Nội dung cập nhật đối với Chính sách nhắm mục tiêu quảng cáo chính trị (tháng 1 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Chính sách nội dung chính trị sẽ được cập nhật để phản ánh việc có thể sử dụng các tùy chọn nhắm mục tiêu nào với quảng cáo bầu cử cho các nhà quảng cáo đã xác minh. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện thay đổi này đối với quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh trong vòng một tuần, tại Liên minh Châu Âu vào cuối năm nay và tại các quốc gia khác trên thế giới, nơi bắt buộc phải xác minh nhà quảng cáo để chạy quảng cáo bầu cử, kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2020. 

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, chúng tôi cũng sẽ cập nhật Chính sách về liên kết chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa để không áp dụng chính sách của riêng Hoa Kỳ, dẫn đến việc cấm liên kết chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa trên toàn cầu.

(Đăng vào ngày 20 tháng 11 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false