Актуализации на правилата за хазарт и игри (януари 2020 г.)

 

През февруари 2020 г. Google ще актуализира правилата за хазарт и игри, така че да се разреши на държавно лицензирани юридически лица да популяризират онлайн хазарт в Швейцария.

Рекламодателите трябва да кандидатстват за сертифициране. Страницата с правилата за хазарт и игри ще бъде актуализирана, когато правилата влязат в сила.

(Публикувано през януари 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?