Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik politikasında güncelleme

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Kasım 2019'da Google'ın tehlikeli veya hakaret barındıran içerik politikasının tanımı, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından sağlanan veya bu kuruluşlara destek veren içerikleri dahil edecek şekilde güncellenecektir. 

(Ekim 2019'da yayınlanmıştır)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false