Βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας για τους διαφημιζόμενους

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ο κρατικός κώδικας της Καλιφόρνιας § 84504.6 (2018) καθιερώνει νέες υποχρεώσεις για ορισμένες επιτροπές και πλατφόρμες διαφημίσεων στο διαδίκτυο που σχετίζονται με τις εκλογές και τις προτάσεις προς ψήφιση στην Καλιφόρνια. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθεσίας είναι η 1η Ιανουαρίου 2020.

Η Google δεν μπορεί να σας παράσχει συμβουλές σχετικά με το αν εμπίπτετε εσείς ή οι διαφημίσεις σας στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας ή για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις σας δυνάμει της νομοθεσίας. Ωστόσο, δημιουργήσαμε έναν οδηγό για την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Καλιφόρνια από την Google και ορισμένες προτάσεις για τη διαχείριση των λογαριασμών στο πλαίσιο των απαιτήσεων.

Απαιτήσεις ρητής ειδοποίησης και επαλήθευσης

Σύμφωνα με τον Κρατικό κώδικα της Καλιφόρνιας § 84504.6 και τις πολιτικές μας για τις προεκλογικές διαφημίσεις, η Google απαιτεί από τους διαφημιζόμενους τα εξής:

 1. Να επαληθεύουν την ταυτότητά τους και την καταλληλότητά τους για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης πολιτικών διαφημιζόμενων της Google.
 2. Να παρέχουν ρητή ειδοποίηση στην Google όταν προβάλλουν "διαφημίσεις γνωστοποίησης πληροφοριών σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" στο Κέντρο βοήθειας του Google Ads εδώ, καθώς και στο Κέντρο βοήθειας DV360 εδώ.
 3. Να παρέχουν πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην Google να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αποκάλυψης βάσει της νομοθεσίας.

(1) Διαδικασία επαλήθευσης

Για να προβάλετε διαφημίσεις στο πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε την ταυτότητα και την καταλληλότητά σας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Google για τις προεκλογικές διαφημίσεις. Υποβάλετε μια αίτηση επαλήθευσης εδώ. Ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης πριν από τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης.

(2) Διαδικασία ρητής ειδοποίησης

Όταν προβάλλετε "διαφημίσεις γνωστοποίησης πληροφοριών σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο", πρέπει να παρέχετε ρητή ειδοποίηση στην Google. Δεν μπορείτε να προβάλετε αυτές τις διαφημίσεις, αν δεν ολοκληρώσετε πρώτα αυτήν τη διαδικασία.

(3) Παράσχετε στην Google τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. αναγνωριστικό πελάτη AdWords (ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να βρείτε το αναγνωριστικό πελάτη σας). Αν εκπροσωπείτε κάποια εταιρεία ή διαχειρίζεστε πολλούς λογαριασμούς Google Ads, μην καταχωρίσετε το αναγνωριστικό πελάτη για τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads. Καταχωρίστε το αναγνωριστικό πελάτη για τον μεμονωμένο λογαριασμό.
 2. επίσημο όνομα επιτροπής
 3. αναγνωριστικός αριθμός επιτροπής
 4. όνομα αποκάλυψης
 5. διεύθυνση επιτροπής
 6. ταμίας επιτροπής
 7. ονόματα των υποψηφίων και των αιρετών αξιωμάτων ή/και των προτάσεων προς ψήφιση και των δικαιοδοσιών όπου αναφέρονται οι διαφημίσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρείτε πιο εύκολα τα δεδομένα διαφάνειας των διαφημίσεών σας, σας συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για κάθε προεκλογικό αγώνα ή πρόταση προς ψήφιση για τον οποίο ή την οποία θέλετε να προβάλλετε διαφημίσεις. Αν προβάλλετε διαφημίσεις για πολλούς προεκλογικούς αγώνες υποψηφίων ή/και προτάσεις προς ψήφιση σε έναν λογαριασμό, πρέπει να παράσχετε τις απαιτούμενες λεπτομέρειες (υποψήφιος και αιρετό αξίωμα ή πρόταση προς ψήφιση και δικαιοδοσία) για κάθε αγώνα ή πρόταση προς ψήφιση για τον οποίο ή την οποία προβάλλετε ή πρόκειται να προβάλετε διαφημίσεις.

Αν αποφασίσετε να προβάλετε διαφημίσεις για έναν νέο προεκλογικό αγώνα υποψηφίου ή μια πρόταση προς ψήφιση στον ίδιο λογαριασμό, θα πρέπει να ολοκληρώσετε ξανά τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης. Κάθε φορά που ολοκληρώνετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης, πρέπει να παρέχετε έναν κατάλογο με όλους τους προεκλογικούς αγώνες υποψηφίων και τις προτάσεις προς ψήφιση για τους οποίους ή τις οποίες προβάλατε ή πρόκειται να προβάλετε διαφημίσεις στον λογαριασμό.

Πώς χρησιμοποιεί η Google τις πληροφορίες που παρέχετε:

Αποκάλυψη εντός διαφήμισης

Όλες οι διαφημίσεις σας θα είναι κατάλληλες για μια προσαρμοσμένη αποκάλυψη "Πληρωμή από" μέσα στο εικονίδιο Γιατί αυτή η διαφήμιση; (το οποίο βρίσκεται στη γωνία της διαφήμισης). Οι χρήστες κάνουν κλικ σε αυτό το εικονίδιο, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση και τον διαφημιζόμενο. Αν προβάλλετε "διαφημίσεις γνωστοποίησης πληροφοριών σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο", δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από την εμφάνιση αυτού του εικονιδίου στις διαφημίσεις σας.

Αυτή η αποκάλυψη θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. όνομα αποκάλυψης (και ενημερώσεις του ονόματος καθώς αυτές θα πραγματοποιούνται)
 2. επιπλέον βιογραφικά στοιχεία σχετικά με την επιτροπή σας: (1) Ταμίας επιτροπής, (2) Διεύθυνση επιτροπής, (3) Αναγνωριστικός αριθμός επιτροπής
 3. έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα διαφημιζόμενου στην Αναφορά διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις στην Google. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση από τη στιγμή που θα αρχίσετε να προβάλλετε διαφημίσεις μέχρι να εμφανιστούν οι διαφημίσεις σας στην Αναφορά.

Εγγραφές διαφημίσεων στην Αναφορά διαφάνειας

Η Google θα συμπεριλάβει πρόσθετες πληροφορίες αποκάλυψης σε καθεμία από τις σελίδες διαφημίσεών σας στην Αναφορά διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις στην Google.

Αυτή η αποκάλυψη θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. όνομα επιτροπής
 2. αναγνωριστικός αριθμός επιτροπής
 3. ονόματα των υποψηφίων και των αιρετών αξιωμάτων ή/και των προτάσεων προς ψήφιση και των δικαιοδοσιών όπου αναφέρονται οι διαφημίσεις σας.

Σημειώσεις και βέλτιστες πρακτικές

Ένα όνομα επιτροπής και αποκάλυψης ανά λογαριασμό: Μπορεί να συσχετιστεί μόνο ένα όνομα επιτροπής και ένα όνομα αποκάλυψης με κάθε λογαριασμό. Αν διαχειρίζεστε διαφημίσεις για πολλές επιτροπές, πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε επιτροπή και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης για κάθε λογαριασμό.

Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για κάθε προεκλογικό αγώνα ή πρόταση προς ψήφιση: Συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για κάθε προεκλογικό αγώνα υποψηφίου ή πρόταση προς ψήφιση για τον οποίο ή την οποία θέλετε να προβάλλετε διαφημίσεις, ακόμη και αν οι διαφημίσεις προβάλλονται από την ίδια επιτροπή. Αυτή η ενέργεια θα διασφαλίσει ότι η Αναφορά διαφάνειας θα υποδεικνύει με σαφήνεια τον προεκλογικό αγώνα υποψηφίου ή την πρόταση προς ψήφιση στον οποίο ή την οποία αναφέρεται κάθε διαφήμισή σας. Πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης για κάθε λογαριασμό.

Όλες οι διαφημίσεις στον λογαριασμό είναι κατάλληλες για αποκάλυψη: Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης για έναν λογαριασμό, όλες οι ενεργές διαφημίσεις στον λογαριασμό θα είναι κατάλληλες για λήψη αποκαλύψεων ειδικά για την Καλιφόρνια. Αν ορισμένες από τις διαφημίσεις σας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας και δεν επιθυμείτε να υπόκεινται στις απαιτήσεις της Καλιφόρνιας, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε αυτές τις διαφημίσεις σε ξεχωριστό λογαριασμό.

Περιορισμοί μορφών διαφημίσεων: Αν η Google δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τις απαιτήσεις αποκάλυψης της νομοθεσίας, ενδέχεται να σας επιβληθούν περιορισμοί ως προς τη χρήση συγκεκριμένων μορφών.

Αν αλλάξουν οι πληροφορίες: Αν αλλάξει κάποια από τις πληροφορίες που παρείχατε στη διαδικασία ρητής ειδοποίησης, όπως το όνομα αποκάλυψης ή οι προεκλογικοί αγώνες υποψηφίων ή οι προτάσεις προς ψήφιση όπου αναφέρονται οι διαφημίσεις σας, πρέπει να ολοκληρώσετε ξανά ολόκληρη τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης. Τυχόν ενημερώσεις του ονόματος αποκάλυψης θα εμφανίζονται στις διαφημίσεις σας εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Πόροι:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου μεμονωμένου λογαριασμού, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του Google Ads εδώ.

Για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης πολλών λογαριασμών, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του Google Ads εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός νέου λογαριασμού στον λογαριασμό υπευθύνου σας, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του Google Ads εδώ (δημιουργώντας έναν νέο θυγατρικό λογαριασμό από τον λογαριασμό υπευθύνου σας) και εδώ (συνδέοντας έναν προϋπάρχοντα θυγατρικό λογαριασμό με τον λογαριασμό υπευθύνου σας).

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false