Aktualizácia pravidiel zacielenia politických reklám (január 2020)

 

Pravidlá pre politický obsah budú aktualizované tak, aby odrážali možnosti zacielenia, ktoré možno používať pri predvolebných reklamách overených inzerentov.Túto zmenu súvisiacu s predvolebnými reklamami začneme presadzovať v Spojenom kráľovstve do týždňa, v EÚ do konca roka a v ostatných častiach sveta, v ktorých je na zobrazovanie predvolebných reklám potrebné overenie inzerenta, 6. januára 2020.

6. januára 2020 tiež aktualizujeme pravidlá pre politickú príslušnosť v prispôsobených reklamách tak, aby stratili platnosť pravidlá špecifické pre USA. Povedie to k celosvetovému zákazu politickej príslušnosti v prispôsobených reklamách.

(Uverejnené 20. novembra 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?