Aktualizácia pravidiel pre predstieranie identity (november 2019)

Pravidlá pre predstieranie identity v službe Google Ads sa s okamžitou účinnosťou aktualizujú. Rozširujú sa o príklady zavádzajúceho obsahu týkajúce sa tvrdení o výsledkoch volieb, účasti obyvateľstva alebo spôsobilosti politických kandidátov na základe veku alebo miesta narodenia v rozpore s oficiálnymi záznamami vlády. Tiež objasňujú, že sa vzťahujú aj na manipulovanie médií s cieľom klamať, podviesť alebo zavádzať ostatných.

(Uverejnené v novembri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?