Vahvistus Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten

 

Google edellyttää vahvistusta mainostajilta, jotka haluavat näyttää vaalimainoksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vahvistus tarvitaan kaikkia mainosmuotoja ja ‑laajennuksia varten. Hakemusprosessi on kaksivaiheinen, ja se kestää enintään viisi arkipäivää. Jäljempänä on lisätietoja siitä, mitä vahvistuksen saaminen edellyttää.

Tärkeä huomautus mainosten ilmoituksista

Vaalimainokset: Google edellyttää, että vaalimainoksissa ilmoitetaan aina mainoksen maksaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti mainoksen maksajan kertovan ilmoituksen vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Ilmoituksen avulla mainoksen maksaneen tahon nimi näytetään mainoksen näkeville käyttäjille.

Miten ilmoitus näkyy eri mainosmuodoissa? 

 • Google Haussa ja hakukumppanien verkostossa ilmoitus näkyy suoraan mainoksissa.
 • YouTubessa ilmoitus näkyy kohdassa "Miksi tämä mainos?", jonka saa näkyviin infokuvakkeesta Info icon tai kolmen pisteen kuvakkeesta .
 • Googlen Display-mainosten yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja sovelluksissa ilmoitus näkyy "Miksi tämä mainos?" ‑kohdassa, jonka saa näkyviin Mainokseni-kuvakkeesta Mainokseni-kuvake.

Joissakin mainosmuodoissa ja ‑ominaisuuksissa mainostaja on itse velvollinen sisällyttämään ilmoituksen UK-alueella näytettäviin vaalimainoksiin. Lue lisää aiheesta tutustumalla käytäntöömme.

Avoimuuden lisäämiseksi Google julkaisee myös poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, jossa on tietoja muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista.

Muut mainokset: Vuoden 2020 kesästä alkaen Google luo näyttämillesi muille kuin vaalimainoksille useimpia mainosmuotoja varten automaattisesti ilmoituksen vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Tämä tarkoittaa, että Googlen automaattisesti luomassa ilmoituksessa näytetään oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.

Vahvistuksen edellytykset

Sinulle voidaan myöntää vahvistus vaalimainosten näyttämiseen, jos täytät alla olevat vaatimukset. Huomaa, että jos edustat mainostoimistoa tai hoidat useita Google Ads ‑tilejä, vahvistusta on haettava jokaiselle yksittäiselle tilille, jolla vaalimainoksia aiotaan näyttää.

Vaihe 1: Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen

Sinun on oltava organisaation valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa kaksivaiheisen vahvistusprosessin. Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen kestää enintään viisi arkipäivää. Hakemuslomakkeessa sinua pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot ja asiakirjat valtuutettuna edustajana:

 • Google Ads ‑asiakastunnus
 • Sähköpostiosoite: Organisaation käyttämä sähköpostiosoite
 • Organisaation on oltava rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sijaittava siellä
 • Organisaation nimi: Muista, että nimi näkyy mainoksen maksajaa koskevassa ilmoituksessa sekä poliittisen mainonnan avoimuusraportissa ja poliittisten mainosten kirjastossa.
 • Rekisteröintinumero: Esimerkiksi yrityksen rekisteröintinumero
 • Organisaation nimen vahvistava asiakirja: Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan vaaleihin liittyvä vaalirekisteröinnin hyväksyntäasiakirja; pankkitilin tai luottokortin tiliotteet tai vakuutusotteet taikka pankin tai vakuutusyhtiön lähettämät kirjeet, vuokrausta tai kiinnelainaa koskevat asiakirjat; valtion viranomaisen myöntämät vahvistustodistukset; kuitit tai muut kopiot rekisteröintejä koskevista oikeuden tai muun viranomaisen määräyksistä tai päätöksistä
 • Virallinen osoite: Tämän on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan alueella oleva osoite
 • Todistus osoitteesta: Hakemukseen vaaditaan osoitteen vahvistava asiakirja. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi rekisteröintiasiakirjat, laskut, ostotilaukset, laskut yleishyödyllisestä palvelusta, kuten sähköstä, vedestä tai kaasusta, pankkitilin tai luottokortin tiliotteet tai vakuutusotteet taikka pankin tai vakuutusyhtiön lähettämät kirjeet sekä vuokrausta tai kiinnelainaa koskevat asiakirjat. Asiakirjan on oltava päivätty vuoden sisällä
 • Vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen tai vakinainen asukas
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio on järjestäytynyt Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti tai sijaitsee kyseisessä maassa ja että sillä on laillinen oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä

Vaihe 2: Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kun Google vahvistaa organisaatiosi kelvollisuuden näyttää vaalimainoksia, saat sähköpostiviestin ja tilillä näytettävän ilmoituksen (Google Ads ‑tilin yläreunassa olevassa punaisessa palkissa), joissa sinulle selitetään Google Adsin henkilöllisyydenvahvistusprosessi.

Kuten edellä on kerrottu, sinun on oltava valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa tämän vaiheen.

Sinulta pyydetään seuraavat tiedot ja asiakirjat vahvistusta varten:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation osoite
 • Todistus organisaation osoitteesta: Vahvistuksen saaminen edellyttää osoitteen vahvistavaa asiakirjaa. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi rekisteröintiasiakirjat, laskut, ostotilaukset, laskut yleishyödyllisestä palvelusta, kuten sähköstä, vedestä tai kaasusta, pankkitilin tai luottokortin tiliotteet tai vakuutusotteet taikka pankin tai vakuutusyhtiön lähettämät kirjeet sekä vuokrausta tai kiinnelainaa koskevat asiakirjat. Asiakirjan on oltava päivätty vuoden sisällä.
 • Organisaation rekisteröintiasiakirja tai ‑numero: Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan vaaleihin liittyvä vaalirekisteröinnin hyväksyntäasiakirja; pankkitilin tai luottokortin tiliotteet tai vakuutusotteet taikka pankin tai vakuutusyhtiön lähettämät kirjeet, vuokrausta tai kiinnelainaa koskevat asiakirjat, valtion viranomaisen myöntämät vahvistustodistukset; kuitit tai kopiot rekisteröintejä koskevista oikeuden tai muun viranomaisen määräyksistä tai päätöksistä.
 • Valtuutetun edustajan nimi: Huomaa, että nimen on oltava täsmälleen sama kuin toimittamassasi virallisessa kuvallisessa henkilöllisyystodistuksessa. Myös kirjainkoon ja välimerkkien on vastattava henkilöllisyystodistuksessa olevaa kirjoitusmuotoa.
 • Valtuutetun edustajan osoite
 • Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestasi: Tämä voi olla voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan tai jonkin EU-maan passi taikka Yhdistyneen kuningaskunnan ajokortti tai oleskelulupa.
 • Vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen tai vakinainen asukas.
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio on järjestäytynyt Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti tai sijaitsee kyseisessä maassa ja että sillä on laillinen oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä organisaation puolesta.

Näin haet vahvistusta

Voit hakea vahvistusta tällä hakulomakkeella. Sinua pyydetään suorittamaan edellä kuvatut organisaatioita koskevat vaiheet.

Google tarkistaa hakemuksesi ja ilmoittaa sinulle sähköpostitse viiden arkipäivän kuluessa, oletko saanut vahvistuksen.

Muistettavaa

 • Vahvistuksessa käytetään Google Ads ‑maksuprofiilin tietoja. Jos teet muutoksia maksuprofiiliisi Google Adsissa, sinun on suoritettava henkilöllisyyden vahvistusprosessi uudelleen. Näet tililläsi ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Jos saamme tietää, että olet rikkonut vaalimainontaa koskevaa käytäntöämme tai antanut virheellisiä tietoja vahvistusprosessin aikana, vahvistuksesi peruutetaan ja tilisi voidaan jäädyttää.
 • Sinun on uusittava vahvistus säännöllisesti. Saat ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Jos muutat tilisi laskun määritystä, sinun on vahvistettava tilisi uudelleen, jotta voit näyttää vaalimainoksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • Google voi päivittää nämä vahvistusvaatimukset koska tahansa.

Miten Google käyttää tietojasi

Google vahvistaa henkilöllisyytesi ja vaalimainosten näyttämiskelpoisuutesi vahvistusprosessin aikana antamiesi tietojen perusteella.

 • Tietojesi käyttö vaalimainoksissa:

  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näytettävän ilmoituksen, jossa kerrotaan vaalimainoksen maksaja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjille näytettävässä mainoksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation nimi.

  • Google julkaisee poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, jossa on dataa muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista.

 • Kaikkien muiden mainosten osalta Google toimii seuraavalla tavalla:

  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näkyvän ilmoituksen, joka sisältää vahvistusohjelmassa annettuja tietoja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjille näytettävässä ilmoituksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?