Reklamy a obsah určený pre deti

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Pravidlá pre inzerentov

Inzerenti musia dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.

Inzerenti nemôžu zobrazovať prispôsobené reklamy, využívať nástroje na sledovanie od tretích strán ani sa inak pokúšať zhromažďovať osobné údaje od neplnoletých alebo pri obsahu nastavenom ako určený pre deti.

Reklamy určené pre deti alebo zobrazené pri obsahu, ktorý je nastavený ako určený pre deti, nesmú byť klamlivé, nekorektné ani nevhodné pre dané publikum. Ide o:

podnecovanie k nákupu: platené reklamy nesmú podnecovať deti k nákupu produktu, prípadne k tomu, aby k takémuto nákupu nabádali rodičov alebo iné osoby.

Zavádzajúce a klamlivé tvrdenia

 • Platené reklamy nesmú zavádzať deti ani zahŕňať klamlivé či nepodložené výroky. Všetky výroky a tvrdenia musia byť podložené v príslušnom videu.
 • Platené reklamy nesmú naznačovať, že produkt zlepší vaše spoločenské postavenie.
 • Platené reklamy nesmú zahŕňať funkcie ani výzvy na akciu, ktoré nefungujú alebo ktoré nie je možné vykonať.

Obmedzené kategórie a zakázaný obsah

Pri obsahu určenom pre deti sú obmedzené nasledujúce kategórie a obsah reklám:

Obsah pre dospelých a obsah so sexuálnym podtextom: sexuálny obsah a obsah nevhodný pre deti, ktorý je určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Mediálny obsah citlivý z hľadiska veku: médiá, ktoré sú citlivé na to, aby sa zobrazovali používateľom mladším ako 13 rokov. Týka sa to filmov a televíznych relácií s hodnotením vyšším ako G a PG. Patria sem aj ponuky propagujúce fiktívne materiály vrátane kníh a komiksov, ktoré spadajú do romantického žánru.

Alkohol, tabak a rekreačné drogy: výrobky, ako sú alkohol, tabak a rekreačné drogy, ktorých inzerovanie deťom je regulované alebo nezákonné. Zahŕňa to aj zakázaný a obmedzený obsah. Zakázané sú aj výrobky, ktoré veľmi úzko súvisia s alkoholom, tabakom alebo rekreačnými drogami (napríklad ponuky týkajúce sa prehliadok vinohradov, elektronických cigaretiet alebo drogového príslušenstva).

Astrológia, okultizmus alebo paranormálne javy: reklamy na obsah súvisiaci s astrológiou, okultizmom alebo paranormálnymi javmi.

Krása a kozmetika: kozmetika a iné výrobky týkajúce sa osobnej starostlivosti o zovňajšok, ktoré sú zamerané na telesný vzhľad. Patria sem aj reklamy súvisiace s kozmetickými procedúrami, operáciami, opaľovaním, tetovaním alebo pírsingom.

Súťaže a stávky: promá na súťaže alebo stávky, a to aj v prípade bezplatnej účasti.

Nebezpečný obsah: obsah, ktorý je nebezpečný a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov alebo ktorý si vo všeobecnosti vyžaduje dohľad dospelých, napríklad ohňostroje, zbrane alebo príslušenstvo k zbraniam, ponuky súvisiace s poľovníctvom, paintballom a tak ďalej.

Zoznamovanie a vzťahy: reklamy na zoznamovacie služby, dohadzovačov, rady alebo poradenstvo v oblasti vzťahov.

Bojové športy: ponuky súvisiace s boxom, zápasením, bojovými umeniami a trénovaním sebaobrany.

Jedlá a nápoje: výrobky súvisiace s konzumovateľnými jedlami alebo nápojmi, a to bez ohľadu na výživový obsah.

Hazardné hry: reklamy na hazardné hry, lotérie alebo tipovanie online alebo v kamenných prevádzkach. Týka sa to aj ponúk zábavy v kasínach a ubytovania v hoteloch kasín.

Zdravie a blaho: ponuky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými problémami každého druhu vrátane reprodukčného zdravia, závislosti na rôznych látkach a jej liečby, porúch príjmu potravy, „zázračných liekov“ a zdravotného poistenia. Patria sem aj reklamy súvisiace s chudnutím, diétami a výživou.

Odbery služieb pre mobilné telefóny: ponuky doplnkov pre mobilné telefóny (napr. služby na odber tónov zvonenia) uhrádzané prostredníctvom opakujúcich sa platieb.

Online alebo virtuálne komunity: ponuky platforiem alebo služieb, ktorých hlavným účelom je umožniť používateľom kontaktovať sa a komunikovať s inými používateľmi. Okrem iného to zahŕňa sociálne a profesionálne siete priateľov a kolegov, komunikáciu s neznámymi ľuďmi, virtuálne svety a platformy, ktoré umožňujú používateľom vysielať priame prenosy.

Liečivá a doplnky: reklamy na liečivá alebo lieky, vitamíny a výživové doplnky.

Politické reklamy: politické reklamy ľubovoľného typu vrátane informácií o politických kandidátoch, politických výboroch alebo ich politických stanoviskách. Patria sem aj ponuky súvisiace s citlivými alebo kontroverznými spoločenskými otázkami.

Zmienky o smrti: ponuky, ktoré sa zmieňujú o smrti, vražde, pohrebe alebo prírodných katastrofách.

Náboženstvo: náboženské reklamy ľubovoľného typu.

Farby nanášané rozprašovaním a leptanie do skla: ponuky predaja farieb nanášaných rozprašovaním, aerosólových farieb, látok na leptanie do skla alebo výrobkov pre grafiti, prípadne ponuky, ktoré o týchto výrobkoch poskytujú informácie.

Špionáž a záznamy o zatknutiach: ponuky služieb špehovania partnera alebo vyhľadania neverejných osobných údajov o tretej strane. Patria sem aj služby vyhľadávania záznamov o zatknutiach vo verejných záznamoch (napr. vyhľadávanie sexuálnych delikventov).

Videohry: reklamy na videohry sú zakázané, ak sú dané hry ohodnotené ako nevhodné pre publikum vo veku 12 rokov a menej alebo patria do niektorej z týchto kategórií:

 • kasínové hry:
 • hry, ktoré úzko súvisia s kasínami alebo tipovaním (aj v prípade, že nejde o skutočné peniaze);
 • hry pre dospelých:
 • hry so sexuálnymi prvkami alebo iným obsahom pre dospelých;
 • propagácia hier s postavami, ktoré sa bozkávajú alebo majú romantický vzťah;
 • strieľačky z pohľadu prvej osoby a bojové hry:
 • hry, v ktorých má používateľ pohľad prvej osoby a strieľa na iné postavy;
 • hry zahrňujúce velenie armádam alebo bojovníkom v bojoch alebo súbojoch;
 • ponuky zbraní alebo skinov postáv pre videohry.

Zakázaný obsah reklamy

Násilný a názorný obsah: násilný a názorný obsah určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov je zakázaný.

Strašidelné výjavy: reklamy obsahujúce výjavy, ktoré môžu byť pre mladšie publikum strašidelné (napríklad zombie, kostlivci, masky, strašidelní klauni, krv), sú zakázané.

Drsný humor: reklamy propagujúce produkt pomocou drsného alebo vulgárneho humoru, prípadne znepokojujúcich výjavov, sú zakázané.

Vulgarizmy a sexuálne narážky: reklamy, ktoré obsahujú nadávky alebo využívajú sexuálne narážky, sú zakázané.

Značne odhalená pokožka: reklamy obsahujúce mužov alebo ženy so značne odhalenou pokožkou alebo priehľadným oblečením (bez ohľadu na to, či ide o sexuálny význam) sú zakázané.

Podnecovanie k nákupu: promá alebo obsah, ktoré podnecujú deti k nákupu výrobku alebo služby, prípadne k tomu, aby k takémuto nákupu nabádali rodičov alebo iné osoby.

Zavádzajúce a klamlivé tvrdenia:

 • Platené reklamy nesmú zavádzať deti ani zahŕňať klamlivé či nepodložené výroky. Všetky výroky a tvrdenia musia byť podložené v príslušnom videu.
 • Platené reklamy nesmú naznačovať, že produkt zlepší vaše spoločenské postavenie.
 • Platené reklamy nesmú zahŕňať funkcie ani výzvy na akciu, ktoré nefungujú alebo ktoré nie je možné vykonať.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3565959147431824371
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067