Ověření pro volební inzerci ve Spojeném království

 

U inzerentů, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy ve Spojeném království, vyžaduje Google ověření.

Toto ověření je vyžadováno pro všechny formáty reklamy a rozšíření reklam. Postup podání žádosti zahrnuje jeden či dva kroky a může trvat až 5 pracovních dní. Informace o ověřování najdete níže.

Důležitá poznámka povinně zveřejňovaných informacích v reklamách

Volební reklamy: Společnost Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy zveřejňovaly informace o tom, kdo za reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam vygeneruje Google na základě údajů získaných během ověření automaticky informaci o zadavateli reklamy. Z ní se uživatel, kterému se reklama zobrazí, dozví název subjektu, který za reklamu zaplatil.

Jak se zveřejňované informace zobrazují v různých formátech reklam 

 • Ve Vyhledávání Google a v síti partnerů ve Vyhledávací síti se zveřejnění zobrazuje přímo v reklamách.
 • Na YouTube se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím informační ikony Info icon nebo ikony tří teček .
 • Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

U některých formátů a funkcí nesou odpovědnost za to, že se v reklamě zobrazí povinně zveřejňované informace, sami inzerenti. Přečtěte si další informace o zásadách.

Pro větší transparentnost z pohledu uživatelů bude společnost Google také publikovat zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

Další reklamy: Většina formátů jiných než volebních reklam bude od léta 2020 obsahovat povinně zveřejňované informace získané z údajů poskytnutých během ověřování volební inzerce. To znamená, že vaše jméno nebo název sídla organizace či firmy, kterou zastupujete, a země budou zobrazeny v oznámení, které automaticky vygeneruje Google. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Požadavky na ověření

Ověření opravňující k zobrazování volebních reklam můžete získat, splňujete-li níže uvedené požadavky. Pokud jste agentura nebo spravujete větší počet účtů Google Ads, je nutné o ověření požádat u každého jednotlivého účtu, jehož prostřednictvím chcete volební reklamy zobrazovat.

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Abyste mohli splnit oba kroky tohoto postupu ověření, musíte být oprávněný zástupce vaší organizace. Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 5 pracovních dní. Ve formuláři žádosti budete jako oprávněný zástupce požádáni o následující údaje:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads.
 • E-mailová adresa: E-mailová adresa, kterou používá vaše organizace.
 • Organizace musí být zaregistrována nebo sídlit ve Spojeném království.
 • Název organizace: Mějte na paměti, že tento název se bude zobrazovat v informaci o zadavateli reklamy i ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a knihovně politických reklam.
 • Registrační číslo: Například identifikační číslo.
 • Dokument dokládající název organizace: Mezi přijatelné dokumenty patří například schválená registrace pro volby ve Spojeném království, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění či doklady o pronájmu nebo hypotéce, osvědčení vydaná oficiálními státními orgány, potvrzení nebo kopie soudních či jiných úředních rozhodnutí o registraci.
 • Sídlo: Musí se jednat o adresu ve Spojeném království.
 • Doklad o adrese: Je třeba předložit dokument dokládající adresu organizace. Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokumenty, faktury, objednávky, účty za služby technické infrastruktury, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění a doklady o pronájmu či hypotéce. Tento dokument nesmí být starší než jeden rok.
 • Čestné prohlášení o tom, že je oprávněný zástupce občanem nebo obyvatelem Spojeného království.
 • Čestné prohlášení o tom, že organizace žádající o ověření byla zřízena podle práva Spojeného království nebo tam sídlí a je ze zákona oprávněna zobrazovat ve Spojeném království volební reklamy.
 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google.

Krok 2: Ověření vaší identity

Až společnost Google ověří způsobilost vaší organizace k zobrazování volebních reklam, obdržíte e-mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads). Přiložené informace vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads.

Jak je uvedeno výše, abyste mohli tento krok provést, musíte být oprávněným zástupcem organizace.

V rámci ověření budete požádání o následující informace:

 • Název organizace
 • Adresa organizace
 • Doklad o adrese organizace: Je nutné předložit dokument dokládající adresu organizace. Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokumenty, faktury, objednávky, účty za služby technické infrastruktury, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění a doklady o pronájmu či hypotéce. Tento dokument nesmí být starší než jeden rok.
 • Registrační dokument nebo číslo organizace: Můžete předložit například svoji schválenou registraci k volbám ve Spojeném království, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění či doklady o pronájmu nebo hypotéce, osvědčení vydaná oficiálními státními orgány, potvrzení nebo kopie soudních či úředních rozhodnutí o registraci.
 • Jméno oprávněného zástupce: Tento údaj se musí přesně shodovat se jménem v předkládaném úředně vydaném průkazu totožnosti s fotografií, včetně malých a velkých písmen a interpunkce.
 • Adresa oprávněného zástupce
 • Kopie úředně vydaného průkazu totožnosti s fotografií: Platný pas Spojeného království nebo EU, britský řidičský průkaz nebo povolení k pobytu ve Spojeném království.
 • Čestné prohlášení o tom, že oprávněný zástupce je občanem nebo obyvatelem Spojeného království.
 • Čestné prohlášení o tom, že organizace žádající o ověření byla zřízena podle práva Spojeného království nebo tam sídlí a je ze zákona oprávněna zobrazovat ve Spojeném království volební reklamy.
 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google jménem organizace

Jak požádat o ověření

K žádosti o ověření použijte tento formulář. Budete vyzváni, abyste provedli výše popsané kroky určené pro organizace.

Společnost Google vaši žádost zkontroluje a do 5 pracovních dnů vám e‑mailem zašle oznámení o stavu ověření.

Důležité upozornění

 • K ověření se používají informace z platebního profilu Google Ads. Pokud tedy v platebním profilu Google Ads provedete změny, budete muset ověření absolvovat znovu. V takovém případě obdržíte oznámení v účtu.
 • Pokud zjistíme, že jste porušili naše zásady volební inzerce nebo jste během procesu ověřování poskytli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven.
 • Své ověření budete muset pravidelně obnovovat. Až bude obnovení nutné, oznámíme vám to.
 • Pokud v účtu změníte nastavení faktur, budete moci volební reklamy ve Spojeném království zobrazovat, teprve až účet znovu ověříte.
 • Společnost Google může tyto požadavky na ověření kdykoli změnit.

Jak společnost Google používá vaše údaje

Informace poskytované v průběhu procesu ověření slouží společnosti Google k ověření vaší totožnosti a způsobilosti zobrazovat volební reklamy.

 • Google pro volební reklamy:

  • Vytvoří (je-li to možné) oznámení v reklamě uvádějící, kdo vaši volební reklamu zaplatil. To znamená, že se vaše jméno nebo název organizace, kterou zastupujete, zobrazí v reklamách, které jsou předkládány uživatelům.

  • Vydá veřejně přístupnou zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

 • Pro ostatní reklamy Google:

  • Vygeneruje (je-li to možné) z údajů získaných během ověření příslušné oznámení, které se bude zobrazovat v reklamách. To znamená, že vaše jméno nebo název organizace či firmy, kterou zastupujete, a zemi uvidí uživatelé jako povinně zveřejňované informace. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?