Nội dung cập nhật đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 12 năm 2019)

 

Vào tháng 12 năm 2019, Google sẽ cập nhật Chính sách cờ bạc và trò chơi để cho phép các pháp nhân được nhà nước cấp phép quảng cáo sòng bạc trực tuyến ở Delaware, Nevada, New Jersey và Pennsylvania.

Trong lần cập nhật này, Google sẽ đưa phiên bản thử nghiệm Cá cược thể thao ở Hoa Kỳ vào Chính sách cờ bạc và trò chơi.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Google sẽ cập nhật trang Chính sách cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 12 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?