Politika par maldinošu saturu: atjauninājums (2019. gada novembris)

Izmaiņām stājoties spēkā nekavējoties, Google Ads politika par maldinošu saturu tiks atjaunināta, iekļaujot maldinoša satura piemērus saistībā ar apgalvojumiem par vēlēšanu rezultātiem, vēlētāju aktivitāti vai politisko kandidātu atbilstību vecuma vai dzimšanas vietas prasībām, kas ir pretrunā ar oficiālajiem valsts datiem, kā arī precizējot, ka mūsu politika ir attiecināma arī uz manipulēšanu ar saziņas līdzekļiem nolūkā mānīt, krāpt vai maldināt citus.

(Publicēts 2019. gada novembrī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?