Politiska satura politikas atjauninājums (2020. janvāris)

 

2020. gada 31. janvārī Google atjauninās politiska satura politiku Apvienotajai Karalistei (AK). Tajā būs iekļautas tālāk minētās izmaiņas.

  • Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēta politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai Apvienotās Karalistes parlamenta kandidāts, vai kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai reģionālo referendumu par suverenitāti.
  • Visiem reklāmdevējiem, kas rāda vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē, ir jābūt Google verificētiem reklāmdevējiem. Plašāka informācija par verificēšanu Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmu rādīšanai tiks publicēta 2020. gada 31. janvārī.

(Publicēts 2020. gada janvārī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?