Các phương pháp hay nhất về luật của California dành cho nhà quảng cáo

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Bộ luật Chính phủ California mục § 84504.6 (2018) đưa ra các nghĩa vụ mới đối với một số ủy ban và nền tảng quảng cáo trực tuyến liên quan đến các cuộc bầu cử và dự luật cần bỏ phiếu của California. Luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Google không thể tư vấn cho bạn về việc bạn hoặc quảng cáo của bạn có nằm trong phạm vi của luật hay không, hoặc về nghĩa vụ cụ thể của bạn theo luật này. Tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn về việc triển khai các yêu cầu theo luật của California và một số nội dung đề xuất về hoạt động quản lý tài khoản theo các yêu cầu đó.

Yêu cầu xác minh và thông báo rõ ràng

Theo Bộ luật Chính phủ California mục § 84504.6 và các chính sách quảng cáo bầu cử của chúng tôi, Google yêu cầu các nhà quảng cáo phải:

 1. xác minh danh tính của họ và tư cách chạy quảng cáo bầu cử thông qua quy trình xác minh nhà quảng cáo chính trị của Google;
 2. thông báo rõ ràng cho Google khi họ đang chạy "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến" trong Trung tâm trợ giúp Google Ads tại đây; và trong Trung tâm trợ giúp DV360 tại đây.
 3. cung cấp thông tin để cho phép Google tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo luật.

(1) Quy trình xác minh

Để chạy quảng cáo trong phạm vi của luật này, trước tiên, bạn phải xác minh danh tính và tư cách chạy quảng cáo bầu cử của mình theo chính sách quảng cáo bầu cử của Google. Đăng ký xác minh tại đây. Vui lòng hoàn tất quy trình xác minh trước khi hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng.

(2) Quy trình thông báo rõ ràng

Thông báo rõ ràng cho Google khi bạn đang chạy "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến". Bạn không thể chạy những quảng cáo này cho đến khi quá trình này hoàn tất.

(3) Cung cấp cho Google thông tin sau:

 1. Mã khách hàng AdWords (hãy sử dụng các hướng dẫn này để tìm mã khách hàng của bạn). Nếu bạn là đại lý hoặc người quản lý nhiều tài khoản Google Ads, vui lòng không nhập mã khách hàng cho Tài khoản người quản lý Google Ads của bạn. Vui lòng nhập mã khách hàng cho tài khoản cá nhân.
 2. Tên chính thức của ủy ban
 3. Mã số của ủy ban
 4. Tên thông tin công bố
 5. Địa chỉ của ủy ban
 6. Thủ quỹ của ủy ban
 7. Tên của (các) ứng viên và (các) chức vụ được bầu và/hoặc (các) dự luật cần bỏ phiếu và (các) khu vực pháp lý mà quảng cáo của bạn đề cập đến

LƯU Ý: Để dễ dàng duy trì dữ liệu về tính minh bạch của quảng cáo, bạn nên tạo một tài khoản mới cho mỗi cuộc chạy đua của ứng cử viên hoặc dự luật cần bỏ phiếu mà bạn muốn chạy quảng cáo. Nếu bạn chạy quảng cáo cho nhiều cuộc chạy đua của ứng cử viên và/hoặc các dự luật cần bỏ phiếu trong một tài khoản, bạn phải cung cấp các chi tiết cần thiết (ứng viên và chức vụ được bầu hoặc dự luật cần bỏ phiếu cũng như khu vực pháp lý) cho mỗi cuộc chạy đua hoặc dự luật cần bỏ phiếu màbạn đang hoặc sẽ chạy quảng cáo.

Nếu bạn quyết định chạy quảng cáo cho một cuộc chạy đua của ứng cử viên hoặc dự luật cần bỏ phiếu mới trong cùng một tài khoản, bạn sẽ cần phải hoàn tất lại quy trình thông báo rõ ràng. Mỗi khi bạn hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng, bạn phải cung cấp danh sách đầy đủ tất cả các cuộc chạy đua và dự luật cần bỏ phiếu mà bạn đã, đang hoặc sẽ chạy quảng cáo trong tài khoản.

Cách Google sử dụng thông tin bạn cung cấp:

Thông tin công bố trong quảng cáo

Tất cả quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện cho một thông báo "Được chi trả bởi" tùy chỉnh trong biểu tượng Tại sao bạn thấy quảng cáo này (nằm ở góc của quảng cáo). Người dùng nhấp vào biểu tượng này để tìm hiểu thêm về quảng cáo và nhà quảng cáo. Nếu bạn đang chạy "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến", bạn không thể từ chối hiển thị biểu tượng này trên quảng cáo của mình.

Thông báo này sẽ bao gồm:

 1. Tên thông báo (và nội dung cập nhật về tên cần)
 2. Thông tin tiểu sử bổ sung về ủy ban của bạn: (1) Thủ quỹ của ủy ban, (2) Địa chỉ ủy ban, (3) Mã số của ủy ban
 3. Đường liên kết đến trang nhà quảng cáo của bạn trong Quảng cáo chính trị trên Báo cáo minh bạch của Google. Có thể có sự chậm trễ kể từ khi bạn bắt đầu chạy quảng cáo cho đến khi quảng cáo của bạn xuất hiện trong Báo cáo

Bản ghi quảng cáo trong Báo cáo minh bạch

Google sẽ bao gồm thông báo bổ sung trên mỗi trang quảng cáo của bạn trong Quảng cáo chính trị trên Báo cáo minh bạch của Google.

Thông báo này sẽ bao gồm:

 1. Tên ủy ban
 2. Mã số ủy ban
 3. Tên của (các) ứng viên và (các) chức vụ được bầu và/hoặc (các) dự luật cần bỏ phiếu và (các) khu vực pháp lý mà quảng cáo của bạn đề cập đến

Ghi chú và các phương pháp hay nhất

Một tên ủy ban và thông báo cho mỗi tài khoản: Hệ thống chỉ liên kết một tên ủy ban và tên thông báo với mỗi tài khoản. Nếu đang quản lý quảng cáo cho nhiều ủy ban, bạn phải tạo một tài khoản riêng cho mỗi ủy ban và hoàn tất quy trình thông báo nhanh cho mỗi tài khoản.

Tạo tài khoản mới cho mỗi cuộc chạy đua hoặc dự luật cần bỏ phiếu: Bạn nên tạo một tài khoản mới cho mỗi cuộc chạy đua của ứng cử viên hoặc dự luật cần bỏ phiếu mà bạn muốn chạy quảng cáo, ngay cả khi quảng cáo đó do cùng một ủy ban chạy. Điều này sẽ đảm bảo rằng Báo cáo minh bạch chỉ ra rõ ràng cuộc chạy đua của ứng cử viên hoặc dự luật cần bỏ phiếu mà mỗi quảng cáo của bạn đề cập đến. Bạn phải hoàn thành quy trình thông báo rõ ràng cho từng tài khoản.

Tất cả quảng cáo trong tài khoản đủ điều kiện hiển thị thông báo: Khi bạn hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng cho một tài khoản, tất cả các quảng cáo đang hoạt động trong tài khoản đều đủ điều kiện hiển thị các thông báo dành riêng cho California. Nếu một số quảng cáo của bạn nằm ngoài phạm vi của luật California và bạn không muốn các quảng cáo đó phải tuân theo các yêu cầu của California, thì bạn nên đặt các quảng cáo đó vào một tài khoản riêng.

Các hạn chế về định dạng quảng cáo:Bạn có thể bị hạn chế sử dụng một số định dạng nếu Google không thể áp dụng các yêu cầu công bố thông tin theo luật.

Khi thông tin thay đổi: Nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quy trình thông báo rõ ràng thay đổi – chẳng hạn như tên thông báo của bạn hoặc các cuộc chạy đua của ứng cử viên hoặc các dự luật cần bỏ phiếu mà quảng cáo của bạn đề cập đến – bạn phải hoàn tất lại toàn bộ quy trình thông báo rõ ràng. Các nội dung cập nhật về tên thông báo của bạn sẽ xuất hiện trong quảng cáo của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Tài nguyên:

Để biết thêm thông tin về cách tạo tài khoản độc lập mới, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp quảng cáo tại đây.

Để biết các phương pháp hay nhất về cách quản lý nhiều tài khoản, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp quảng cáo tại đây.

Để biết thêm thông tin về cách thêm tài khoản mới vào tài khoản người quản lý của bạn, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp quảng cáo tại đây (tạo một tài khoản con mới từ tài khoản người quản lý của bạn) và tại đây (liên kết một tài khoản con có sẵn với tài khoản người quản lý của bạn).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính