Cập nhật chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 11 năm 2019)

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về nội dung xuyên tạc của Google Ads để thêm các ví dụ về nội dung gây hiểu lầm liên quan đến các tuyên bố về kết quả bầu cử, việc tham gia vào cuộc điều tra dân số hoặc điều kiện trở thành ứng cử viên chính trị dựa trên độ tuổi hoặc nơi sinh không khớp với hồ sơ chính thức với chính phủ, cũng như để làm rõ rằng chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc thao túng phương tiện truyền thông để đánh lừa, lừa gạt hoặc gây hiểu lầm cho người khác. Nội dung cập nhật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?