Актуализация на правилата за подвеждащо представяне (ноември 2019 г.)

С незабавно влизане в сила правилата на Google Ads за подвеждащо представяне ще бъдат актуализирани, за да добавим примери за подвеждащо съдържание относно твърдения за резултати от изборите, участие в преброяването или съответствие на политическите кандидати с условията въз основа на възраст или място на раждане, които противоречат на официалните правителствени документи, както и да изясним, че правилата ни обхващат и манипулиране на медиите да подвеждат, мамят или заблуждават други хора.

(Публикувано през ноември 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?