Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik politikasında güncelleme

Kasım 2019'da Google'ın tehlikeli veya hakaret barındıran içerik politikasının tanımı, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütleri tarafından sağlanan veya bu kuruluşlara destek veren içerikleri dahil edecek şekilde güncellenecektir. 

(Ekim 2019'da yayınlanmıştır)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?