Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (január 2020)

 

Dňa 31. januára 2020 Google aktualizuje pravidlá pre politický obsah pre Spojené kráľovstvo. Súčasťou tejto aktualizácie budú nasledujúce zmeny:

  • V Spojenom kráľovstve sa za predvolebné reklamy budú považovať reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane alebo súčasnom zvolenom činiteľovi či kandidátovi do parlamentu Spojeného kráľovstva, prípadne o otázke, ktorá bude predmetom hlasovania v referende, skupine organizujúcej referendovú kampaň alebo výzve na hlasovanie v národnom či regionálnom referende, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite.
  • Všetci inzerenti zobrazujúci predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve musia byť overení Googlom. Ďalšie informácie o overení pre Spojené kráľovstvo budú zverejnené 31. januára 2020.

(Uverejnené v januári 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?