Nội dung cập nhật liên quan đến chính sách về quảng cáo bầu cử tại Hoa Kỳ (tháng 11 năm 2019)

 

Vào tháng 11 năm 2019, Google sẽ cập nhật định nghĩa về quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ để bao gồm các quảng cáo về:

  • Một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ được bầu ở cấp tiểu bang, chẳng hạn như Thống đốc, Tổng trưởng hoặc thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang
  • Một đảng chính trị cấp liên bang hoặc tiểu bang
  • Một dự luật, kiến nghị hoặc đề xuất cần bỏ phiếu ở cấp tiểu bang

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ luật Chính phủ California mục § 84504.6 (2018), các ủy ban của California bắt buộc phải cung cấp thông báo rõ ràng cho các nền tảng trực tuyến trước khi mua "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến", sẽ được yêu cầu xác minh tài khoản của họ và gửi thêm thông tin về chính họ cho Quảng cáo chính trị trên Báo cáo minh bạch của Google và thông tin công bố trong quảng cáo.

Kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, tất cả các nhà quảng cáo có thể đăng ký xác minh với ủy ban thông tin đăng ký bầu cử của tiểu bang và các ủy ban của California có thể hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng. Các nhà quảng cáo muốn đăng ký xác minh trước ngày này có thể sử dụng biểu mẫu xác minh chính trị hiện tại của chúng tôi và một mã FEC hoặc EIN. Chính sách sẽ bắt đầu thực thi vào ngày 3 tháng 12 năm 2019.

Google hạn chế quảng cáo cho quảng cáo bầu cử ở tiểu bang và địa phương tại Washington, Maryland, New Jersey, Nevada và New York. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, chúng tôi cũng sẽ cập nhật một số hạn chế này.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?