Potvrda za oglašavanje povezano s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu

 

Google zahtijeva potvrdu za oglašivače koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ta je potvrda obavezna za sve formate oglasa i oglasna proširenja. Postupak prijave obuhvaća do dva koraka i može trajati od tri do pet radnih dana. Više pojedinosti potražite u odjeljku zahtjeva za potvrdu u nastavku.

Važna napomena o otkrivajućim objavama za oglase

Oglasi povezani s izborima: Google zahtijeva da svi oglasi povezani s izborima sadrže otkrivajuću objavu identiteta platitelja oglasa. Za većinu formata oglasa Google će automatski generirati otkrivajuću objavu tko "Plaća" koristeći informacije navedene tijekom postupka potvrde. Otkrivajuća će objava korisnicima koji vide vaš oglas prikazivati naziv entiteta koji je platio oglas.

Kako se otkrivajuća objava prikazuje u različitim formatima oglasa 

 • Na Google pretraživanju i mreži partnera na pretraživačkoj mreži otkrivajuća će se objava prikazivati u samim oglasima
 • Na YouTubeu će se otkrivajuća objava prikazivati u sklopu pitanja "Zašto mi se prikazuje baš taj oglas?", kojem se može pristupiti putem ikone informacija Info icon ili ikone s tri točke 
 • Na web-lokacijama i u aplikacijama Googleovih partnera za prikazne oglase otkrivajuća će se objava prikazivati u sklopu pitanja "Zašto mi se prikazuje baš taj oglas?", kojem se može pristupiti putem ikone AdChoices Ikona AdChoices

Odgovornost je oglašivača da za neke formate oglasa i značajke doda otkrivajuće objave u oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Saznajte više o pravilima.

Da bi osigurao transparentnost za korisnike, Google će objaviti i izvješće o transparentnosti političke promidžbe i zbriku političkih oglasa koja sadrži podatke o izvorima financiranja oglasa povezanih s izborima, potrošenim iznosima itd.

Ostali oglasi: za oglase koje prikazujete, a nisu oglasi povezani s izborima većina formata oglasa sadržavat će otkrivajuću objavu koja koristi informacije navedene u postupku potvrde oglašavanja u vezi s izborima. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije ili tvrtke koju predstavljate i zemlja prikazivati u otkrivajućoj objavi koju automatski generira Google. Saznajte više o transparentnosti oglašivača i otkrivajućim objavama.

Zahtjevi za potvrdu

Ako ispunjavate zahtjeve u nastavku, možete dobiti potvrdu za prikazivanje oglasa povezanih s izborima. Ako ste agencija ili netko tko upravlja većim brojem Google Ads računa, svaki pojedinačni račun koji planira prikazivati oglase povezane s izborima treba se prijaviti za potvrdu. Napominjemo da oglašivači trebaju potvrditi krajnjeg oglašivača, a ne agenciju ili posrednike koji djeluju u njihovo ime. Na primjer, agencija koja oglašava u ime političke stranke treba dobiti potvrdu kao politička stranka.

Oglašivači koji su prethodno potvrđeni za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u EU-u, a sada žele prikazivati oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, moraju se ponovno prijaviti za potvrdu s novim Google Ads računom koji ispunjava zahtjeve za potvrdu Ujedinjenog Kraljevstva.

1. korak: potvrda ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima

Da biste dovršili ovaj postupak potvrde u dva koraka, morate biti ovlašteni predstavnik svoje organizacije. Postupak potvrde ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima može trajati do pet radnih dana. U obrascu za prijavu traži se da kao ovlašteni predstavnik navedete sljedeće podatke:

 • svoj Google Ads korisnički ID
 • e-adresu: e-adresa koju upotrebljava vaša organizacija
 • vaša organizacija mora biti registrirana u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u njemu imati sjedište
 • naziv organizacije: napominjemo da će taj naziv biti vidljiv u otkrivajućoj objavi oglasa "Platitelj", kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja te u zbirci političkih oglasa.
 • registarski broj: na primjer registarski broj tvrtke
 • dokument koji potvrđuje naziv organizacije: neki primjeri prihvatljivih dokumenata uključuju: odobrenu registraciju za izbore u Ujedinjenom Kraljevstvu, bankovne izvode, izvode kreditne kartice ili potvrde o osiguranju, dokumente o leasingu ili hipotekarnim uslugama, potvrde službenog državnog tijela; potvrde ili kopije sudskih ili drugih službenih propisa ili odluka o registraciji
 • službenu adresu: to mora biti adresa unutar Ujedinjenog Kraljevstva
 • dokaz o adresi: morate poslati dokument koji dokazuje adresu; prihvatljivi dokumenti uključuju dokumente o registraciji, fakture, narudžbenice, račune za komunalije, bankovne izvode, izvode kreditne kartice ili potvrde o osiguranju, dokumente o leasingu ili hipotekarnim uslugama; taj dokument ne smije biti stariji od jedne godine
 • potvrdu u kojoj se navodi da je ovlašteni predstavnik državljanin Ujedinjenog Kraljevstva
 • potvrdu da je organizacija koja se prijavljuje za potvrdu organizirana u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva ili na temelju tih zakona te da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

2. korak: potvrda vlastitog identiteta

Nakon što Google potvrdi da vaša organizacija zadovoljava uvjete za prikazivanje oglasa povezanih s izborima, primit ćete e-poruku i obavijest na računu (na crvenoj traci pri vrhu Google Ads računa) koja će vas voditi kroz postupak potvrde identiteta u Google Adsu.

Kao što je gore navedeno, da biste dovršili ovaj korak, morate biti ovlašteni predstavnik.

Da biste dobili potvrdu, od vas će se zatražiti da navedete sljedeće podatke:

 • naziv organizacije
 • adresu organizacije
 • dokaz o adresi organizacije: morate poslati dokument koji dokazuje adresu; prihvatljivi dokumenti uključuju dokumente o registraciji, fakture, narudžbenice, račune za komunalije, bankovne izvode, izvode kreditne kartice ili potvrde o osiguranju, dokumente o leasingu ili hipotekarnim uslugama; taj dokument ne smije biti stariji od jedne godine
 • dokument o registraciji ili broj organizacije: možete dostaviti odobrenu registraciju za izbore u Ujedinjenom Kraljevstvu, bankovne izvode, izvode kreditne kartice ili potvrde o osiguranju, dokumente o leasingu ili hipotekarnim uslugama, potvrde službenog državnog tijela; potvrde ili kopije sudskih ili drugih službenih propisa ili odluka o registraciji
 • ime ovlaštenog predstavnika: napominjemo da to ime mora točno odgovarati imenu navedenom u službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji pošaljete, uključujući sva velika i mala slova ili pravopisne znakove
 • adresu ovlaštenog predstavnika
 • kopiju službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom: aktualnu putovnicu Ujedinjenog Kraljevstva ili EU-a, vozačku dozvolu iz Ujedinjenog Kraljevstva ili boravišnu dozvolu za Ujedinjeno Kraljevstvo
 • potvrdu u kojoj se navodi da je ovlašteni predstavnik državljanin Ujedinjenog Kraljevstva
 • potvrdu da je organizacija koja se prijavljuje za potvrdu organizirana u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva ili na temelju tih zakona te da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu u ime organizacije.

Kako se prijaviti za postupak potvrde

Za postupak potvrde možete se prijaviti putem ovog obrasca za prijavu. Od vas će se zatražiti da za organizacije izvršite prethodno navedene korake.

Google će pregledati vašu prijavu te vam u roku od pet radnih dana poslati obavijest e-poštom o statusu vaše potvrde.

Napomena

 • Podaci u Google Ads profilu za plaćanje koriste se za potvrdu. Ako unesete izmjene u Google Ads profil za plaćanje, morat ćete ponovno dovršiti postupak potvrde identiteta. Dobit ćete obavijest na računu ako to bude potrebno.
 • Ako otkrijemo da kršite naša pravila za političku promidžbu ili da ste tijekom postupka potvrde naveli netočne informacije, postupak potvrde opozvat će se, a vaš bi se račun mogao obustaviti.
 • Potvrdu morate redovito obnavljati. Dobit ćete obavijest o tome kada je potrebna obnova potvrde.
 • Ako izmijenite postavke fakture računa, morate ponovno potvrditi svoj račun kako biste prikazivali oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • Google može u bilo kojem trenutku ažurirati te zahtjeve za potvrdu.

Kako Google upotrebljava vaše podatke?

Pomoću podataka koje navedete tijekom postupka potvrde Google će potvrditi vaš identitet i ispunjavanje uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima.

 • Za oglase povezane s izborima Google će učiniti sljedeće:

  • Kad je moguće, generirati objavu u oglasu koja identificira platitelja vašeg oglasa povezanog s izborima. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije koju predstavljate prikazivati u oglasu koji se prikazuje korisnicima.

  • Objavit će javno dostupno izvješće o transparentnosti političke promidžbe i biblioteku s političkim oglasima koja sadrži podatke o izvorima financiranja oglasa povezanih s izborima, potrošenim iznosima itd.

 • Za sve ostale oglase Google će učiniti sljedeće:

  • Kad je moguće, generirati otkrivajuću objavu u oglasu koristeći informacije navedene tijekom programa potvrde. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije ili tvrtke koju predstavljate i zemlja prikazivati u otkrivajućoj objavi koja se prikazuje korisnicima. Saznajte više o transparentnosti i otkrivajućim objavama oglašivača.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?