriblant en spørreundersøkelse om annonsørens bedrift samt bekreftelse av annonsørens identitet, annonsørens forretningsdrift eller begge deler. Men fremgangsmåten for å fullføre annonsørbekreftelsen kan variere fra én Google Ads-konto til en annen. Akkurat hvordan dette må gjøres, er avhengig av kontostrukturen, faktureringsoppsettet og om annonsøren annonserer på vegne av en organisasjon eller enkeltperson. Følg veiledningen du finner i Google Ads-kontoen din, for å fullføre bekreftelsesprosessen.

Se mer utfyllende informasjon om programmet for annonsørbekreftelse nedenfor.


Om bedriften din

I det første trinnet av programmet for annonsørbekreftelse ber Google annonsørene om å svare på noen grunnleggende spørsmål om Google Ads-kontoene og bedriftene sine, i «Om bedriften din»-delen. Ut fra disse svarene kan vi danne oss et bedre bilde av den aktuelle bedriften. Her er noen eksempler på spørsmål du kanskje må svare på:

 • Er bedriften din et annonsebyrå?
 • Hvem betaler for annonsene dine?
 • Annonserer du for dine egne eller noen andres produkter/tjenester?
 • Hvilken bransje (eller hvilke bransjer) tilhører du?

Den som er ansvarlig for å fullføre denne delen, bør være en Google Ads-kontoadministrator som er godt kjent med forretningsdriften og praksisene for annonsering i Google Ads-kontoen. Hvis du må starte bekreftelsen innen en gitt tidsfrist (30 dager), varsles du både via et varsel i kontoen og på e-post om å sende inn svarene dine innen denne fristen. Hvis du ikke overholder fristen, settes kontoene dine på pause.

Finn ut mer om kontoer som settes på pause.

Svarene på «Om bedriften din»-spørsmålene avgjør om du kan bekreftes eller ikke, og fremgangsmåten videre for tilleggsbekreftelse. Du kan for eksempel bli bedt om å bekrefte identiteten din, forretningsvirksomheten din eller begge deler.

Bekreft identiteten din

Når du har svart på «Om bedriften din»-spørsmålene, kan du bli bedt om å bekrefte det juridiske navnet ditt ved å bekrefte annonsøridentiteten eller forretningsvirksomheten. Avhengig av hvordan Google Ads-kontoen din er konfigurert, kan vi kreve at organisasjonen din og/eller organisasjonen til kunden din (hvis du jobber for et byrå) fullfører denne bekreftelsen. Google bekrefter identiteten din og genererer en bekjentgjørelse med navnet og stedet ditt, som blir vist i annonsene du kjører. Finn ut mer om åpenhet og bekjentgjørelser i annonser her.

Denne bekreftelsen må gjennomføres av en autorisert representant som er administrator for Google Ads-kontoen og/eller -betalingsprofilen som betaler for annonsene. Hvis du må starte bekreftelsen innen en gitt tidsfrist (30 dager), får du både et varsel og en påminnelse i kontoen og på e-post om å fullføre denne bekreftelsen samt alle andre påkrevde bekreftelser (hvis dette er aktuelt) innen tidsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, settes kontoene dine på pause (på den 30. dagen). Finn ut mer om kontoer som settes på pause.

hit for mer informasjon om hvordan du fullfører identitetsbekreftelsen.

Bekreft forretningsvirksomheten din

Basert på svarene dine på «Om bedriften din»-spørsmålene kan vi be deg om å bekrefte og dokumentere informasjon om forretningsvirksomheten (hvis det er aktuelt), for eksempel forretningsmodell, informasjon om bedriftsregistrering, forretningspraksis, hvilke tjenestetyper du tilbyr, og forholdet ditt til produktene, merkevarene eller tredjepartene som markedsføres (hvis det er aktuelt).

Du får 30 dager på å gjennomføre bekreftelsen av forretningsvirksomhet og alle andre bekreftelser som kreves (hvis det er aktuelt), når du starter bekreftelsesprosessen. Hvis du ikke kan innfri kravene til bekreftelse innen tidsfristen, blir kontoen din satt på pause. Vær oppmerksom på at annonsørkontoer bare settes på pause for annonsører som ikke har innfridd kravene innen utgangen av den 30. dagen. Finn ut mer om kontoer som settes på pause.

Finn ut mer om bekreftelse av forretningsvirksomhet her.

Begrenset innhold

For å beskytte brukerne våre er det bare legitime annonsører vi gir lov til å markedsføre innhold knyttet til bestemte regulerte bransjer, for eksempel gambling og spill, helsetjenester og legemidler samt finansielle produkter og tjenester. Hvis du vil annonsere for slikt innhold på plattformen vår, kan vi kreve at du fullfører et bekreftelsesprogram for å bevise at du innfrir lokale lisensieringskrav. Det kan også hende at du må gjennom flere identitetskontroller.

Vi evaluerer kontinuerlig annonseretningslinjene i lys av bransjeendringer og trender knyttet til uriktig bruk, og vi kan innføre nye krav til bekreftelse for visse typer innhold.

Annonsørens ansvar

Annonsører er selv ansvarlig for sin egen bruk av Google Ads, slik det fremgår i vilkårene for Google Ads. Hvis vi oppdager at annonsører sender inn uriktige opplysninger som en del av bekreftelsesprogrammene våre, anser vi dette som brudd på retningslinjene om omgåelse av systemer. Google gjør sitt ytterste for å gjennomgå og godkjenne informasjonen annonsørene sender inn i forbindelse med disse bekreftelsesprogrammene, men gir ingen garantier om og påtar seg ikke noe ansvar for annonsørenes innhold eller aktivitet.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067