Kalifornijas tiesību akti: paraugprakse reklāmdevējiem

Kalifornijas Valdības kodeksa 84504.6. pantā (2018) ir noteikti jauni pienākumi noteiktām komisijām un tiešsaistes reklāmu platformām saistībā ar vēlēšanām un vēlēšanu pasākumiem Kalifornijā. Šis tiesību akts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Google nevar jūs konsultēt par to, vai uz jums vai jūsu reklāmām attiecas šis tiesību akts un tajā noteiktie pienākumi. Tomēr esam izveidojuši ceļvedi par to, kā Google izpilda šajā Kalifornijas tiesību aktā noteiktās prasības, kā arī dažus ieteikumus par konta pārvaldību, ņemot vērā šīs prasības.

Prasības par skaidru paziņojumu un verifikāciju

Saskaņā ar Kalifornijas Valdības kodeksa 84504.6. pantu un mūsu vēlēšanu reklāmu politikām Google nosaka šādus reklāmdevēju pienākumus:

 1. Verificēt savu identitāti un piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, izmantojot Google politikas reklāmu reklāmdevēja verifikācijas procesu.
 2. Sniegt skaidru paziņojumu uzņēmumam Google par “reklāmām ar atklāšanas norādi tiešsaistes platformā” Google Ads palīdzības centrā, kas pieejams šeit, un DV360 palīdzības centrā, kas pieejams šeit.
 3. Sniegt informāciju, lai Google varētu nodrošināt atbilstību tiesību aktos noteiktajiem informācijas atklāšanas pienākumiem.

(1) Verifikācijas process

Lai rādītu reklāmas, uz kurām attiecas šis tiesību akts, jums vispirms ir jāverificē sava identitāte un piemērotība vēlēšanu reklāmu rādīšanai saskaņā ar Google vēlēšanu reklāmu politikām. Piesakieties verifikācijai šeit. Verifikācija ir jāveic pirms skaidra paziņojuma sniegšanas.

(2) Skaidra paziņojuma sniegšanas process

Sniedziet uzņēmumam Google skaidru paziņojumu par to, ka rādāt “reklāmas ar atklāšanas norādi tiešsaistes platformā”. Iespējams, šīs reklāmas nevarēsiet rādīt, kamēr process nebūs pabeigts.

(3) Sniedziet uzņēmumam Google tālāk norādīto informāciju.

 1. Google Ads klienta ID (izmantojiet šeit sniegtos norādījumus, lai sameklētu savu klienta ID). Ja pārstāvat aģentūru vai pārvaldāt vairākus Google Ads kontus, lūdzu, neievadiet sava Google Ads pārziņa konta klienta ID. Ievadiet attiecīgā personas konta klienta ID.
 2. Oficiālais komisijas nosaukums.
 3. Komisijas identifikācijas numurs.
 4. Atklāšanas norādes nosaukums.
 5. Komisijas adrese.
 6. Komisijas kasieris.
 7. To kandidātu un ievēlēto amatpersonu vārdi un/vai to vēlēšanu pasākumu un jurisdikciju nosaukumi, uz ko atsaucas jūsu reklāmas.

PIEZĪME. Lai varētu vieglāk uzturēt reklāmu pārskatāmības datus, iesakām izveidot jaunu kontu katra kandidāta kampaņai vai vēlēšanu pasākumam, ko vēlaties reklamēt. Ja reklamējat vairāku kandidātu kampaņas un/vai vēlēšanu pasākumus vienā kontā, jums ir jāsniedz detalizēta informācija (jānorāda kandidāts un vēlētais amats vai vēlēšanu pasākums un jurisdikcija) par katru kampaņu vai pasākumu, kura reklāmas rādāt vai rādīsiet.

Ja izlemjat reklamēt jauna kandidāta kampaņu vai vēlēšanu pasākumu tajā pašā kontā, jums vēlreiz būs jāizpilda skaidra paziņojuma sniegšanas process. Katru reizi, kad izpildīsiet skaidra paziņojuma sniegšanas procesu, jums būs jānorāda pilnīgs to visu vēlēšanu kampaņu un pasākumu saraksts, kuru reklāmas rādāt vai rādīsiet attiecīgajā kontā.

Kā Google izmanto jūsu sniegto informāciju

Atklāšanas paziņojums reklāmā

Visas jūsu reklāmas būs piemērotas pielāgotas informācijas “Apmaksā” atklāšanai ikonā “Kāpēc redzama šī reklāma?” (izvietota reklāmas stūrī). Lietotāji noklikšķina uz šīs ikonas, lai uzzinātu vairāk par reklāmu un reklāmdevēju. Ja rādāt “reklāmas ar atklāšanas norādi tiešsaistes platformā”, iespējams, nevarēsiet atteikties no šīs ikonas rādīšanas savās reklāmās.

Šajā atklāšanas paziņojumā būs ietverta tālāk norādītā informācija.

 1. Atklāšanas norādes nosaukums (un atjauninājumi, tiklīdz tādi tiek ieviesti).
 2. Papildu biogrāfiskā informācija par jūsu komisiju: 1) komisijas kasieris, 2) komisijas adrese, 3) komisijas ID numurs.
 3. Saite uz jūsu reklāmdevēja lapu mūsu Google pārredzamības atskaites sadaļā par politisko reklāmu. Ir iespējama aizkave no brīža, kad sākat savu reklāmu rādīšanu, līdz brīdim, kad reklāmas tiek norādītas šajā atskaitē.

Reklāmu ieraksti Pārredzamības atskaitē

Google iekļaus papildu atklāšanas informāciju par katru jūsu reklāmas lapu Google pārredzamības atskaites sadaļā par politisko reklāmu.

Šajā atklāšanas paziņojumā būs ietverta tālāk norādītā informācija.

 1. Komisijas nosaukums.
 2. Komisijas ID numurs.
 3. To kandidātu un ievēlēto amatpersonu vārdi un/vai to vēlēšanu pasākumu un jurisdikciju nosaukumi, uz ko atsaucas jūsu reklāmas.

Piezīmes un paraugprakses

Viena komisija un viens atklāšanas norādes nosaukums kontā: ar katru kontu var saistīt tikai vienu komisijas nosaukumu un atklāšanas norādes nosaukumu. Ja pārvaldāt vairāku komisiju reklāmas, ir jāizveido atsevišķs konts katrai no šīm komisijām un katram kontam jāizpilda skaidra paziņojuma sniegšanas process.

Jauna konta izveide katrai kampaņai vai vēlēšanu pasākumam: iesakām izveidot jaunu kontu katra kandidāta kampaņai vai izvirzītajam kandidātam, ko vēlaties reklamēt, pat tad, ja reklāmas rāda viena un tā pati komisija. Tādējādi nodrošināsiet, ka Pārredzamības atskaitē būs nepārprotami norādīta kandidāta kampaņa vai izvirzītais kandidāts, uz ko atsaucas katra no jūsu reklāmām. Katram kontam ir jāizpilda skaidra paziņojuma sniegšanas process.

Visas reklāmas kontā ir piemērotas informācijas atklāšanai: pēc tam, kad kontam izpildīsiet skaidra paziņojuma sniegšanas procesu, visas šī konta aktīvās reklāmas būs piemērotas Kalifornijā noteikto atklāšanas paziņojumu saņemšanai. Ja uz dažām jūsu reklāmām neattiecas Kalifornijas tiesību akti un nevēlaties, lai uz tām tiktu attiecinātas Kalifornijā spēkā esošās prasības, iesakām šīs reklāmas ievietot atsevišķā kontā.

Reklāmas formāta ierobežojumi: noteiktu formātu izmantošana var būt ierobežota, ja to izmantošanas gadījumā Google nevar piemērot tiesību aktos noteiktās prasības par informācijas atklāšanu.

Informācijas izmaiņas: ja skaidra paziņojuma sniegšanas procesā norādītā informācija mainās (piemēram, atklāšanas norādes nosaukums vai kandidāta kampaņas vai vēlēšanu pasākumi, uz ko atsaucas jūsu reklāmas), jums ir vēlreiz jāizpilda viss skaidra paziņojuma sniegšanas process. Atjauninātais atklāšanas norādes nosaukums tiks norādīts reklāmās piecu darbadienu laikā.

Resursi:

Lai uzzinātu vairāk par jauna, savrupa konta izveidi, apmeklējiet Google Ads palīdzības centru, kas pieejams šeit.

Lai iepazītos ar vairāku kontu pārvaldības paraugpraksi, apmeklējiet Google Ads palīdzības centru, kas pieejams šeit.

Lai iegūtu plašāku informāciju par jauna konta pievienošanu pārziņa kontam, apmeklējiet Google Ads palīdzības centru, kas pieejams šeit (pakārtotā konta izveide no pārziņa konta) un šeit (jau esoša pakārtotā konta saistīšana ar pārziņa kontu).

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?