Nội dung cập nhật đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 1 năm 2020)

 

Vào tháng 2 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách cờ bạc và trò chơi để cho phép các pháp nhân được nhà nước cấp phép quảng cáo hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Thụy Sĩ.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Google sẽ cập nhật trang Chính sách cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 1 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?