Actualització de la política sobre falsejament d'informació (novembre de 2019)

Amb efectes immediats, la política de Google Ads sobre falsejament d'informació s'actualitzarà per incloure alguns exemples de contingut enganyós relacionat amb afirmacions sobre resultats electorals, amb la participació en el cens o amb requisits d'edat o de lloc de naixement necessaris per ser candidat polític que es contradiguin amb els registres oficials. Així mateix, s'aclarirà que la política també fa referència a la manipulació dels mitjans amb la finalitat d'enganyar o de defraudar altres usuaris.

(Publicat el novembre de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?