Chính sách mới về dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp và ghi âm cuộc gọi (tháng 3 năm 2020)

 

Vào tháng 3 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác nhằm không cho phép quảng cáo về các dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp hay ghi âm cuộc gọi nữa. Thông thường, các dịch vụ này sẽ bao gồm cuộc gọi đến một số điện thoại để thu thập số điện thoại khác (hay thông tin doanh nghiệp như là địa chỉ) hoặc để kết nối với một dịch vụ khác. Chính sách này sẽ không hạn chế quảng cáo cho các dịch vụ thư mục trực tuyến hay phần mềm ghi âm cuộc gọi.

Đăng lần đầu vào tháng 9 năm 2019 và cập nhật vào tháng 12 năm 2019

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?