Aktualizácia pravidiel pre hazard a hry (január 2020)

 

Vo februári 2020 Google aktualizuje pravidlá pre hazard a hry tak, aby subjektom s licenciou udelenou štátom povoľovali propagáciu online hazardu vo Švajčiarsku.

Inzerenti musia požiadať o certifikáciu. Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, stránka pravidiel pre hazard a hry sa aktualizuje.

(Uverejnené v januári 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?